Doplňuje
Vyhláška 183/1998 Sb.: § 1 písm. g/;                      

Mění část
Vyhláška 183/1998 Sb.: § 1 písm. a/;přílohy 1 až 3;