242/1997 Sb.: Mění část
Zákon 48/1997 Sb.: § 7 ods. 1 písm. g/;                     

2/1998 Sb.: Mění část
Zákon 48/1997 Sb.: § 11 ods. 1 písm. d/;§ 17 ods. 2 a 5;            

127/1998 Sb.: Mění část
Zákon 48/1997 Sb.: § 53 ods. 1;§ 61;                      

127/1998 Sb.: Doplňuje
Zákon 48/1997 Sb.: § 7 ods. 1 písm. m/;                     

225/1999 Sb.: Mění část
Zákon 48/1997 Sb.: § 11 ods.3;                         

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EMO                            

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODEM OD EMO DE                     

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODEM OD EMO DE                     

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODE M ODEMO DEM                     

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM OD                         

220/2000 Sb.: Mění část
Zákon 48/1997 Sb.: § 2;                             

258/2000 Sb.: Mění část
Zákon 48/1997 Sb.: § 30 ods. 1, ods. 3 písm. a/ a c/;§ 55 ods. 3;        

459/2000 Sb.: Mění část
Zákon 48/1997 Sb.: § 17 ods. 5;§ 40 ods. 2;§ 61;                

459/2000 Sb.: Doplňuje
Zákon 48/1997 Sb.: § 17 ods. 6 až 11, dosavadní ods. 6 až 8 se         
označují jako ods. 12 až 14;§ 55a;                       

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EMODE MODEM OD EMOD E MO DE                

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODEM ODEM O DEMO DEM OD EMOD E M OD           

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODE M ODEMO DEM                     

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM O DEMOD EMO DEMODEMOD EMODE MO DE MO        
DE MODEMODE MODE MODEM OD EM ODE MODEMODE MO DEMO DEMOD EM OD EMO        
dosavadní písm. j / a k/ se označují jako písm. m/ a n/;§ 35a          
včetně nadpisu;                                 

285/2002 Sb.: Mění část
Zákon 48/1997 Sb.: § 13 ods. 2 písm. a/;                    

309/2002 Sb.: Mění část
Zákon 48/1997 Sb.: § 5 písm. a/ bod 2;§ 9 ods. 2;                

309/2002 Sb.: Doplňuje
Zákon 48/1997 Sb.: § 6 ods. 2, dosavadní text se označuje jako         
ods. 1;                                     

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM ODE MO DEMO DEM OD EMOD E MODEM ODE M       
DE MODE MO                                   

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EMOD                            

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODE M ODEMO DEM                     

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM O DEMOD EMO DEMODEMOD EMODE MO DE MO        
se označují jako písm. a/ až c/ a mění se text písm. b/ a c/          

362/2003 Sb.: Mění část
Zákon 48/1997 Sb.: § 5 písm. a/;                        

424/2003 Sb.: Doplňuje
Zákon 48/1997 Sb.: § 13 ods. 2 písm. g/, dosavadní písm. g/ až n/        
se označují jako písm. h/ až o/;§ 15 ods. 6, dosavadní ods. 6 až        
10 se označují jako ods. 7 až 11;                        

424/2003 Sb.: Mění část
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODE MOD E MODEM ODE                   

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MOD EM ODEMODEMO DEM O DE MODEMODE MODE MOD       
DE                                       

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EMO DEM ODEMODEM                      

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODEM ODE                        

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
Zákon 48/1997 Sb.: § 5 písm. a/;                        

422/2004 Sb.: Mění část
Zákon 48/1997 Sb.: § 13 ods. 1;                         

422/2004 Sb.: Doplňuje
Zákon 48/1997 Sb.: § 13 ods. 3;                         

436/2004 Sb.: Mění část
Zákon 48/1997 Sb.: § 5 písm. a/;§ 11 ods. 4;                  

