93/2004 Sb.: Ruší část
Zákon 100/2001 Sb.: část čtvrtá;                        

93/2004 Sb.: Doplňuje
Zákon 100/2001 Sb.: § 3 písm. b/, dosavadní písm. b/ a c/ se          
označují jako písm. c/ a d/ a mění se text písm. c/;§ 3 písm. e/ a       
f/;§ 4 ods. 1 písm. d/ a e/;§ 8 ods. 5;§ 9 ods. 10;§ 10 ods. 5;         
díl třetí vč. nadpisu;§ 14a a 14b vč. nadpisů;§ 16 ods. 1 písm. f/       
až h/;§ 19 ods. 12, dosavadní ods. 12 se označuje jako ods. 13 a        
DEMO DE MODE MODEM ODEM OD EM ODEM OD EMODE MO D EMO DEMODEMOD         
DEMOD EM OD EM OD EMODEMOD EMOD EMODE MO DE MO D EMOD EM ODEM          
DEMOD EMO DE M ODEM OD EMODE MOD EMODEMODE MODEM OD E MO DE           
DEMODEMO DEMO DEMOD EM O DE M ODEM OD EMODEM ODEMOD EM ODEM ODE         

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEMODE MODE M OD EMO DEM O DEMODEM ODEM O       
DEMOD EMOD E MODE MOD E MODE M OD EMO D EMOD EM O D EMO D EMOD EM        
2 a 4;§ 9 ods. 6 a 7;§ 10 ods. 1 a 2;§ 11 ods. 1 až 3;§ 12 ods.         
1;§ 13 ods. 1 a 6;§ 15;§ 16 ods. 2, ods. 3 vč. písm. a/, ods. 4;§        
17 ods. 2;§ 18 ods. 1 až 3;§ 19 ods. 1, 3 a 5;§ 23 ods. 3 až          
7;přílohy 1 až 4, 7 až 9;                            

163/2006 Sb.: Ruší část
Zákon 100/2001 Sb.: § 7 ods. 6;§ 10j ods. 4, dosavadní ods. 5 až 7       
se označují jako ods. 4 až 6;                          

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD EMOD E MODEM ODEM O DEMO DE M O         
DEMO D EM ODE M ODEM ODE MO DEMO DEM ODE MODE MOD EMO DEMO DE M         
DEM ODEM ODE MOD EMOD EMO DEMO DE MODE MOD EM ODEM ODEMODEMO DE MO       
DE MO DE M O DE                                 

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD EMODEMODE MODE M OD EMODEMOD EMOD        
DEMO D E MODE MO DEMO DEMODE MOD EMOD EM                    

186/2006 Sb.: Doplňuje
Zákon 100/2001 Sb.: § 21 písm. l/;§ 22 písm. e/;                

186/2006 Sb.: Ruší část
Zákon 100/2001 Sb.: § 10a ods. 2 písm. d/;                   

186/2006 Sb.: Mění část
Zákon 100/2001 Sb.: § 7 ods. 5;§ 10i vč. nadpisu;§ 21 písm. d/; §        
22 písm. b/;§ 23 ods. 5;                            

216/2007 Sb.: Mění část
Zákon 100/2001 Sb.: § 4 ods. 1 písm. b/ a c/;§ 6 ods. 2 až 4; § 7        
DEMO DEM O DEMO DE MO D E MOD E MODE M O DEM OD EMOD E MODEM OD E        
DEMO DE MODEM ODEMODEMOD EM OD                         

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EM O DEM ODEMODEMO DEMOD EM        
DE MODEMODE MODE MODEM ODEM O DEMO D E MO DEMODEMOD EMOD E MO          
DEMODEMO DEMO DEMO DEM O DEMO DEMODEMOD EM ODE                 

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

223/2009 Sb.: Mění část
Zákon 100/2001 Sb.: § 19 ods. 10;                        

227/2009 Sb.: Doplňuje
Zákon 100/2001 Sb.: § 20a;                           

436/2009 Sb.: Ruší část
Zákon 100/2001 Sb.: § 4 ods. 1 písm. f/;                    

436/2009 Sb.: Mění část
Zákon 100/2001 Sb.: § 10 ods. 3;                        

436/2009 Sb.: Doplňuje
Zákon 100/2001 Sb.: § 23 ods. 10, dosavadní ods. 10 až 13 se          
DEMODEMO DEMO DEMO DE MO DEM                          

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMO                               

DEMODEM ODEM ODEMO DEMOD
DEMOD EMODEMOD EMO                               

DEMODEM ODEM ODEMODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM ODEMODEMO DEMO DE MO DE MO          
DEMODEMO DEMO DEMO DE MO DEM                          

85/2012 Sb.: Mění část
Zákon 100/2001 Sb.: příloha č. 1;                        

167/2012 Sb.: Mění část
Zákon 100/2001 Sb.: § 6 ods. 2;                         

350/2012 Sb.: Mění část
Zákon 100/2001 Sb.: § 10i vč. nadpisu;§ 21 písm. l/;§ 22 písm. e/;       

39/2015 Sb.: Mění část
Zákon 100/2001 Sb.: § 4 ods. 1 písm. b/ a c/;§ 6 ods. 7;§ 7 vč.         
nadpisu;§ 8 ods. 3;§ 9 ods. 8;§ 13 ods. 1 a 6;§ 14 ods. 2 a 5;§ 16       
DEMO D EMODE MO D EMOD EM ODEM ODE MO DEMO D E MODEMODEMO DE MO DE       
DE MOD E M OD                                  

DEMODEM ODEM ODEMODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEMO DE MO DEMO D EMOD E MODEM ODEM OD EM       
DE MOD EMODEMODE MO DEMOD EMO                          

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEM ODEMODEMO DEM ODEM OD EMODEMODE MODE        
D E M OD EMODEMOD EMOD EMOD E M ODE MO DEMO D EMODE MODE MO DEMO D       
až 11 a 14, dosavadní ods. 12 a 13 se označují jako ods. 9 a 10 a        
dosavadní ods. 15 se označuje jako ods. 11;§ 24 ods. 2, dosavadní        
označení ods. 1 se zrušuje;                           

268/2015 Sb.: Mění část
Zákon 100/2001 Sb.: příloha č. 1;                        

256/2016 Sb.: Doplňuje
Zákon 100/2001 Sb.: § 23a;                           

298/2016 Sb.: Mění část
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD                         

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMOD EMO DEMODEMOD EMODE MO DE MODEMODE        
DEMO DEMOD EMO                                 

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD EMODEMODE MODE M O D EM ODEMODEM        
DEMO DEMO D E M O DEMO DE MODE MODE MOD EM ODE MODEMODEM OD EMODE        
DEMO DE MODEM ODE                                

225/2017 Sb.: Mění část
Zákon 100/2001 Sb.: § 6 ods. 5;§ 7 ods. 4, 7 a 8;§ 8 ods. 1 a 2;§        
9 ods. 7;§ 9b ods. 1 písm. a/ a c/;§ 9e vč. nadpisu;§ 16 vč.          
nadpisu;příloha č. 3 a 4;                            

326/2017 Sb.: Doplňuje
Zákon 100/2001 Sb.: § 3 písm. k/ až n/;§ 4 ods. 1 písm. e/,           
dosavadní písm. e/ až f/ se označují jako písm. f/ až g/, mění se        
jejich text a doplňuje se písm. h/;§ 4 ods. 3 a 4;§ 9a ods. 4 a 5,       
DEMODEMOD EMOD E M O DE MODEMODE MODE MODE M O DE MODE MO DEMO         
DEMO D E MODE M OD EMODEMODE MOD EMOD E M OD EMODEMODE MODE M OD        
DEMODEMO DEMO DEMO DEM ODE MODE MOD EMO DEMO D E MOD EMO DEMODEMO        
DEMO DEM OD EMOD EMO DEMODEMOD EMOD EM OD EM OD EMODEMOD EMOD EMOD       
DE MO DE M ODEM OD EMOD EMOD EMO DEM ODE MO D EMOD EM ODEM OD          
DEMODEMOD EMOD E MO DE MO DEMODEMO DEMO DEMO D EM OD E MODE MO         
text ods. 6 a 7, ods. 8 se zrušuje, dosavadní ods. 9 až 12 se          
označují jako ods. 8 až 11 a ods. 11 se zrušuje;                

