Doplňuje
Zákon 135/1961 Sb.: § 6 ods. 3 písm. h/ a i/;§§ 6a a 6b;§ 24 ods.        
2, dosavadní text se označuje jako ods. 1 - s působností pro ČR;        

Mění část
Zákon 200/1990 Sb.: § 23 ods. 2;§ 86 písm. a/;                 

Doplňuje
Zákon 200/1990 Sb.: § 23 ods. 1 písm. j/;