438/2004 Sb.: Doplňuje
Zákon 48/1997 Sb.: § 15 ods. 5 až 10, dosavadní ods. 5 až 11 se         
DEMODEMO DEMO DEMO DE MO DEM ODEM OD EMOD EM O DEM ODEMODEMO DEMO        
DE MO DE MO DEMODEMO DEMO DEMO DE MO DE M ODEM OD EMOD EMOD EMOD        
DE MODE M OD EM ODEMODEMO DEMO D EM O DE MODEMODE MODE MODE MO DE        
DE M ODEM OD EMOD EMOD EMO                           

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM ODEMODEMO DE MO                  

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM ODE MO DEMO D E MOD EM ODEM ODE MO         
ods. 3;příloha č. 3;                              

123/2005 Sb.: Doplňuje
Zákon 48/1997 Sb.: § 40 ods. 4 a 5;§ 53c;                    

168/2005 Sb.: Mění část
Zákon 48/1997 Sb.: § 5 písm. a/;                        

253/2005 Sb.: Mění část
Zákon 48/1997 Sb.: § 55 ods. 4;                         

350/2005 Sb.: Doplňuje
Zákon 48/1997 Sb.: § 7 ods.1 písm. p/;                     

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODEM ODE                        

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODE M ODEMO DEM                     

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODE M ODEMO DEMO DE MODEM ODE              

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EMODE MO DEMOD EMO                     

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODE M ODEMO DEM                     

117/2006 Sb.: Ruší část
Zákon 48/1997 Sb.: § 17 ods. 6 až 11, dosavadní ods. 12 až 14 se        
označují jako ods. 6 až 8 a zrušuje se ods. 8;                 

117/2006 Sb.: Mění část
Zákon 48/1997 Sb.: § 17 ods. 2, 4 a 5;§ 40 ods. 2;§ 41 ods. 6          
písm. a/ až e/, ods. 7;                             

165/2006 Sb.: Mění část
Zákon 48/1997 Sb.: § 7 ods. 1 písm. p/;                     

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODE MOD E MODEM OD E MODE M ODEM OD E M         
DEMO D EMODE MODE MOD                              

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM OD                         

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EMODE MO DEMO DE                      

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM OD EMODEMODE MODE M OD E MO DEMODEMO        
DEMO DEMO D EM ODE MODE                             

245/2006 Sb.: Mění část
Zákon 48/1997 Sb.: § 40 ods. 2;                         

264/2006 Sb.: Mění část
Zákon 48/1997 Sb.: § 38;                            

340/2006 Sb.: Doplňuje
Zákon 48/1997 Sb.: § 22a vč. nadpisu;                      

57/2007 Sb.: Mění část
Zákon 48/1997 Sb.: § 15 ods. 5;                         

57/2007 Sb.: Ruší část
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM ODE                        

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODEM ODE                        

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM O D EM ODEMODEMO DEMO DE MO DE MO         
DEMODEMO DEMO DEMO D EM ODE MODEMOD EM ODEM ODE MODEMODEM ODEM OD        
D EM OD EMODEMOD EMOD EMOD EM O DE M ODEM OD EMOD EMOD EMO           

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EMO D EMOD E MODEM ODE MODE M O DE M O DEMOD        
a/ a b/;§ 6;§ 7 ods. 1 písm. g/;§ 8 ods. 2; § 11 ods. 1 písm. d/ a       
e/;§ 15 ods. 5 až 7;§ 17 ods. 5 až 7; § 22 vč. písm. a/;§ 30 ods.        
2 písm. b/;§ 32 ods. 2;§ 42 ods. 3; § 43 ods. 2;§ 46 ods. 2;§ 49        
ods. 2;§ 51 ods. 1;§ 52 ods. 1 a 2;§ 53 ods. 1;                 

261/2007 Sb.: Doplňuje
Zákon 48/1997 Sb.: § 11 ods. 1 písm. g/ až i/;§ 12 písm. m/; § 16a       
a 16b vč. nadpisů;část šestá vč. nadpisu, dosavadní části šestá až       
DEMODEMO DE MODEMODE MODEM ODEMO DEMOD EM ODEMODEMOD EM ODEM O D        
DE                                       

