Doplňuje
Nařízení 79/1994 Sb.: § 4 ods. 3 písm. g/, dosavadní písm. g/ se        
označuje jako písm. h/;§ 5 ods. 3 písm. d/;§ 14 ods. 2 písm. d/;        

Ruší část
Nařízení 79/1994 Sb.: § 14 ods. 7 a 8;                     

Mění část
Nařízení 79/1994 Sb.: § 3 ods. 1;§ 4 ods. 2 a 3, ods. 3 písm. e/ a       
f/;§ 5 ods. 1 písm. a/, b/ a e/;§ 5 ods. 3 písm. b/ a c/;§ 14 ods.       
2 písm. b/ a c/;§ 14 ods. 5;§ 17 ods. 2; příloha č. 1;