254/2001 Sb.: Ruší část
Zákon 238/1999 Sb.: čl. IV;                           

99/2004 Sb.: Ruší část
Zákon 238/1999 Sb.: část třetí;                         

41/2009 Sb.: Ruší část
Zákon 238/1999 Sb.: část první;