76/2002 Sb.: Doplňuje
Zákon 254/2001 Sb.: § 126 ods. 5;                        

320/2002 Sb.: Mění část
Zákon 254/2001 Sb.: § 9 ods. 2;§ 42 ods. 4 a 7;§ 71 ods. 3 písm.        
b/;§ 73 ods. 2;§ 76 ods. 2;§ 77 ods. 2 písm. b/ a c/, ods. 3 písm.       
b/;§ 78 ods. 2, ods. 3 písm. g/ a l/; nadpis § 79;§ 79 ods. 1,         
ods. 2, ods. 2 písm. a/, b/, g/ a k/;§ 80 ods. 2 písm. a/, ods. 2        
písm. e/, f/, g/ a i/;§ 81 ods. 3 písm. c/;§ 82 písm. a/, c/, j/ a       
DEMO DE MODEM ODE MOD EM O DEMO DE MODE M ODEMO DEM ODE MO D EMO D       
DE MODE MOD EM ODEMO DEMO DEM ODEM OD EMOD E MODEM ODE MO D EMO         
DEMODE M ODEMO DEM ODEM ODE MOD EMODEM ODEMODEM ODEMOD E MODE M         
DEMOD EMO DEMOD EMOD EMO DEMO DEM ODEMO DEM ODEM ODE MOD EMOD EM O       
D EMO DEM ODEM ODE MOD EMOD EMO DEM ODEM OD                   

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMODE MO DE MODE MODEM                

274/2003 Sb.: Mění část
Zákon 254/2001 Sb.: § 104 ods. 1;                        

20/2004 Sb.: Mění část
Zákon 254/2001 Sb.: § 1 ods. 1;§ 2 ods. 3 a 4;§ 7 ods. 5 a 8; § 8        
ods. 3 písm. a/;§ 9 ods. 1;§ 10 ods. 1 a 4;§ 11 ods. 1 a 2; § 12        
písm. a/ a f/;§ 14 ods. 2;§ 15 ods. 2 a 6;§ 16 vč. nadpisu; § 17        
ods. 1;§ 20 ods. 1 a 2;§ 21;§ 22 ods. 3 až 5;§ 23;§ 24 vč.           
nadpisu;§ 25 vč. nadpisu;§ 26 vč. nadpisu;§ 30 ods. 3 písm. a/; §        
DE MODE MOD EM ODEM ODE MO DEM ODEMODEMO DE MOD E MODEM ODE MODE        
DE MODE MOD EM ODEM ODE MO DEM ODEMODEMO DE MODE MOD EM ODEM O         
DEMOD EMOD EM ODE MODEMODEM OD EMOD EMO DE MODE MOD EM ODEM OD E        
DE MODE MOD EM ODEM O DEMOD EMO DEMO D EMODE MOD EMOD EMO DE MODE        
DEM OD EMOD E MODEM OD E MOD EMOD E MODEM ODE MODE M O DE M OD         
DEMO DE MODE M ODEMO DEMO DE MOD EMODEMODE MO DEMO D EMODE MOD         
ods. 3;§ 82 písm. b/, h/ až k/;§ 83 písm. m/;§ 84 ods. 1 písm. a/        
a g/;§ 85 ods. 1 písm. a/;§ 86 ods. 1 a 2;§ 87 písm. c/ a d/;§ 88        
vč. nadpisu;§ 90 nadpis, ods. 2 a 4;§ 91 ods. 2;§ 92 ods. 3 a 4;§        
93 ods. 1, 2, 4 a 5;§ 94 ods. 1 a 2;§ 96 ods. 1 až 3, 5 a 8;§ 97        
ods. 1 a 2;§ 99 ods. 1;§ 100 ods. 2, ods. 3 písm. c/, ods. 7;§ 101       
ods. 3 písm. c/, ods. 4;§ 102 ods. 2;§ 107 písm. d/, f/, h/ a k/;§       
114 ods. 1 písm. b/;§ 115 ods. 17;§ 120;§ 121 ods. 1 písm. a/ a         
DEMO DEM ODEM ODEMODEMO DE MO                          

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE MODEMODEM ODEM O D E MO DEMODEMO        
DEMO DEMO D E MOD EMO DEMOD EMO DEMODEMOD EMODE MO DE MO DE           
DEMODEMO DEMO DEMOD EM OD EM O DEMO DE MODE MODEM OD E MO D EMO         
DEMO D EMODE MOD EMODEMODE MODEM OD EM ODEMODEM ODEM ODEMO DE M         
DEMO DE MODE MODEMO DEM ODEM O D EMO DEMODEMOD EMOD E MO DE MO         
označují jako ods. 7 až 15 a dosavadní ods. 18 a 19 se označují         
jako ods. 16 a 17;                               