326/2017 Sb.: Mění část
Zákon 100/2001 Sb.: § 1 ods. 1 a 3;§ 2;§ 3 písm. a/, b/, e/ a g/;§       
4 ods. 1 písm. a/ až d/ a f/, ods. 2;§ 5 ods. 1 až 4;§ 6 ods. 1 až       
4, 7 a 8;§ 7 ods. 2 až 8;§ 8 ods. 1 až 6;§ 9 ods. 2, 3, 7 a 8;§ 9a       
ods. 1 až 3;§ 9c ods. 3 písm. a/;§ 10a ods. 1 písm. a/ a b/;§ 10c        
DEMO D E MOD EMO DEMO D E MOD EMO DEMO D E MOD EMO DEMO D EM OD         
DEM ODE MODE MO D E MOD EMO DEMO D E MOD EMO DEMO D E MOD EM ODEM        
D EMODE MO D EMO DEMO DEM OD EMOD E MO DEM OD EMOD EM OD E M ODE        
DEM ODEM O D EMO DEM ODEM ODE MODE MO DEMO D E MOD EM ODEM OD EM O       
D EMO DE MODE M O DEM OD EMODEMO DEMO D EM OD EMOD E MODEM ODE M        
DEM ODEM O DE MO DEMO DEM OD EMODE MOD EMOD EM ODEMO DE MO DEMO DE       
ods. 1 a 3;přílohy č. 1 až 9;                          

326/2017 Sb.: Ruší část
Zákon 100/2001 Sb.: § 9 ods. 9 a 10;§ 10d ods. 4, dosavadní ods. 5       
a 6 se označují jako ods. 4 a 5 a mění se text ods. 5;§ 10j;§ 21        
písm. k/, dosavadní písm. l/ až n/ se označují jako písm. k/ až m/       
a doplňuje se písm. n/;                             

403/2020 Sb.: Mění část
Zákon 100/2001 Sb.: § 10i ods. 1, 2;§ 21 písm. k/;               

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MODE                           

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODE M ODEMO DEM ODEM O DEMO D EMODE        
DEM ODEM O DEMO DE MO DEM O DEMO DE MOD EM ODEM OD EM ODE MO DEMO        
D EMODE MOD EMOD EMO DEM ODEM ODE MOD EMOD EMO DEM ODEM ODE MOD         
DEMODEM ODEM OD EMO DE MODE MOD EM ODEM O DE MOD EM ODEM ODE MO         
DEMO DEM OD EMOD EM ODE MO DEMOD EMO DEMO DE MODE MODEMODEM OD         
1,příloha č. 6, 8;                               

284/2021 Sb.: Ruší část
Zákon 100/2001 Sb.: § 6 ods. 2 a 3, dosavadní ods. 4 až 8 se          
označují jako ods. 2 až 6 a mění se text ods. 2, 3, 5;§ 10;§ 11         
ods. 3;§ 16 ods. 3;§ 21 písm. c/, dosavadní písm. d/ až n/ se          
označují jako písm. c/ až m/ a mění se text písm. e/, písm. f/ se        
zrušuje, dosavadní písm. g/ až m/ se označují jako písm. f/ až l/        
D EMOD EM ODEM ODEMO DEM OD E MODEM OD E MO DE MODEMODEM OD EMODE        
DE M ODEM OD EMOD EM ODEMODEMO DEMO D EM OD EM ODEMODEM ODEM ODEM        
D EM O D EMOD EM ODEM ODEM ODE MODEMODEMOD EM ODE                

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEMO DE M ODEM O DEMO D EMODE MODE MO         
DEMO DEM OD EMODE MOD EMODEMODE MODEM OD EM ODEMODEM ODEM ODEMO DE       
D EMODEMOD EM ODEMO DE M O/;;§ 22a a 22b;                    

413/2021 Sb.: Mění část
Zákon 100/2001 Sb.: § 23a ods. 3;