Mění část
Zákon 20/1966 Sb.: § 4 ods. 2 písm. a/, b/, d/ a e/ a ods. 3 písm.       
a/ - s působností pro ČR;                            

Ruší část
Zákon 20/1966 Sb.: § 4 ods. 3 písm. c/, dosavadní písm. d/ až g/        
se označují jako písm. c/ až f/ - s působností pro ČR;             

Ruší část
Zákon 50/1976 Sb.: § 4 a 5;§ 7;§ 16;§ 18;§ 24;§ 27;§ 38 ods. 1 a        
čí slování odstavců, zbylý text se upravuje;§ 41 ods. 3, dosavadní       
DE MO D EM ODEMODEM ODEM ODEM ODE MO DEMO D EMODE MODE MO DEMO DEM       
DE MO DE MODE M O DEMODEMOD EMODEMODEM ODEM OD EMOD EMO DE MODE MO       
DE MODEMOD EMOD E MO DEMODEMO DEMO DEMO DEM OD EMOD EMO DEM ODEM O       
DE MOD EM O DEMO DEM ODEM ODEM ODE MO DEMODEMODE MOD E MODEM ODE        
DEMO DEM ODE M O DEMODEMODE MOD EMO                       

DEMODEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM OD EMODEMODE         
DEMO D EM ODEMODEM ODEM ODEM O D EMOD EMOD EM ODEMODEMOD EMODE MO        
ods. 6;§ 85 ods. 3;§ 87 ods. 3 a 4;§ 88 ods. 2 a 3, dosavadní ods.       
2 a ž 4 se označují jako ods. 4 až 6;§ 96 ods. 4;§ 100 ods. 2 až        
6, do savadní text se označuje jako ods. 1;§ 103 ods. 2, dosavadní       
text se označuje jako ods. 1;§ 105 ods. 1 písm. h/ a ods. 3 písm.        
e/;§ 106 ods. 1 písm. f/ a ods. 3 písm. f/;§ 107a;§ 108 ods. 2         
písm. f/ ;§ 138a;§§ 139a a 139b - s působností pro ČR;             

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EMOD E MO DEMO DEMOD EM OD EMODE MO D EMOD EM       
D EMOD EM ODEM O D EMODEMOD E MODE MODE MO DEMO D EM ODE MO DEMO D       
DE MOD EMOD EM ODEM ODE MO DEMO DEM OD EMOD EMO DEMO DEMOD EMOD E        
D EMOD EM ODEM O DEMOD EM O DE M ODEM ODE MO DEMOD EMOD EM ODEM O        
DE MOD EM ODEM OD E M ODE MODE MO DEMO D E MOD EM ODEM OD E M ODE        
DE MODE M ODEMO DE M ODEM O D EMO DE MODE MODEMOD EMODEM ODEM OD E       
ž 73;§ 75 ods. 1;§ 78 ods. 1;§ 80 ods. 1 a 3;§ 81 ods. 3;§ 83;§ 85       
ods. 1;§ 87 ods. 1;§ 88 ods. 1 vč. písm. b/ a c/;§ 94 ods. 2 až 4        
;§ 95 ods. 1 a 2;§ 96 ods. 1 a 3;§ 96a;§ 97 ods. 1 a 3;§ 98;§ 99 p       
ísm.a/,b/;§102 ods.5 písm. b/ a c/;§105 ods. 1 vč. písm. a/, b/ a        
f/, ods. 2, § 3 vč. písm. b/ a d/ a ods. 4 a 5;§ 106 ods. 1 vč. p        
ísm. b/ a e/, ods. 2 vč. písm. a/, e/, g/ a h/, ods. 3 vč. písm. c       
D EM OD E MODE M O DEM ODEMO DEM ODEM ODEMODE MODEM ODEM O DEMODE        
DEMO DEM OD EMODE MOD EMOD E M ODE MOD EMOD E M ODEM O DEMOD EM OD       
DEMO DEMOD EMO DEMO DEM ODE MODE MO D E MOD EMO DEMO DEMODEM ODEM        
D EMODEMO DEM ODEM ODE MOD EMOD EMO DEM ODEM ODE MOD EMOD E M ODE        
DEM ODEM O D EMO DEMOD EMO DEMO D EMO DEMOD EM O DE M ODEM O DE M        
D E MODEMODEMO DEM ODE                             

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMODEMO D E M ODEMODEMOD EMO DEM              

Doplňuje
Zákon 222/1994 Sb.: § 9 ods. 11 písm. a/, dosavadní písm. a/ až e/       
se označují jako písm. b/ až f/ a ods. 14;                   

Doplňuje
Zákon 18/1997 Sb.: § 6 ods. 3 a 4, dosavadní ods. 3 se označuje         
jak o ods. 5;                                  

Mění část
Zákon 18/1997 Sb.: § 6 ods. 2;