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EMO DEMO D EMODE MOD                    

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODE M ODEMO DEMO D EMOD E MODEM ODE M OD        
DEMO DEM ODE MODE M ODEMO DEM                          

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
Zákon 48/1997 Sb.: § 55;                            

270/2008 Sb.: Doplňuje
Zákon 48/1997 Sb.: § 16a ods. 2 písm. e/, ods. 4, dosavadní ods. 4       
až 8 se označují jako ods. 5 až 9, doplňují se ods. 10 a 11;          

270/2008 Sb.: Mění část
Zákon 48/1997 Sb.: § 16a ods. 2 písm. a/ a b/;§ 16b ods. 2;           

274/2008 Sb.: Mění část
Zákon 48/1997 Sb.: § 11 ods. 4;                         

306/2008 Sb.: Mění část
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODE M ODEMO DE M ODE                  

DEMODEM ODEM ODEMODEM
DEMOD EMODEMO DEMO D EMO DEMO D EMODE MOD EMOD E MODEM ODE           

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMO DEMO D EMO DEMO D EMODE MOD EMOD E MODEM ODE MODE M        
D EMOD EMO DEMO DE                               

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODEM ODE                        

DEMODEMO DEMO DEMODEje
Zákon 48/1997 Sb.: § 40 ods. 7 až 9;                      

227/2009 Sb.: Mění část
Zákon 48/1997 Sb.: § 39e ods. 3;§ 39f ods. 5 písm. a/;             

281/2009 Sb.: Mění část
Zákon 48/1997 Sb.: § 39e ods. 7;§ 45a ods. 6;                  

362/2009 Sb.: Doplňuje
Zákon 48/1997 Sb.: § 15 ods. 6 písm. e/;§ 39c ods. 7 a 8; § 39l         
ods. 4;§ 39o a 39p vč. nadpisů;                         

362/2009 Sb.: Mění část
Zákon 48/1997 Sb.: § 15 ods. 6 vč. písm. c/;§ 30 ods. 2 písm. b/;§       
DEM ODEM ODE MOD EMOD EMO DEM ODEM O DEMOD EMOD EMO DEMO DEM ODE        
DEMO D EMODE MOD                                

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM O DEMOD EMO DEMODEMOD EMODE MO DE MO        
DE MODEMODE MODE MODEM OD EM OD E MODEMODE MO DEMOD EMO DEMO DE         
DEMODEMOD EMOD E MO DEMODEMO DEMO DEMO D E MODE MO DEMO DEMODE MO        
DEMOD EMOD EM ODEM O DE MO D EM ODEM O DEMOD EMO DEMO D E MO          
dosavadní ods. 7 až 11 se označují jako ods. 9 až 13, mění se text       
ods. 9 písm. a/ a b/, doplňuje se písm. f/, mění se text ods. 10,        
doplňují se ods. 11 a 12, dosavadní ods. 11 až 13 se označují jako       
ods. 13 až 15;§ 17 ods. 8 písm. d/;§ 32 ods. 4 a 5;§ 39a ods. 5 až       
7, dosavadní ods. 5 se označuje jako ods. 8 a mění se jeho text;§        
39b ods. 5 až 9, dosavadní ods. 5 až 7 se označují jako ods. 10 až       
DEM ODEMODEM OD EMOD EM O DEM ODEMODEMO DEMO DE MO DEMODEMO DEMO        
DEMO DE M ODEM OD EMOD EMODEM ODE MODE M OD EMOD EMO DEMO D EM ODE       
DEM ODEM O DE MOD E MOD EMOD E M ODE MOD EMOD EM ODEMODEMO DEMO D        
DE MODEMODE MODE MODE M O DEMO DE MODE MODEMO DEM ODEM OD            
DEMODEMOD EMOD E MO DEMODEMO DEMO DEMO DE MODE MO DEMO DEMO D          
DEMODEMO DE MODE M O DEM ODE MODE M O DE MODEMODEM ODEM O DE M OD        
označují jako ods. 4 až 7; § 39q vč. nadpisu;§ 40 ods. 3,            
dosavadní ods. 3 až 9 se označují jako ods. 4 až 10 a mění se text       
ods. 6; § 45b;                                 

