Ruší část
Zákon 1/1992 Sb.: § 20; - působností pro ČR                   

Doplňuje
Zákon 1/1992 Sb.: § 4 ods. 5, dosavadní ods. 5 se označuje jako         
ods. 6 a zároveň se mění jeho text;§ 4a;§ 8 ods. 4;§ 11 ods. 2,         
dosavadní ods. 2 až 5 se označují jako ods. 3 až 6 a zároveň se         
mění text ods. 3 a 6;§ 11 ods. 7;§ 17 ods. 7, dosavadní ods. 7 až        
11 se označují jako ods. 8 až 12; - působností pro ČR              

Mění část
DEMOD EMODEM ODEM O DEM ODE M ODEM OD EMO DEM O DEMO D E MOD EMO D       
DEMO D E MOD EMOD EM ODEM ODE MODE MO DEMO DEM OD EMOD E M ODE MOD       
D EMOD EM ODEM ODE MO DEMO D E MOD EMOD EMO D EMODEMODEM ODE MO         

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M O DEM O DEMO D E MOD EMO D EMOD EMO DEM OD       
DEMO DEM OD EMOD EMO DEMO DE MODE M ODEMO DEMO DE MODE MOD EMOD EM       
DEMO D E MOD EMOD EM ODEM O D EMO DEMO DEMO DEMOD EMOD EMO DEMODEM       
DEM ODEMODEMO D EMODEMODEM ODE MO                        

Doplňuje
Zákon 143/1992 Sb.: § 3 ods. 5 a 6;§ 17 ods. 6 a 7;§ 20a;§ 22a; §        
23 ods. 2, dos. text se označuje jako ods.1; - působností pro ČR        

Ruší část
Zákon 143/1992 Sb.: § 5 ods. 5;§ 17 ods. 4, dosavadní ods. 5 a 6        
se označují jako ods. 4 a 5 a zároveň se mění text ods. 5;§ 23         
písm. e/ a j/, dosavadní písm. f/, g/, h/ a i/ se označují jako         
písm. e/, f/, g/ a h/ a zároveň se mění text písm. e/ a doplňuje        
DE MODEM ODEM ODEM O DEMODEMODE MOD EM                     

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODE MODE MO D E M O DEMODEM OD EMOD           
DEMODEMO DEMO D E MODE MO DEMO DEMOD                      

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODE MOD EMOD