71/2000 Sb.: Ruší část
Zákon 22/1997 Sb.: § 4 ods. 4 až 6;§ 12 ods. 5 a 7, dosavadní ods.       
6 se označuje jako ods. 5;                           

71/2000 Sb.: Mění část
Zákon 22/1997 Sb.: § 1 písm. b/ a c/;§ 2 písm. b/;§ 3;nadpis § 4;        
§ 4 ods. 1 a 3;§ 8 ods. 3 písm. d/;§ 9;§ 10;§ 11 ods. 1 a 2;§ 12        
ods. 1 písm. a/ až b/;§ 12 ods. 4 písm. a/, c/ až e/;§ 14 ods. 1;        
§ 15 ods. 3 a 5;§ 16 ods. 1;§ 17 ods. 1;§ 18;§ 19 ods. 1 písm. a/        
D EMO DEMO D E MODE M ODEMO DEMO DEMO DEM                    

DEMODEM ODEM ODEMODEM
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODEM ODE MODEMODEM ODEMO DE MO DE MO          
DEMODEMO DEMO DEMOD EM OD EMO D EMODEMO DE MODEMODE MODE M           
DEMODEMODEMO DEMOD EM OD EMOD EMOD E MODE M OD EMO DE MODE MO          
DEMODEMOD EMOD E MO D EM ODEMODEM ODEM ODEM O DE MO D EMODEMO DE        
DEMODEMO DEMO D EMOD E M ODE MO DEMO DEM ODEMO DE MODEM ODEMO DE M       
ods. 4 písm. i/ a j/;§ 13 ods. 4 až 7,dosavadní ods.4 až 6 se ozn.       
jako ods. 8 až 10, a upravuje se text ods. 8 a 9;§ 13 ods. 11;         

102/2001 Sb.: Ruší část
Zákon 22/1997 Sb.: § 8 včetně nadpisu;                     

205/2002 Sb.: Mění část
Zákon 22/1997 Sb.: § 1 písm. a/ a b/;§ 2 písm. a/ a b/; nadpis         
hlavy II; nadpis § 3;§ 3 ods. 1;§ 4 ods. 3;§ 4a; nadpis § 5;§ 5         
ods. 1, 2, 6, 7, 8; nadpis § 6;§ 6;§ 6 písm. a/, b/, f/;§ 7 včetně       
DEMODEMOD EMO DE MODEMO DEMODEMOD EM ODEM OD EMOD EM ODEM OD EMOD        
DEM ODE MODE MO DEMO D EMODE MOD EMO DEM ODE MODE MOD EM ODEM O         
DEMOD EMO DEM ODEM OD EMOD EMO DEMO DEMO DE MODE M ODEMO DEM ODE        
DEM ODEM OD EMOD E MODEM ODE MODE MOD EM ODEMOD EMODEMOD            

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODEM ODEM O DEMOD EMO DEMODEMOD EMODE MO        
D EM OD EMODEMOD EMOD EMODE MO D EM O DEMO DE MODEMO DEMOD EMODEM        
se nové písm. f/, dosavadní písm. e/ a f/ se označují jako písm.        
g/ a h/ a mění se text písm. g/ a h/ bodu 1, doplňuje se písm. i/;       
§ 6 písm. g/, dosavadní písm. g/ se označuje jako písm. h/ a mění        
se jeho text;§ 12 ods. 1 písm. e/, f/, g/, h/;§ 12 ods. 4 a 6;         
§ 13a;§ 20a;                                  

205/2002 Sb.: Ruší část
Zákon 22/1997 Sb.: nadpis § 12 a nahrazuje se novým;§ 12 ods. 3,        
DEMODEMOD EMOD E MO DEMODEMO DEMO DEMO D E MODE MO DEMO DEMODE MO        
DEMODE MODEMODE                                 

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EMODE MO DEMO D EMODE MODE MODE              

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODEM ODEM O DEMO D E MOD E MODE MOD E MODE       
D E MO DEMO D EMODE MO D EMO DEMO D E MOD EM ODEM ODE MO DEMO DE M       
D EMO DEM                                    

226/2003 Sb.: Ruší část
Zákon 22/1997 Sb.: § 13a;                            

277/2003 Sb.: Doplňuje
Zákon 22/1997 Sb.: § 4a ods. 4;                         

186/2006 Sb.: Mění část
Zákon 22/1997 Sb.: § 5 ods. 8;                         

229/2006 Sb.: Mění část
Zákon 22/1997 Sb.: § 19 ods. 1;                         

481/2008 Sb.: Mění část
Zákon 22/1997 Sb.: § 5 ods. 6;§ 13b;                      

