Doplňuje
Zákon 40/1964 Sb.: hlava osmá části deváté; - s působností pro ČR        

Doplňuje
Zákon 549/1991 Sb.: § 11 ods. 2 písm. n/;                    

Ruší část
Zákon 344/1992 Sb.: § 27 písm. k/;                       

Mění část
Zákon 357/1992 Sb.: § 20 ods. 6 písm. g/ a h/ a ods. 7;             

Doplňuje
Zákon 357/1992 Sb.: § 10 písm. f/;§ 20 ods. 6 písm. j/;             

Doplňuje
Zákon 586/1992 Sb.: § 4 ods. 1 písm. zd/;                    

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODEMODEMO DE MODE MOD EMO D EMODE MODEMODE       
DE M ODEM O DE MODE MO DEMO D EM O D EMO DE MODE M O DEM OD E MOD        
D EMOD EM ODEM O D EMO DE MODE MO DE M O DEM OD EMOD EMO DE MODE        
DEM OD EMOD EMO DE MODE MO                           

DEMODEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM O DE MOD EM ODEM ODE MO DEMO D E MO        
DEMODEMOD EMOD E M O DE MODEMODE MODE MODE M O DE MODE MODE           
devátá, dosavadní části davátá až jedenáctá se označují jako části       
desátá až dvanáctá;                               

Ruší část
Zákon 72/1994 Sb.: § 8 ods. 3;