76/2002 Sb.: Doplňuje
Zákon 164/2001 Sb.: § 37 ods. 5;                        

320/2002 Sb.: Mění část
Zákon 164/2001 Sb.: § 43 ods. 4;                        

444/2005 Sb.: Mění část
Zákon 164/2001 Sb.: § 11;§ 16 ods. 1;§ 20 ods. 4;                

186/2006 Sb.: Mění část
Zákon 164/2001 Sb.: § 33 ods. 3;§ 37 vč. nadpisu;§ 38;§ 43 ods. 2;       

222/2006 Sb.: Mění část
Zákon 164/2001 Sb.: § 37 ods. 5;                        

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMO                    

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM OD EMOD EMO                  

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODEMO                        

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODE MO DEMO DEM ODEM OD EMOD E MODEM        
d/;                                       

15/2015 Sb.: Mění část
Zákon 164/2001 Sb.: § 43 ods. 4;                        

250/2016 Sb.: Ruší část
Zákon 164/2001 Sb.: část třetí;                         

183/2017 Sb.: Mění část
Zákon 164/2001 Sb.: část první hlava X vč. nadpisu;               

225/2017 Sb.: Mění část
Zákon 164/2001 Sb.: § 43 ods. 2;                        

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MOD                    

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD                         

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MOD EMODEMODE MODEM OD EM         
DEMODEMO DEMO DEMOD EMOD EM ODEM OD                       

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

284/2021 Sb.: Doplňuje
Zákon 164/2001 Sb.: § 35 ods. 4;                        

284/2021 Sb.: Ruší část
Zákon 164/2001 Sb.: § 13;§ 35 ods. 2 písm. g/;                 

284/2021 Sb.: Mění část
Zákon 164/2001 Sb.: § 14 ods. 3;§ 37 nadpis, ods. 1, ods. 2 vč.         
písm. e/, f/, ods. 3, 4, 6;§ 38;§ 43 ods. 2 až 4;