20/2004 Sb.: Doplňuje
Zákon 254/2001 Sb.: § 2 ods. 5 až 8, dosavadní ods. 5, 6 a 7 se         
označují jako ods. 9, 10 a 11;§ 8 ods. 3 písm. b/, dosavadní písm.       
b/ a c/ se označují jako písm. c/ a d/;§ 12 písm. g/ a h/; § 12         
ods. 2, dosavadní text se označuje jako ods. 1;§ 19 ods. 3; § 23a        
DEM ODEMODEMO DE MODE MO DEMODEMOD EMOD E MO DEMODEMO DEMO DEMO D        
D EMOD EM ODEM ODEMOD EM ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM OD EMODEMODE         
DEMO D EM ODEMODEM ODEM ODEM ODE MO DEMO DE MODEMODEM ODEM O D E        
DE MODEMODE MODE MODE M O DEM OD EMOD EMO DEM ODEM O DEMOD EMOD         
DEM ODEM O DEMOD EMOD EMO DEMO DE MODEMODEM ODEM OD EMODEMOD EMOD        
DEMO D E MODE MO DEMO DEMODE MOD EMODE MO DE MOD E MOD EMOD E          
písm. g/,dosavadní písm. g/ se označuje jako písm. h/;§ 115 ods.        
18;§ 116 ods. 3;§ 126 ods. 6;§ 126b;                      

413/2005 Sb.: Mění část
Zákon 254/2001 Sb.: § 21 ods. 5;                        

444/2005 Sb.: Mění část
Zákon 254/2001 Sb.: § 88 ods. 4, 7, 12 a 13;§ 93 ods. 2; § 94 ods.       
2;§ 96 ods. 1;§ 97 ods. 2;§ 99 ods. 1 a 2;                   

186/2006 Sb.: Doplňuje
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EM ODEMODEMO DEMO DE MODEMODE MODE        
DEMO DEM ODE MODEM ODE MODEMODEM ODEMO DE MO DE MO DEMODEMO DEMO        
DEMOD EM OD EMO DEMODEMO DE MODEM ODEM ODE MODE MO DEMODEMOD EMOD        
D EM O DE MODEMODE MODE MODE M OD EM                      

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODE MO DEMO DEM OD EMODE MOD E MO         
DEMO D EMODE MODE MO DEMO D E MO                        

186/2006 Sb.: Ruší část
Zákon 254/2001 Sb.: § 126 ods. 6;část osmá vč. nadpisu;             

222/2006 Sb.: Mění část
Zákon 254/2001 Sb.: § 126 ods. 5;                        

342/2006 Sb.: Doplňuje
Zákon 254/2001 Sb.: § 104 ods. 3 až 6;                     

25/2008 Sb.: Doplňuje
Zákon 254/2001 Sb.: § 126 ods. 6;                        

167/2008 Sb.: Doplňuje
Zákon 254/2001 Sb.: § 42 ods. 5, dosavadní ods. 5 až 8 se označují       
DEMO DEMO D EM ODE MOD EMOD EM                         

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMO DEMODEMOD EM ODEM OD E MODE            

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMODE MOD EMODEMODE MODEM OD EM ODEMODEM       
DEMO DEMOD EMO                                 

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEM ODEMODEMO DE MODE MODE MOD EMODE MO D       
DEMO DEM ODEM ODE MOD EMOD EMOD EMODE                      

157/2009 Sb.: Mění část
Zákon 254/2001 Sb.: § 17 ods. 3;§ 107 písm. i/;                 

157/2009 Sb.: Doplňuje
Zákon 254/2001 Sb.: § 14 ods. 1 písm. f/;§ 17 ods. 1 písm. f/;         

227/2009 Sb.: Doplňuje
Zákon 254/2001 Sb.: § 104 ods. 5 až 7, dosavadní ods. 5 a 6 se         
označují jako ods. 8 a 9, zrušuje se ods. 8 a dosavadní ods. 9 se        
označuje jako ods. 8;                              

