FZ28/97: Mění část
Pokyn D-151: bod 2. poslední věta;