384/2008 Sb.: Ruší část
Zákon 155/1998 Sb.: § 5 vč. nadpisu;část druhá;část třetí;           

384/2008 Sb.: Mění část
Zákon 155/1998 Sb.: název zákona;§ 1 vč. nadpisu;§ 2 vč. nadpisu;        
§ 3 vč. nadpisu;§ 4 ods. 1;§ 6 vč. nadpisu;§ 7 vč. nadpisu; § 8;§        
9;§ 10;                                     

384/2008 Sb.: Doplňuje
Zákon 155/1998 Sb.: § 4 nadpis, ods. 3;                     

423/2008 Sb.: Úplné znění
Zákon 155/1998 Sb.:                               

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O D EM