Úplné znění
Zákon 586/1992 Sb.:                               

Ruší
Úplné znění 28/1996 Sb.: