Mění část
Zákon 65/1965 Sb.: § 5;§ 73 ods. 2; - s působností pro ČR            

Doplňuje
Zákon 2/1969 Sb.: § 3 ods. 4, dosavadní ods. 4 se označuje jako         
ods. 5, dosavadní ods. 5 se zrušuje;                      

Doplňuje
Zákon 359/1999 Sb.: § 51 ods. 4 písm. c/;