Mění část
Zákon 54/1956 Sb.: § 2 ods. 1 písm. c/;§ 4;§ 5 písm. b/;§§ 7 a 8;§       
15 ods. 1;§ 18 ods. 1;§ 42 ods. 1;§ 51 ods. 2;pojem "pracovníci v        
pracovním poměru" se v celém předpise nahrazuje pojmem             
"zaměstnanc i v pracovním poměru" - s působností pro ČR;            

Doplňuje
Zákon 54/1956 Sb.: § 55 ods.2, dosavadní text se označuje jako         
ods. 1 - s působností pro ČR;                          

Mění část
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODE MOD EM ODEM ODEMODE MODEMODEMODE M         
DEMO DEMODEMO D EMODE MODEMODE MO DEMODEMOD EMODE                
DEMODEMODEMODEM O DEM ODEMODEMOD E M ODEMODEMOD EMO DEM             

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMOD E MODE M ODEMO DEMO DE        
DE MODEM ODEM ODEM ODE MODE MODE M ODEMO DEMO DEMO DEMO DEM ODEM        
DEMO DEM ODEM ODEMO D EMODE MODEMODE MODEMODEMOD E MODEMODEM          
DEMODEM OD E MODEM ODEMODEM ODEMODEMO DEMODE MODEMODEMODE M           
pracovním pomě ru" - s působností pro ČR;                    

Mění část
Zákon 550/1991 Sb.: § 6 ods. 2 písm. d/;                    

Ruší část
Zákon 582/1991 Sb.: § 6 ods. 4 písm. d/;§ 11a;§ 39 ods. 7,           
dosavadn í ods. 8 se označuje jako ods. 7;§ 42;§ 62 ods. 3 a 4;         

Doplňuje
Zákon 582/1991 Sb.: § 5 písm. g/;§ 12 písm. e/;§ 36 písm. p/ až         
s/; § 51 ods. 2, dosavadní text se označuje jako ods. 1;§ 83a;§         
DEMODE M ODEMOD EMOD E MODEMO DEMOD                       

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODE M ODEM O DEMOD EMO DEMO DE M          
DEMOD EM OD EMO DEM O DEMO DEM O DEMO D EMODE MO D EM O DEMO DEM        
DEMO D E MODEM OD E MODE MODE MO DEMOD EM O DEMO DEMO DE MODEM OD        
D EMOD EM ODEM O DEMOD EM O DEMO DEM OD EMOD E M ODE MO DEMO DEM        
DE MODE M O DEM ODEM OD EMOD EMO DE MODE MO DE M O DEM OD EMOD EMO       
78 ods. 2;§ 82 ods. 1;§ 104a;§ 104c ods. 1;§ 104f ods. 2;§ 110         
ods. 1;§ 1 16 ods. 3;pojem "pracovník" v celém předpise se           
nahrazuje pojmem " zaměstnanec";                        

Doplňuje
Zákon 589/1992 Sb.: § 5 ods. 2, dosavadní ods. 2 až 4 se označují        
j ako ods.3 až 5 a text ods. 3 a 4 se upravuje;§ 15 ods. 5;§ 20         
ods. 2 až 7, dosavadní ods. 2 se označuje jako od. 8;§ 20a;§ 22a        
DEMO DE MODEMODEM ODEM OD EMODEMOD EMOD EMOD EMO DEMO              

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EM OD E MO D E MOD E MODE M        
DE MOD EM O DEMO D EMOD EMO DEMO DE MODE MO D E MOD EM ODEM O D         
DEM O D EMOD EMO DE MODE MOD EMOD EM ODEM ODE MOD                

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD