Mění část
Zákon 23/1962 Sb.: § 10 - s působností pro ČR;                 

Doplňuje
Zákon 23/1962 Sb.: § 19 ods. 3, dosavadní ods. 3 až 5 se označují        
j ako ods. 4 až 6 a text ods. 5 se upravuje - s působností pro ČR;       

Ruší pro ČR
Zákon 87/1987 Sb.                                

Ruší
Zákon 108/1987 Sb.                               

Ruší
Zákonné opatření 25/1991 Sb.                          

DEMO DEM OD
DEMOD EMODEMOD EMO                               

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD                            

DEMO
DEMOD EMODEMOD EMO                               

DEMO
DEMOD EMODE MODEMODE MOD                            

DEMO
DEMOD EMODE MODEMODE MOD                            

DEMO
DEMODEM ODEMODEM ODEMODEM ODE                          

Mění část
Zákon 368/1992 Sb.: příloha pol. č. 67 až 73;                  

Ruší
Zákon 112/1994 Sb.                               

Ruší část
Zákon 110/1997 Sb.: část 5. a 6.;