Mění část
Zákon 54/1956 Sb.: § 29 ods. 1 až 3 - s působností pro ČR;           

Mění část
Zákon 32/1957 Sb.: § 26 ods. 1 až 3 a ods. 6 - s působností pro         
ČR;                                       

Mění část
Zákon 88/1968 Sb.: § 24 ods. 2 - s působností pro ČR;              

Mění část
Zákon 100/1988 Sb.: § 71 ods. 5;§ 145p ods.1;§ 145s ods.2 - pro         
ČR;                                       

DEMO DEMO
DEMODEM ODEMODEM ODEMODEM ODEM O DE MODE M O DEM ODE M ODEM O D         
DEM O DEMO D E M ODEMODEMOD EMO DEM                       

DEMO DEMO
DEMODEM ODEMODEM ODEMODEM ODEM O D EMOD E MODEM ODEM O DEMO D E M        
D EMODEMODE MOD EMO                               

DEMODEMO
DEMODEM ODEMODEM ODEMODEM ODEM O DE M O DEMODEMODE MOD EMO           

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O D EM                       

Ruší
Úplné znění 140/1994 Sb.