298/2011 Sb.: Mění část
Zákon 48/1997 Sb.: § 5 písm. a/;§ 7 ods. 1 písm. h/;§ 11 ods. 1         
písm. a/, ods. 3;§ 13 ods. 1;§ 15 ods. 4 a 5, ods. 6 vč. písm. e/;       
§ 16a ods. 1 písm. d/ a f/, ods. 6 a 9;§ 16b ods. 1; § 17 ods. 5        
DE MOD EM ODEM O DEMOD EM O DEMO DEM ODEM O DE MOD EMO DEMO D          
DEMOD EMO DEMO DEM ODE MODE MO DE MO DE M O DEM ODE MODE M O DEM        
DEM ODE MODEMODEM ODE MODE M ODEMO DEM ODE MODE M O DEM ODE MODE M       
DE MOD EMO DEMO D EM ODE MOD EMODEMO DEMO DEM ODE MODEMOD EMOD E M       
DE M ODE MOD EMODEMODE MOD EMOD EMO DEMOD EMO DEM ODEMODEM O DE         
DEMO D E MOD EM ODEM ODE MO DEMO DEMODEMOD EM O DE MO              

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
Zákon 48/1997 Sb.: § 41;                            

365/2011 Sb.: Mění část
Zákon 48/1997 Sb.: § 5 písm. a/;§ 8 ods. 2 písm. d/;              

369/2011 Sb.: Mění část
Zákon 48/1997 Sb.: § 1 písm. b/;§ 7 ods. 1 písm. d/;§ 8 ods. 1         
písm. f/, ods. 4;§ 11 ods. 1 písm. a/ až f/, ods. 2, ods. 3 vč.         
písm. a/ a b/, ods. 5;§ 12 písm. d/, h/, k/, m/ a n/;část pátá         
nadpis;§ 13 nadpis, ods. 1 vč. písm. a/ až c/, ods. 2;§ 14;§ 15         
DEMO DE MO DE MODE M ODEMO DEM ODEM OD EMO DE M ODEM OD EMOD E M        
DEM ODE MODE M ODE MODEM ODE MO D EMO DEMO D EMODE MO D EMO DEMO D       
DEMOD EMO DEMO D EM ODE M ODE MODE MOD EM ODEM ODE MODEM OD EMO         
DEMODEMOD EM ODE MODEM ODE MO D EMOD EMO DEM ODEMODEMO DE M OD EMO       
DEMODEMOD EM ODE MODEMODEM OD EMOD EM ODEM O DEM ODEMO DE MO DEM        
DEMO D EMO DEMOD EMOD EM ODEM O D EMO DE MODEMOD EMOD EM OD E M         
5;§ 33 nadpis, ods. 1 až 7;§ 34 ods. 1 až 3;§ 35a;§ 36 nadpis,         
ods. 1, 2, ods. 3 písm. b/ a c/, ods. 4;§ 37 ods. 1 a 2;§ 38;§ 39        
vč. nadpisu;§ 39a ods. 2 písm. a/ a b/, ods. 3 písm. f/;§ 39b ods.       
2 písm. d/, ods. 13 písm. a/, ods. 14 písm. d/ a e/;§ 39c ods. 11        
písm. a/ a h/;§ 39d ods. 1;§ 39f ods. 6 písm. f/;§ 40 ods. 2, ods.       
3 písm. a/ a b/, ods. 6;§ 42 ods. 1, ods. 3 vč. písm. a/ až c/,         
ods. 4 a 7;§ 43 ods. 2;§ 44 ods. 4;§ 45 ods. 1 a 5;§ 45a ods.          
DEMODE MODEMO DEMODEMO DE MODE MO DEMO D EMO DEMOD EM OD EMO DEMO        
D E MOD EM ODEM OD EMOD E MODEM ODEM OD EMOD E MODEM ODE MODE MOD        
DE MODE MOD EM ODEM ODE MO DEMO DEM OD EMODEMO DEMO D EM ODEMODEMO       
DE M OD EM                                   

