126/2003 Sb.: Ruší část
Zákon 269/1994 Sb.: §16 ods. 2 a zrušuje se označení ods. 1;          

126/2003 Sb.: Doplňuje
Zákon 269/1994 Sb.: § 2 ods. 4;§ 3 ods. 4;§ 11 ods. 2 písm. c/,         
dosavadní písm. c/ se označuje jako písm. d/;§ 15 ods. 3;§ 16a; §        
16b vč. nadpisu;                                

126/2003 Sb.: Mění část
Zákon 269/1994 Sb.: § 2 ods. 1;§ 5;§ 10;§ 11 ods. 1, ods. 2 písm.        
b/, ods. 3;§ 12;§ 14;                              

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD EMODEMODE MODE M OD EMODEMOD EMOD        
DEMO D E MODE MO DEMO DEMODE MO DEM ODEMODEM                  

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODE MO DEMO DE                   

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD                         

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD                            

179/2007 Sb.: Doplňuje
Zákon 269/1994 Sb.: část třetí vč. nadpisu;                   

269/2007 Sb.: Mění část
Zákon 269/1994 Sb.: § 10 ods. 4;§ 11 ods. 3;§ 14;§ 15 ods. 3;§ 16;       

269/2007 Sb.: Ruší část
Zákon 269/1994 Sb.: § 11 ods. 2 písm. a/, dosavadní písm. b/ až d/       
se označují jako písm. a/ až c/;                        

269/2007 Sb.: Doplňuje
Zákon 269/1994 Sb.: § 11a a 11b;                        

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD                         

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMOD EM                        

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM ODEM ODE MODE M O DE             

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD E MO DEM ODE MODE M O DE             

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MODE MOD EMOD EM                     

306/2009 Sb.: Mění část
Zákon 269/1994 Sb.: část druhá název;                      

306/2009 Sb.: Doplňuje
Zákon 269/1994 Sb.: § 16b, dosavadní § 16b až 16e se označují jako       
§ 16c až 16f;                                  

357/2011 Sb.: Ruší část
Zákon 269/1994 Sb.: § 11a ods. 5;§ 15 ods. 1, dosavadní ods. 2 a 3       
se označují jako ods. 1 a 2 a mění se text ods. 2;               

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODE M ODEM ODE M ODEM ODE MOD EMOD EM       
DEMO D EMO DEMOD EM O DEM ODEM O D EMO DE MODE MOD EMO DEMO D E         
DEM ODEM ODEM ODE MODE M O DEM ODE MODE M O DEM ODE MODE M O DEM        
DEMOD EMOD                                   

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MODE MO DEMO D EMODE MOD EMOD EMO DEMOD EMO        
DEMO DEM ODE MODE MO DEMODEMOD EMOD EM ODEMODEM ODEM ODEM ODE MOD        
a 16h;                                     

420/2011 Sb.: Doplňuje
Zákon 269/1994 Sb.: § 2 ods. 5;§ 4 ods. 3, dosavadní ods. 3 a 4 se       
označují jako ods. 4 a 5 a mění se jejich text;§ 15 ods. 4;           

420/2011 Sb.: Mění část
Zákon 269/1994 Sb.: § 2 ods. 1;§ 3 ods. 3 písm. a/;§ 6;§ 10 ods. 4       
a 5;§ 11 ods. 1 a 2;§ 11a ods. 3 a 4;§ 11b ods. 1 až 3;§ 16c ods.        
4;                                       

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EMO DEM ODEM OD E M OD              

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD                         

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EM ODEM ODE MOD EM ODEM OD E M ODE MO         
DEMO DEM ODE MODE MO                              

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MOD EMODEMODE MODEM OD E MO        
se označují jako písm. d/ a e/;                         

