160/1995 Sb.: Doplňuje
Zákon 154/1994 Sb.: § 153a;                           

160/1995 Sb.: Mění část
Zákon 154/1994 Sb.: § 117 ods. 1;§ 120 ods. 4;§ 121 ods. 2;§§ 122        
a 123;                                     

155/2000 Sb.: Mění část
Zákon 154/1994 Sb.: § 42 ods. 1 písm. c/;§ 68 ods. 4; nadpis nad §       
83;§ 84 až 86;§ 87 ods. 2;§ 88 ods. 1 a 2;§ 146;                

155/2000 Sb.: Doplňuje
Zákon 154/1994 Sb.: § 146a;                           

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MOD                    

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MODEM                           

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD                         

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EM OD EMODEM ODE MODE M ODEMO DE MO DEM        
DEMODEMOD EMODEMOD EMODE MO DE MODEMODE MODE M ODEMO DE M ODE          
dosavadní označení písm. a/ se zrušuje;                     

53/2004 Sb.: Doplňuje
Zákon 154/1994 Sb.: § 13 ods. 3, dosavadní ods. 3 a 4 se označují        
jako ods. 4 a 5;                                

436/2004 Sb.: Mění část
Zákon 154/1994 Sb.: § 46 ods. 3;                        

499/2004 Sb.: Mění část
Zákon 154/1994 Sb.: § 16 ods. 5;                        

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MODE MO DEMO D EMODE MOD EMODEMODE MODEM OD        
DE MODEMODE MODE MODEM ODE                           

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD EMOD E MODEM ODEM OD EMOD E MODEM        
DE M ODE MODE MO                                

DEMODEM ODEM ODEMODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E MODE MO DEMO DEM ODEMODEM                 

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
Zákon 154/1994 Sb.: § 40 ods. 1 písm. d/;                    

267/2006 Sb.: Mění část
Zákon 154/1994 Sb.: § 17 ods. 2;                        

274/2008 Sb.: Doplňuje
Zákon 154/1994 Sb.: § 14a;                           

254/2012 Sb.: Doplňuje
Zákon 154/1994 Sb.: § 19 ods. 3 písm. e/ a f/;                 

273/2012 Sb.: Mění část
Zákon 154/1994 Sb.: § 8a;                            

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD                            

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM OD EMOD E MO DEM OD EMOD E MODEM       
e/ a f/;                                    

205/2019 Sb.: Doplňuje
Zákon 154/1994 Sb.: § 13a vč. nadpisu;