320/2002 Sb.: Mění část
Zákon 241/2000 Sb.: § 2 ods. 1 písm. h/;§ 7 písm. b/;§ 8 včetně         
nadpisu;§ 10 ods. 2 a 4;§ 11 ods. 4 a 5;§ 12 ods. 2;§ 15;§ 17; §        
21;§ 22 ods. 2;§ 23 ods. 2;§ 24 ods. 3;§ 25 ods. 4 a 5;§ 26 ods.        
4;                                       

320/2002 Sb.: Doplňuje
Zákon 241/2000 Sb.: § 27a;                           

320/2002 Sb.: Ruší část
Zákon 241/2000 Sb.: § 9 včetně nadpisu;                     

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODEMO                        

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODE MODEMO DEMODEMO                 

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MOD                    

281/2009 Sb.: Mění část
Zákon 241/2000 Sb.: § 26 ods. 4;                        

281/2009 Sb.: Ruší část
Zákon 241/2000 Sb.: § 26 ods. 7;                        

153/2010 Sb.: Ruší část
Zákon 241/2000 Sb.: § 22 ods. 1 písm. f/;                    

76/2012 Sb.: Mění část
Zákon 241/2000 Sb.: § 1 ods. 2;§ 2 ods. 1 písm. c/;§ 3 ods. 1          
písm. b/;§ 5 písm. a/;§ 6 ods. 1 písm. e/, ods. 2;§ 7 a 8 vč.          
DEMODEMOD EM ODEM O DEMOD EMOD EM ODE MODEMODEM OD EMOD EMO DE         
DEMO DEM ODEM OD EMOD EM O D EMO DEMO DE MODE MOD EM ODEM O DE MOD       
DE MODE MO DEMO D EMO DEMOD EM O DEMO DE MODE M ODEMO DE M ODEM OD       
DEMO D EMODE MOD EMOD EMO DEMODEMO D EMO DEMODEMOD EMOD             

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMO DEMODEMOD EMODE MO DE MO        
DE MODEMODE MODE MODEM OD EM OD E MODE MO DEMO DEMOD EM O DEMO DE        
ods. 2, dosavadní ods. 3 a 4 se označují jako ods. 2 a 3, mění se        
text ods. 2 a 3 a doplňuje se ods. 4;                      

76/2012 Sb.: Doplňuje
Zákon 241/2000 Sb.: § 6 ods. 1 písm. f/;§ 21 ods. 3, dosavadní         
ods. 3 se označuje jako ods. 4, mění se jeho text a doplňuje se         
ods. 5;§ 27b a 27c;                               

183/2017 Sb.: Ruší část
Zákon 241/2000 Sb.: § 26 ods. 1 a 2, dosavadní ods. 3 až 7 se          
DEMODEMO DEMO DEMO D EM O DEMO DE MODE MODE MO DEMO D EM ODEMODEM        
DEMODEMOD EMOD E MO D EM ODEMODEM ODEM ODEM O DE M O DEMO DE MODE        
DEMO D E MO                                   

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODE MODEMO DEMOD EMO DE MODEMODE MOD         
DEMODEM ODEM OD EMOD E MOD EMODE MO DE MODE MO DEMODEM             

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
Zákon 241/2000 Sb.: § 23 ods. 3;