302/2000 Sb.: Mění část
Zákon 46/2000 Sb.: § 2 ods. 2;§ 9 ods. 1 písm. f, písm. g/, ods.        
2;                                       

302/2000 Sb.: Ruší část
Zákon 46/2000 Sb.: § 9 ods. 6;                         

320/2002 Sb.: Mění část
Zákon 46/2000 Sb.: § 9 ods. 1 písm. f/ a g/, ods. 2;§ 17 ods. 1 až       
5, ods. 7;                                   

320/2002 Sb.: Doplňuje
Zákon 46/2000 Sb.: § 18a;                            

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODE M ODEMO DEM                     

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM OD EMODEMODE MODE MO DE MODEMODE MODE       
DEMO DE                                     

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EMOD                            

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODE MO                         

305/2013 Sb.: Doplňuje
Zákon 46/2000 Sb.: § 3 písm. g/;§ 4a vč. nadpisu;§ 8 ods. 1 písm.        
b/, dosavadní písm. b/ až g/ se označují jako písm. c/ až h/;§ 11a       
vč. nadpisu;§ 15a;                               

183/2017 Sb.: Mění část
Zákon 46/2000 Sb.: § 11 ods. 1;§ 15 ods. 1 písm. a/;§ 17 vč.          
nadpisu;                                    

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODE MO                         

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EMOD