Mění část
Zákon 140/1961 Sb.: § 89 ods. 9; - s působností pro ČR             

Mění část
Zákon 23/1962 Sb.: § 16 ods. 4 písm. e/; § 20 ods. 2; § 21 ods. 1        
vč. písm. a/; - s působností pro ČR                       

Doplňuje
Zákon 23/1962 Sb.: § 20 ods. 3 až 12; § 20a; § 21 ods. 1 písm. e/        
a f/ a ods. 4; § 21a , § 21b; § 38a ods. 1 písm. g/, h/ a i/; - s        
působností pro ČR                                

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MO D EM O DEMO DE M ODEM O        
DEMO D E MODEMODEMO DEM OD                           

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD E MOD E MO DEMO D EMODE MO D EMOD        
DE M O DEMODEMODE MOD EM                            

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE M O DE                     

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EM OD EMODEMODE MODE M OD E MO         
označují jako ods. 7 až 9; § 23a a § 23b;                    

Doplňuje
Zákon 114/1992 Sb.: § 81 ods. 3 až 7, dosavadní ods. 3 až 5 se         
označují jako ods. 8 až 10; § 81 ods. 8 písm. d/ a e/; § 81a a §        
81b;                                      

Mění část
Zákon 114/1992 Sb.: § 81 ods. 10;                        

Doplňuje
Zákon 289/1995 Sb.: § 39 ods. 1 písm. c/ a ods. 2 písm.d/; § 39a;        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D E MO