Doplňuje
Zákon 2/1969 Sb.: § 12 ods. 1 písm. m/;§ 16 ods. 4;               

Ruší část
Zákon 2/1969 Sb.: § 16 ods. 1 písm. e/;                     

Mění část
Zákon 2/1969 Sb.: § 12 ods. 2;§ 16 ods. 1 písm. c/;               

Doplňuje
Zákon 50/1976 Sb.: § 2 ods. 1 písm. l/; - s působností pro ČR