Ruší část
Vyhláška 182/1991 Sb.: § 23 ods. 3 a číslování odstavců;§ 25;§         
29;§ 44;§ 98 ods. 4 až 7;                            

Mění část
Vyhláška 182/1991 Sb.: § 1 ods. 1 a 2;§ 2 ods. 1 a 3;§ 21 ods. 2;§       
23;nadpis a ods. 1 § 26;§ 27;§ 31 ods. 1;§ 33 ods. 1;§ 34 ods. 1 a       
ž 7;§ 35 ods. 1, 5 a 7 až 12;§ 38;§ 41;§ 42 ods. 4 a 5;§ 45 ods. 1       
;§ 46;§ 49 ods. 1 a 2;§ 58 ods. 1 a 2;§ 59 ods. 4;§ 73 ods. 1;§ 76       
ods. 1 a ods. 4 písm. a/;§ 78 ods. 2;§ 80 ods. 4;§ 94 ods. 1;§ 96        
DEMO DEM OD EMOD E M ODEMODEMO DE MO DE M O DE                 

DEMODEMO
DEMODEMO DEMODEMO DEMO D EMO DE MODE MO DEMODEMOD EMOD E M O DE         
DEM ODEMO DEMO DEMO D E MOD EM ODEM O DEMOD EM O DEMO DEM OD EMOD        
DE M ODEMODEM ODEM O DE M OD EMODEMOD EMOD EMOD E MO DEM OD EMOD        
DE MOD EMODEM ODEM OD EMODEMOD EMOD EMOD E M ODEMODEM ODEM OD EMOD       
DE                                       

Mění část
Vyhláška 136/1993 Sb.: § 1;