Doplňuje
Zákon 337/1992 Sb.: § 24 ods. 6 písm. g/, h/ a i/;               

Mění část
Zákon 337/1992 Sb.: § 24 ods. 5;                        

Ruší část
Zákon 586/1992 Sb.: § 25 ods. 1 písm. w/ bod 2, číslování bodu 1 a       
úpravuje se jeho text;                             

Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 4 ods. 1 písm. k/;§ 6 ods. 3;§ 10 ods. 5;§        
15 ods.10;§19 ods.1 písm.r/;§23 ods.3 ods.4 písm. d/;§24 ods.2         
DEMOD EMO DEM ODE MOD EMO D EMODE MO DEMO D EMODE MO D EMODE MO         
DEMO D EMODE MO D EMOD E MODEM ODEM OD EMODE MODE MO DEMO DEM ODE        
DEMO DE                                     

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODEM OD EMOD EMOD EM ODEM O DEMOD         
DEMO D EMO DEMO D EMODE MODE MOD EMOD E MODEM OD E MODE MOD EMOD E       
DEMO D EMO