258/2000 Sb.: Mění část
Zákon 353/1999 Sb.: § 16 písm. h/;§ 19 písm. a/;§ 21 ods. 1;§ 22        
ods. 3 a 4;                                   

320/2002 Sb.: Doplňuje
Zákon 353/1999 Sb.: § 25a;                           

320/2002 Sb.: Ruší část
Zákon 353/1999 Sb.: § 20 ods. 3, dosavadní ods. 4 se označuje jako       
ods. 3;                                     

320/2002 Sb.: Mění část
Zákon 353/1999 Sb.: § 2 písm. l/;§ 3 ods. 5, 7 a 8;§ 4 ods. 5 a 6;       
D E MODE M OD EMO D EMOD E MO DE MO D EMOD E MODE M OD EMO D EMOD        
D EM ODE MO DEMO D EMODE MOD EMOD EM ODEM O DEMOD EMO DEM O DE         
DEMO D EMODE MOD EMO DEMO D EMODE MOD EMOD E MO DEM OD EMOD EM OD        
DE M O DEM OD EMOD E MO DEM OD EMOD E MO DEM OD EMODE MODE MO          
DEMOD EMOD EM ODEMO DEMO DE MODEM ODE MOD EMODEM ODE M ODE M OD         
DEMO D E MOD EM ODEM O DEMOD EMO DEMO D EM ODE MO DEMO DEM OD EMOD       
1, ods. 1 písm. d/, ods. 4 a 5;§ 25 ods. 3 a 4; příloha č. 3;          

82/2004 Sb.: Ruší část
Zákon 353/1999 Sb.: § 3 ods. 9;§ 7 ods. 12;§ 8 ods. 8;§ 24 ods. 3,       
dosavadní ods. 4 až 9 se označují jako ods. 3 až 8, mění se text        
ods. 6 a 7 a doplňuje se ods. 9;                        

82/2004 Sb.: Doplňuje
Zákon 353/1999 Sb.: § 1 ods. 2 písm. e/;§ 2 písm. m/ až o/;§ 9a         
vč. nadpisu;§ 12 ods. 9, dosavadní ods. 9 a 10 se označují jako         
DEMO DE M OD E MODE MO DEMODE MODEMO DE MODEM ODE M OD EMOD EM         
DEMODEMOD EMOD E MO D EM ODEMODEM ODEM ODEM O DE M O DEMO DE MODE        
DEMO D E MOD EM ODEM O DEMOD EMO DEMODEMOD EMODE MO DE MO DE          
DEMODEMO DEMO DEMOD EM OD EM O DEMO DE MODE MODEM ODE              

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD EMOD E MODEM OD E MOD EMOD E MODEM       
DE M ODEM O DEMOD EM OD EM O DEMO D EMOD E MO DEM O DEMO D E MOD E       
vč. nadpisu;§ 6 vč. nadpisu;§ 7 ods. 1 a 2, ods. 4 až 10; § 8 ods.       
1 až 7;§ 9 ods. 1 a 3;§ 10;§ 11 ods. 1 až 6;§ 12 ods. 1 písm. b/,        
ods. 2, 4, 5 a 7;§ 13 ods. 2 až 4, ods. 6, 7 a 9;§ 14 ods. 1 a 4;§       
15 nadpis, ods. 1 až 4;§ 16 nadpis, písm. f/ až h/;§ 17 písm. d/        
až g/;§ 18 písm. b/ a d/;§ 19 písm. a/;§ 20 ods. 1 a 2;§ 21           
nadpis, ods. 1;§ 22 ods. 1 písm. a/ a b/;§ 23 ods. 1, ods. 2 písm.       
DEM ODEM O DEMODE MODE MODEMOD EM ODEM O D EMO DE MODE M O           
DEMODEMOD EM ODEMODEMO DE MO DEMODEM OD EM                   

DEMODEMO DEMO DEMOD EMODE
DEMOD EMODEMOD EMOD                               

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMOD EMOD EMOD EM ODEM O D EM             

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D E MO                      

59/2006 Sb.: Ruší
Zákon 353/1999 Sb.                               

267/2006 Sb.: Mění část
Zákon 353/1999 Sb.: § 4 ods. 1;