Ruší část
Nařízení 251/1992 Sb.: § 15;                          

Doplňuje
Nařízení 251/1992 Sb.: § 3 ods. 2 písm. c/;§ 9 ods. 11, dosavadní        
o ds.11 a 12 se označují jako ods.12 a 13 a text ods.13 se           
upravuje;                                    

Mění část
Nařízení 251/1992 Sb.: § 1 ods. 2;§ 4 ods. 2 a ods. 3 vč. písm. d/       
a g/;§ 5 ods. 1 písm. b/ a c/ a ods. 4;§ 9 ods. 2, 3 a 7;§ 11 ods.       
DEMODEMOD E M OD