146/2002 Sb.: Ruší část
Zákon 102/2001 Sb.: část pátá;                         

277/2003 Sb.: Mění část
Zákon 102/2001 Sb.: § 1 vč. nadpisu;§ 2 ods. 1;§ 3 ods. 1 a 2;         
§ 4 ods. 1 a 3;§ 5 vč. nadpisu;§ 6;§ 7 ods. 1, ods. 2 vč.            
písm. a/;§ 7 ods. 4;§ 8 ods. 1 písm. b/;§ 9 vč. nadpisu;§ 10;§ 11        
ods. 1 písm. a/ a b/, ods. 2 a 4;                        

277/2003 Sb.: Doplňuje
Zákon 102/2001 Sb.: § 3 ods. 3 až 6, dosavadní ods. 3 se označuje        
DEMO DEMO D E MODE MO DEMO DEMODE M ODEM ODE M ODEM O DEMOD EMO         
DEMODEMOD EMODE MO DE MO DE MODEMODE MODE MODEM OD EM ODE            
DEMOD EMO DEMO DEM OD EMOD E M OD                        

DEMODEMO DEMO DEMOD EMODE
DEMOD EMODEMOD EMOD                               

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD                         

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
Zákon 102/2001 Sb.: § 12a;                           

378/2007 Sb.: Ruší část
Zákon 102/2001 Sb.: část šestá;                         

281/2009 Sb.: Ruší část
Zákon 102/2001 Sb.: § 8 ods. 4, dosavadní ods. 5 se označuje jako        
ods. 4;                                     

490/2009 Sb.: Mění část
Zákon 102/2001 Sb.: § 11;                            

490/2009 Sb.: Ruší část
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD                            

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D E MO                      

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD                         

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMO DEMODEMOD EMODE MO DE MO        
DE MODEMODE MODE MODEM OD EM ODE                        

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
Zákon 102/2001 Sb.: § 11 ods. 1 a 2;§ 12 ods. 2 písm. b/;            

183/2017 Sb.: Mění část
Zákon 102/2001 Sb.: § 8 vč. nadpisu;