204/2015 Sb.: Ruší část
Zákon 269/1994 Sb.: § 2 ods. 5;§ 3 ods. 4;§ 6a;§ 7;označení a          
nadpis části třetí, dosavadní části čtvrtá a pátá se označují jako       
části třetí a čtvrtá;§ 10 ods. 4, dosavadní ods. 5 a 6 se označují       
jako ods. 4 a 5 a mění se text ods. 4;§ 16a ods. 2 písm. a/ a          
b/;označení a nadpis části třetí, dosavadní část čtvrtá se           
DEMODEMO DEMO DEMO DEMODE                            

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MODEMODEMOD E MODEMO DEMOD EMODEM ODEMODEMO        
DEMOD EMODE MO DEMODE MO DEMODEMO DEMO DEMOD EMODE MO              
DEMODEMODEMOD E MODEMO DEMOD EMO DEMODEMODEM O DEMODE MODEM ODEM        
DEMODE MOD EMOD EMO DE MODE MOD EMO DEMO D EM ODEMODEMOD E MODEMO        
DEMOD EMODEMOD EMODE MOD EMODEMOD EMODEMODE MODE MODEM OD EMODEMOD       
jako část čtvrtá;§ 17a;                             

204/2015 Sb.: Mění část
Zákon 269/1994 Sb.: název části první;§ 2 ods. 1 až 3;§ 5;§ 9a;§        
11b ods. 1 a 2;§ 13 ods. 2 a 3;§ 14;§ 15 ods. 2;§ 15a ods. 1 a 2;§       
16;§ 16a ods. 1 a 2;§ 16c ods. 3;§ 16e ods. 1;§ 16g ods. 2 a 3;         

298/2016 Sb.: Ruší část
Zákon 269/1994 Sb.: § 16a ods. 1 a 2, dosavadní ods. 3 až 5 se         
označují jako ods. 1 až 3;                           

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EMO DEMO DEMO DEM ODE MODE M OD EMO       
DEM ODEM OD                                   

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD E MODEM OD EM ODE MOD EMO            

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMOD EMO                               

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODEMODEMOD E MODEMO DEMOD EMODEM          
dosavadní části druhá a třetí se označují jako části třetí a          
čtvrtá;označení a nadpis hlavy I, dosavadní hlavy I a II se           
označují jako hlavy II a III;§ 2c;§ 15a ods. 1 písm. e/ a f/,          
dosavadní písm. e/ a f/ se označují jako písm. g/ a h/;             

111/2019 Sb.: Mění část
Zákon 269/1994 Sb.: § 2b vč. nadpisu;§ 15a ods. 1 vč. písm. c/,         
ods. 2;                                     

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMODEMOD EMODE MODEM ODE MODEMOD EMODEMO D         
DEMODEMOD EMODE MODEM O DEMODE MO DEMODEMO DEMO DEMOD EMODE M          
DEMODEMODE MODEM ODEMODEM ODEMO D EMO DEMODEM O DEMODEMOD EMODE MO       
D EMO DE MODEMODE MODE MODEM O D EMO                      

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O D EMO DEM ODEM OD                

220/2021 Sb.: Mění část
Zákon 269/1994 Sb.: § 8 ods. 1;                         

261/2021 Sb.: Ruší část
Zákon 269/1994 Sb.: § 2a;§ 11aa ods. 3;                     

261/2021 Sb.: Mění část
Zákon 269/1994 Sb.: § 15a ods. 3;                        

270/2021 Sb.: Ruší část
Zákon 269/1994 Sb.: § 2a ods. 5 písm. i/;                    

270/2021 Sb.: Mění část
Zákon 269/1994 Sb.: § 2a ods. 5 písm. f/, h/;                  

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM ODE MODE M O DE                

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMOD E MODE MOD EM ODEM O DE        
DEM OD EMOD EMO DEM ODEM OD EMO DEMO DEMO DEM ODEM ODEM O DEMODE        
DEMO DEM ODEM ODEMODEM ODEMO DEMOD EMO DEMO DE MOD EMO DEMO DE MOD       
DEM ODEM ODE MODE