RS15/94: Mění část
Zákon 222/1994 Sb.: § 9 odst. 13;                        

83/1998 Sb.: Doplňuje
Zákon 222/1994 Sb.: § 9 ods. 11 písm. a/, dosavadní písm. a/ až e/       
se označují jako písm. b/ až f/ a ods. 14;                   

458/2000 Sb.: Ruší
Zákon 222/1994 Sb.