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODE MO DEMODEMOD EMOD EM ODEMODEM ODEM         
DEMO DEM OD EMOD E MODEM ODE MODEMODEM ODEMO DE MO DE MO DEMODEMO        
jako písm. h/ až l/ a mění se text písm. i/ a j/;§ 32 ods. 6;§ 39b       
ods. 12 písm. d/, ods. 14 písm. g/;§ 39f ods. 12;§ 39g ods. 12;§        
44 ods. 5, dosavadní ods. 5 se označuje jako ods. 6 a mění se jeho       
text;§ 46 ods. 2 písm. e/;§ 47 ods. 2 písm. d/;                 

369/2011 Sb.: Ruší část
Zákon 48/1997 Sb.: § 11 ods. 1 písm. l/;§ 13 ods. 3, dosavadní         
ods. 4 až 9 se označují jako ods. 3 až 8 a mění se jejich text;§        
DE MODE MO DEMODEMOD EMOD E MO D EM ODEMODEM ODEM ODEM O DE MO         
DEMO DE MODE MODE MO DE M O DE MODE M ODEMO DE MO DEM ODEMODEM OD        
DEMOD EMO DEMODEMO DE MODE MOD EM OD EM ODE MODEMODEM OD E MO DEM        
DEMODEMOD EMOD EM ODEM OD EMODEMODE MODE M OD E MO DEMODEMO DEMO        
DEMO D EM O D EMOD EM ODEM ODEM O DEM ODEMO DEM ODEM O D E M          
DEMODEM OD EMOD EMO DE MODE MOD EM ODE MODEMODEM ODEMO DE MOD          
nadpisu;                                    

458/2011 Sb.: Mění část
Zákon 48/1997 Sb.: § 15 ods. 6 písm. f/;příloha č. 3;              

1/2012 Sb.: Mění část
Zákon 48/1997 Sb.: § 2 ods. 5;                         

275/2012 Sb.: Mění část
Zákon 48/1997 Sb.: § 5 písm. a/;                        

401/2012 Sb.: Mění část
Zákon 48/1997 Sb.: § 8 ods. 2 písm. k/;                     

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODE M ODEMO DEM ODEMODEMO DEMOD EM OD EM        
DE MODEMODE MODE MODEM OD EM ODE                        

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODE MO                         

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODE M ODEMO DE                     

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMO DEMO D EMOD                            

238/2013 Sb.: Ruší část
Zákon 48/1997 Sb.: § 11 ods. 1 písm. f/;§ 12 písm. n/, § 12 ods. 1       
písm. n/;§ 13 ods. 3 až 8;§ 16a ods. 1 písm. f/;§ 32 ods. 5;§ 44        
ods. 2 a 5;                                   

238/2013 Sb.: Mění část
Zákon 48/1997 Sb.: § 16a ods. 9 až 11;§ 17 ods. 4;§ 44 ods. 3 a 6;       

60/2014 Sb.: Doplňuje
Zákon 48/1997 Sb.: § 11 ods. 1 písm. l/ až n/;§ 14a až 14c vč.         
nadpisu;§ 40 ods. 3 a 4, dosavadní ods. 3 až 10 se označují jako        
DEMO D EM ODE MODE MO DEMO DEMO DE M ODEMODEM OD EMOD EM O DEM         

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMO DEMO D EMO DEMO DE MODEMODEM ODEM O DE MO DE           
DEMODEMO DEMO DEMO D EM OD E MODE MO DEMO DEMO DE M O DEM            

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODE M O DEM OD EMOD E MODEM ODEM ODEM OD        
DEMO DEM ODE MODE MOD EMO DEMO DEM OD EMOD EM                  

109/2014 Sb.: Doplňuje
Zákon 48/1997 Sb.: § 40 ods. 3 a 4, dosavadní ods. 3 až 14 se          
označují jako ods. 5 až 16 a mění se text ods. 14 a 16;             

250/2014 Sb.: Mění část
Zákon 48/1997 Sb.: § 7 ods. 2;                         

