Mění část
Zákon 243/1992 Sb.: § 2 ods. 3;§ 3 ods. 1;§ 6;                 

Doplňuje
Zákon 243/1992 Sb.: § 2 ods. 2, dosavadní ods. 2 a 3 se označují        
jako ods. 3 a 4;§ 11a ods. 3;