164/1999 Sb.: Mění část
Zákon 148/1998 Sb.: § 78 ods. 1;                        

18/2000 Sb.: Doplňuje
Zákon 148/1998 Sb.: § 43 ods. 1 písm. g/;                    

29/2000 Sb.: Mění část
Zákon 148/1998 Sb.: § 74 ods. 2;                        

30/2000 Sb.: Mění část
Zákon 148/1998 Sb.: § 42 ods. 1;                        

30/2000 Sb.: Doplňuje
Zákon 148/1998 Sb.: § 38 ods. 7;                        

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODEM O DEMO D EMODE MO D EMOD EM          
DEMOD EMOD EM ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM O DEMOD EM O DEMO DEM ODE        
D EM ODEM ODE MO DEMO DEM ODEM ODEM ODEM OD EMOD EMO DE MODE MO D        
DEMO DE MODE M O DEM OD EMOD E M ODE MO DEMO D EM ODE MO DEMO D         
DEMOD EMO DEMO DEM OD EMOD E M ODE MO DEMO DEM OD EMOD E MODEM ODE       
D EM ODEM O D EMO DE MODE M ODEMO DEM ODEM ODE MO DEMO D EMODE MO        
a ods. 9;§ 67 ods. 5;                              

363/2000 Sb.: Ruší část
Zákon 148/1998 Sb.: § 14 ods. 1 písm. d/;§ 21;                 

363/2000 Sb.: Doplňuje
Zákon 148/1998 Sb.: § 8a;§ 10a;§ 22 ods. 3, dosavadní ods. 3 a 4        
se označuje jako ods. 4 a 5 a zároveň se mění text ods. 5;§ 23         
ods. 3, dosavadní ods. 3 se označuje jako ods. 4;§ 24 ods. 5,          
dosavadní ods. 5, 6 a 7 se označují jako ods. 6, 7 a 8;§ 27 písm.        
DEM ODEMODEMO DEMOD EM OD EM OD EMODEMOD EMOD EMODE MO DE MO D         
DEMODEM OD EMOD EMOD EMODE MODE MO DEMO DEM OD EMOD EM ODEMODEMO        
DEMO D EM ODEMODEM ODEM ODEM O D EMODEMO DE MODE MODE MODE MO          

DEMODEM ODEM ODEMODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

322/2001 Sb.: Mění část
Zákon 148/1998 Sb.: § 23 ods. 2;§ 36 ods. 3;                  

151/2002 Sb.: Mění část
Zákon 148/1998 Sb.: § 38 ods. 7;§ 73 ods. 2;                  

310/2002 Sb.: Mění část
Zákon 148/1998 Sb.: § 42 ods. 1;§ 62 ods. 2;                  

310/2002 Sb.: Doplňuje
Zákon 148/1998 Sb.: § 1, dosavadní § 1 se označuje jako § 1a a         
mění se jeho text;§ 36 ods. 8;§ 62 ods. 7;§ 77a až 77k; část druhá       
DEMODE MODEMOD EM O DEM ODEMODEMO DEMO DEMOD E MODE MODEM OD          
DEMODEMO DEMO DEMO DEMOD E MODE MODEMOD                     

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD                            

DEMODEMO DEMO DEMOD EMODE
DEMOD EMODEMOD EMOD                               

436/2003 Sb.: Doplňuje
Zákon 148/1998 Sb.: § 89 ods. 2, dosavadní text se označuje jako        
ods. 1;                                     

257/2004 Sb.: Mění část
Zákon 148/1998 Sb.: § 33 ods. 6 písm. k/;                    

386/2004 Sb.: Mění část
Zákon 148/1998 Sb.: § 89 ods. 2;                        

190/2005 Sb.: Mění část
Zákon 148/1998 Sb.: § 89 ods. 2;                        

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EM                        

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODE MODEM ODEMOD                   

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MODEMO DEMOD EMO DEMODEMODEMO DEMOD EMO          
DEMODEMOD EM ODEM OD EMODEMO DE MODEMODE MODE MO                

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM ODE MODE MO                  

342/2006 Sb.: Doplňuje
Zákon 148/1998 Sb.: § 8 ods. 3 až 7;                      

250/2008 Sb.: Ruší část
Zákon 148/1998 Sb.: § 8;                            

41/2009 Sb.: Ruší část
Zákon 148/1998 Sb.: část třetí hlava čtvrtá;                  

255/2012 Sb.: Ruší část
Zákon 148/1998 Sb.: část třetí hlava třetí;