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM OD                         

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO DEMO DEMOD EMODEMOD E MODEM ODEM OD             
DEMO DEM OD EM OD EMO DEMODEMOD EM ODE MODEMODEM OD EMO             
DEMODEMO                                    

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODE MO DEMODEMOD EMOD EM ODEMODEM            
jako ods. 1;hlava IV označení a nadpis, dosavadní hlava             
IV se označuje jako hlava V;§ 18a a 18b vč. nadpisů;              
§ 19a a 19b vč. nadpisů;                            

155/2010 Sb.: Mění část
Zákon 22/1997 Sb.: § 11 ods. 1 až 5;§ 16 ods. 4, 6 a 7;             

34/2011 Sb.: Mění část
Zákon 22/1997 Sb.: § 2 písm. b/, d/, e/ a g/;§ 7 ods. 7             
písm. b/;§ 11 ods. 1, 4 a 5;§ 11a ods. 2 písm. c/;               
D EM ODEM OD EM O D EMO DEM ODEM O D EMO DEM ODEM O D E             
DEMOD EMOD EMO DEMO DEM ODE                           

DEMODEM ODEM ODEMODEM
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODEM ODEM OD EMOD E M OD EMODEMODE           
DEMO D EM O DE MODEMODE MODE MODE M OD EM O DEMO DE MODE            
DEMO DEM ODE MODE MOD EM ODEM OD EM ODE MODEMODEM ODEM OD            
DE MODEMODE MODE MODE MODE MO DEMO DEM ODE MODE MO               
dosavadní ods. 4 se označuje jako ods. 5 a doplňuje se             
písm. d/;                                    

100/2013 Sb.: Ruší část
Zákon 22/1997 Sb.: § 11 ods. 2 písm. f/;§ 19a ods. 3 písm. c/ a         
d/;                                       

100/2013 Sb.: Mění část
Zákon 22/1997 Sb.: § 9;§ 13 ods. 8;§ 16 nadpis, ods. 1 až 3 a 5 až       
DEM OD EMO DEMODEMOD EM ODEM OD EMOD E MODEM OD E MOD EMOD EMO DEM       
DEMO D E MOD EM ODEM O DEMOD EMOD EMO DEMO D EMODE MOD EM O DEM         
DEMO D EMODE MODE MOD EMOD EMO DEM                       

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODE MOD E MODE M ODEMO DE MO DEMO DEM O         
DEMOD EM ODEM ODEM ODEMO DE MODE MOD EM ODEM O D EMO DEM ODEM ODE        
DEM ODE MODEMODEM ODE MODE M ODEMO DE M ODE MODE M O DE MODEMODEM        
ods. 5 se označuje jako ods. 7 a mění se text písm. a/ až d/;          

64/2014 Sb.: Mění část
Zákon 22/1997 Sb.: § 11 ods. 4;§ 18 ods. 2;§ 19a ods. 1 písm. g/;        

64/2014 Sb.: Ruší část
Zákon 22/1997 Sb.: § 18 ods. 2 písm. a/, dosavadní písm. b/ až d/        
se označují jako písm. a/ až c/ a mění se text písm. b/;            

91/2016 Sb.: Doplňuje
Zákon 22/1997 Sb.: § 4 ods. 2, dosavadní ods. 2 a 3 se označují         
jako ods. 3 a 4;§ 11d;                             

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMO DEMO D EMODE MOD EMOD E M OD                   

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODE M ODEMO DE MO DEMO DE MODE MO            
DEMODEMOD EMOD E MO DE MO DEMODEMO DEMO DEMO D EM O D EMODEMOD EM        
DEMO DEMO DEM ODEM OD EMODEMODE MODE M OD EMODEMOD EMOD EMOD E M        
DEMO DE MODE MODEM OD E MOD                           

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
Zákon 22/1997 Sb.: § 19 nadpis, ods. 1 písm. b/;§ 19a nadpis, ods.       
1 vč. písm. b/, ods. 2 až 5, ods. 6 vč. písm. a/ až d/;§ 19b vč.        
nadpisu;                                    

265/2017 Sb.: Mění část
Zákon 22/1997 Sb.: § 4 ods. 1;§ 4a ods. 1;§ 5 vč. nadpisu;§ 6;§ 7        
ods. 2;                                     

277/2019 Sb.: Mění část
Zákon 22/1997 Sb.: § 15 ods. 4;                         

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODE MOD EM OD EM ODE MODEMODEM OD EMOD EMO       
DEM ODE MODEMODEM OD EMOD E M ODEMODEMO DEMO DE MODEMODE MODE MODE       
DE                                       

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODE MO DEM OD EMO D EMOD EM ODE MO DEMO DE