250/2014 Sb.: Doplňuje
Zákon 48/1997 Sb.: § 7 ods. 1 písm. o/, dosavadní písm. o/ až q/        
se označují jako písm. p/ až r/;                        

256/2014 Sb.: Ruší část
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM OD                         

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EMO DEMO D E MO                      

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM O DEMOD EM OD EMOD EM ODEM O DEMOD         
DEMO DEM ODE MODEMODEM ODE MODEMOD EMOD E M ODE MO DEMO DEM OD         
DEMO D E MOD EM ODEM OD EMODE MODE MO DEMO DE                  

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODE MO                         

267/2014 Sb.: Mění část
Zákon 48/1997 Sb.: § 5 písm. a/;                        

1/2015 Sb.: Mění část
Zákon 48/1997 Sb.: § 33 ods. 2;                         

1/2015 Sb.: Doplňuje
Zákon 48/1997 Sb.: § 33 ods. 8 až 12;příloha č. 5;               

200/2015 Sb.: Doplňuje
Zákon 48/1997 Sb.: § 8 ods. 6;§ 11a;§ 17 ods. 9;§ 17b;§ 41a vč.         
nadpisu;§ 46 ods. 2 písm. f/;§ 52 ods. 3 a 4;§ 55 ods. 6 až 8;         

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODE M ODEMO DEMO D EMOD EMO DE MODE M OD        
DEM OD EMOD E MODEM OD E MODE MO DEMOD EMOD EM ODEM ODE MO DEMO DE       
DE MO D E MOD EM ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM ODE MODE MOD EMOD EMO        
DEM ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM ODE MODE MO DEMO DEM ODEMO DE MODE        
DEM OD EMOD E MODEM ODEM OD EMOD E MODEM OD E MODE MO DEMO DEM OD        
DEMO DEM OD EMOD EMODEMODE MO D E MO                      

200/2015 Sb.: Ruší část
Zákon 48/1997 Sb.: § 49 ods. 3, dosavadní ods. 4 se označuje jako        
ods. 3;                                     

314/2015 Sb.: Mění část
Zákon 48/1997 Sb.: § 7 ods. 1 písm. q;                     

47/2016 Sb.: Ruší část
Zákon 48/1997 Sb.: § 7 ods. 1 písm. h/, dosavadní písm. i/ až r/        
se označují jako písm. h/ až q/ a mění se text písm. m/;            

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODE MOD EM ODEM OD                   

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMO DEMO D EMO DEMO D EMODE MOD                    

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMO DEMO D EMO DEMO DE MODEMODEM ODEM O D E MO DEMODEMO        
DEMO DEMO D E MO                                

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODE M ODEMO DEM                     

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
Zákon 48/1997 Sb.: § 32 ods. 5;§ 39c ods. 2 písm. c/ a d;§ 39e         
ods. 6;§ 39j ods. 3;§ 39q nadpis, ods. 1, ods. 2 vč. písm. a/ a         
b/;§ 45a ods. 1, ods. 2 písm. a/ až c/, ods. 6;                 

183/2017 Sb.: Ruší část
Zákon 48/1997 Sb.: § 39q ods. 3 až 5, dosavadní ods. 6 se označuje       
jako ods. 3 a mění se jeho text;§ 45a ods. 3 až 5 a 8, dosavadní        
ods. 6 a 7 se označují jako ods. 3 a 4;                     

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODE M ODEMO DEM                     

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM ODE MODEMOD EM OD                 

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODE M ODEMO DEMO DEM ODEM ODE MO DEMOD E        
DEMOD EMOD EMO DEMOD E MODEM ODEM ODE MODE MO DEMOD EMOD EMO DEMO        
D EMODE MODEMODEMO DE MO                            

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
Zákon 48/1997 Sb.: § 39a ods. 7, dosavadní ods. 8 a 9 se označují        
jako ods. 7 a 8;                                

290/2017 Sb.: Doplňuje
Zákon 48/1997 Sb.: § 17a ods. 2, dosavadní text se označuje jako        
ods. 1;§ 30 ods. 2 písm. f/;§ 55 ods. 9;                    

282/2018 Sb.: Mění část
Zákon 48/1997 Sb.: § 11 ods. 1 písm. e/;§ 15 ods. 11 a 12;§ 16b         
ods. 1§ 17 ods. 7 písm. a/, ods. 9;§ 32 ods. 3;§ 39n ods. 5;§ 41a        
DEMO DEM OD EMOD EMO DEM ODEM O DEMOD EMODEMODEM OD EM             

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODE M ODEMO DEMO DE MODEM OD E MODE MO         
DEMO DEM ODEMODEMO DEMO DE MO DE MO DEMODEMO DEMO DEMO DE MO DEMO        
DEM ODE MODEMODEMODE MODEM ODE MODEMODE MODEMODEM ODEMO DEMOD EM        
DEMODEMO DE MODEMODE MODE MODEM ODEM OD EMODEMODE                

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMO DEMO DEMODEMO                           

111/2019 Sb.: Doplňuje
Zákon 48/1997 Sb.: § 40a vč. nadpisu;                      

262/2019 Sb.: Doplňuje
Zákon 48/1997 Sb.: § 32b vč. nadpisu;                      

262/2019 Sb.: Mění část
Zákon 48/1997 Sb.: § 15 ods. 5;§ 16b ods. 1;                  

277/2019 Sb.: Mění část
Zákon 48/1997 Sb.: § 30 ods. 2 písm. f/;                    

165/2020 Sb.: Doplňuje
Zákon 48/1997 Sb.: § 17 ods. 1 písm. c/, dosavadní písm. c/ se         
DEMODEMO DEMO DEMOD EMOD                            

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO DE MODE M ODEMO DEM                     

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM O DEMOD EMO DEMODEMOD EMODE MO DE         
DEMODEMO DEMO DEMOD EMO                             

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODE MOD EM ODEM OD                   

569/2020 Sb.: Mění část
Zákon 48/1997 Sb.: § 17 ods. 7 písm. d/;                    

569/2020 Sb.: Doplňuje
Zákon 48/1997 Sb.: § 17 ods. 7 písm. g/;§ 30 ods. 2 písm. g/;          

261/2021 Sb.: Ruší část
Zákon 48/1997 Sb.: § 40 ods. 12 až 14, dosavadní ods. 15 a 16 se        
označují jako ods. 12 a 13, mění se text ods. 13;§ 41;             

274/2021 Sb.: Mění část
Zákon 48/1997 Sb.: § 2 ods. 1;§ 3 vč. nadpisu;§ 7 ods. 1 písm. a/,       
DEMO DEMO                                    

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODEM ODEM ODEM O DEMO D EMODE MOD            
DEMODEMOD EMODE MO D EM OD EMODEMOD EMOD EMODE MO D EMO DEMO DEM        
DE MODE MO                                   

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM ODEM ODE MODE M ODEMO DEM             

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODEM ODE MODE MO DEMO DEM OD EMOD E MODEM        
j/;§ 11a ods. 1;§ 12 písm. o/;§ 15 ods. 3 písm. a/ a b/, ods.          
5,ods. 6 vč. písm. c/, d/, e/, ods. 7, 8 ;§ 16 ods. 1;§ 16b ods.        
1, 2;§ 17 ods. 2, 4, 5, ods. 7 písm. a/, ods. 9;§ 17b;§ 18 ods. 1,       
ods. 2 písm. d/;§ 19 a 20 vč. nadpisu;§ 22 vč. písm. a/;§ 25 ods.        
1;§ 30 ods. 2 písm. b/, g/, ods. 74;§ 32b ods. 3;§ 33 ods. 1, 4 až       
6, 8, 10, 11;§ 34 ods. 1, 3;§ 36 ods. 3 písm. a/;§ 39a ods. 2          
DEMOD EMO DEMO DEM ODEM ODE MOD EMOD EMO DEM ODEM O DEMOD EMOD EMO       
DEMO D EMO DEMOD EMO DEMO DE MO DEMO DE MODEM ODE MODE MO DEMOD         
DEMO DEM ODEM O DEMOD EMO DEM ODE MODE MOD EMO DEM ODEMODEMO DEM        
DEMO DE MODE MOD EMOD EM ODEM O DEM ODEMO DEM ODE MOD EMO DEM ODE        
DEMO D EMODE MOD EMO DEM ODEM O DE MOD EMOD EM ODEMO DEM ODE MODE        
DEM ODEM OD EMO DEM ODEM OD EMO DEM ODEM ODE MOD EMOD EM ODE MOD        
nadpis, ods. 1 až 4;§ 39m;§ 39n ods. 6, 7;§ 39p nadpis, ods. 1 až        
3, 5;nadpis části sedmé;§ 39r ods. 2, 4, ods. 5 písm. b/, c/, f/,        
g/, i/, ods. 6, 7, ods. 8 písm. a/ až f/;§ 39s ods. 1, 3, ods. 4        
písm. e/, ods. 6;§ 39t ods. 1 vč. písm. a/ až d/, i/;§ 39v ods. 1,       
4, 9;§ 39y ods. 3;§ 40 ods. 10 písm. b/;§ 44 vč. nadpisu;§ 53 ods.       
1, 3, 6;§ 53a ods. 1, 2, ods. 3 vč. písm. a/, ods. 4, 5;§ 53b          
DEMODEM ODEM ODE MO DEMO DE MODEMODEM OD EM O D EM               

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM ODE MO DEMO DE MODEMOD EM ODEMODE         
DEMODEMO DEMO DEM OD EMOD EMO DEM ODEM OD EMODE MO D EMOD EMO DEM        
DEMODEMOD EMO DEMO D EMODE MOD EMODEMODE MODEM OD EM ODEMODEM ODEM       
DEMOD EMO DEMO DE MODE MODE M ODEMODEM OD EMODE MODE MODE MOD          
DEMODEMOD EMODE MO DEMO DE MODEMODEM ODEM O DE MO DE MODEMODE MODE       
ods. 7 až 12 a mění se text ods. 7, 9 a ods. 11 a 12 se zrušují;        

371/2021 Sb.: Doplňuje
Zákon 48/1997 Sb.: § 15 ods. 9, dosavadní ods. 9 až 16 se označují       
jako ods. 10 až 17 a mění se text ods. 10 písm. e/, f/, ods. 13         
písm. b/, ods. 16;§ 17c;§ 22 písm. f/;§ 32a ods. 5 a 6;§ 38a;§ 39b       
ods. 5 písm. c/, dosavadní písm. c/ a d/ se označují jako písm. d/       
a e/;§ 39b ods. 14, dosavadní ods. 14 se označuje jako ods. 15;§        
39da vč. nadpisu;§ 39f ods. 5 písm. j/ a k/, ods. 13 až 18;§ 39g        
DEMO DEMO DEM ODEM ODE MOD EMOD E MODEM ODE MODE MO DEMODEMOD EMOD       
D EM ODEMODEM ODEM ODEM O D EMOD EM ODEM ODEMOD EMO DEMO DE           
DEMODEMOD EMOD E MO DEMODEMO DEMO DEMO DEM ODE MODE MO DEMODEMOD        
DEMO D E M OD EMODEMOD EMOD EMOD E M O D EMOD EM ODEMOD EMODEM OD        
DEMO DEMO DEMOD EM ODEM ODE MO DEMO DEM ODEMO DEMOD EMO DEMO DE         
DEM ODE MODEMODE                                

221/2022 Sb.: Doplňuje
Zákon 48/1997 Sb.: § 7 ods.1 písm. s/ a t/;                   

221/2022 Sb.: Mění část
Zákon 48/1997 Sb.: § 7 ods.2;                          

314/2022 Sb.: Doplňuje
Zákon 48/1997 Sb.: § 32c vč. nadpisu;                      

366/2022 Sb.: Mění část
Zákon 48/1997 Sb.: § 10 ods. 3;