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM ODE MODE M O DE                

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE MO DE M ODEM OD EMOD EM O DE MODE       
DEM OD EMOD EMO DE MODE MOD EM ODEM O D EM O DEM ODEM ODE MOD EMOD       
D E MOD EMOD                                  

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O D EMO D EMOD E M ODEM O DEMO DEM O        
ods. 4;§ 7 ods. 6 a 7;§ 8 ods. 1 písm. e/, ods. 3 písm. d/;§ 9         
ods. 4 až 6;§ 10 ods. 1 až 3;§ 12 vč. nadpisu;§ 14 ods. 3;§ 15         
ods. 1 až 3;§ 16 ods. 1 a 3; § 17 ods. 2 až 4;§ 19 nadpis, ods. 1        
až 3;§ 21 ods. 2 písm. c/, ods. 3;§ 22 ods. 2, ods. 3 písm. a/ a        
c/, ods. 4 písm. a/; § 23 ods. 1 vč. písm. b/ a c/, ods. 2;§ 23a        
ods. 1 písm. a/, ods. 4 až 8;§ 24 vč. nadpisu;§ 25 vč. nadpisu;§        
26 ods. 1 a 2;§ 28a ods. 1 a 2;§ 30 ods. 1 a 6;§ 32 ods. 3;§ 36         
DEMO D E MOD EM ODEM O D EMO DE MODE M OD EMO DE MODE M ODEMO DEM        
DEMO DE M O DEM OD EMOD EMO DE MODE M ODEMO DEM ODEM O DEMOD EM O        
DEMO DE MODE MOD EM ODEM O DEMOD EM O DEM O DE MODE MOD EM ODEM         
DEM OD EMOD E MODEM ODE MO D EMO DEMO DEM OD EMOD EMO DE MODE MO        
DE M O DEMO DE MODE M O DE MODE M ODEMO DE MO DEMO DE MODE M O DEM       
DE MOD EMODEMOD E MO DEMO DE M O DEM OD EMOD E M ODE MO DEMO D EMO       
písm. a/ až c/, ods. 4;§ 71 ods. 4 a 7;§ 73 ods. 1, 3 a 4;§ 74         
ods. 2; § 75 ods. 2 písm. b/;§ 76 ods. 2 a 4;§ 77 ods. 4, 8 a 9; §       
79 ods. 1;§ 82 písm. c/;§ 83 písm. l/;§ 84 ods. 1 písm. h/, ods. 2       
písm. a/;§ 85 ods. 1 písm. i/;§ 88 ods. 3, 5, 7, 8, 12 a 13;§ 90        
ods. 6;§ 91 ods. 3;§ 92 ods. 1; § 96 ods. 2;§ 97 ods. 1;§ 100 ods.       
2;§ 101 ods. 1, 5 a 6; § 106 ods. 1;§ 107 písm. c/, f/, j/, o/,         
DEM OD E MODE MOD EMOD E MODEM OD E MODE MOD EMOD EMO DEM ODEM ODE       
DEM ODEM O DE MO D EM OD EMO DEM OD EM ODEMODEM ODEMO DEM ODEM OD        
D EMOD EMOD EMODEMODE MO DE                           

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D E MOD EM ODEM ODE MO DEMO D EMODE        
DEM ODEMODEMO DEMOD EM OD EM OD EMODEMOD EMOD EMODE MO DE MODE MO        
DEMO D E MO DEMODEMOD EMOD E MO D EM ODEMODEM ODEM ODEM O DE M O        
mění se text ods. 4;§ 105 ods. 2, dosavadní ods. 3 se označuje         
jako ods. 2 a mění se jeho text;§ 109 ods. 3;                  

150/2010 Sb.: Doplňuje
Zákon 254/2001 Sb.: § 2 ods. 11, dosavadní ods. 11 se označuje         
jako ods. 12;§ 2a;§ 8 ods. 1 písm. f/, ods. 3 písm. e/ a f/, ods.        
4;§ 9 ods. 7 až 9;§ 15 ods. 8 až 10; § 15a vč. nadpisu;§ 17 ods. 1       
písm. g/;§ 19 ods. 4; § 22 ods. 4 písm. i/, ods. 5, dosavadní ods.       
D EM ODEMODEM ODEM ODEM ODE MOD EMOD EMO DE MODE MO DEMODEMOD EMOD       
D EM O DE MODEMODE MODE MODE M OD EM ODEM OD EMOD EMOD EM ODEMODEM       
DE MODE M O DEMODEMOD EMOD E M O DE MODEMODE MODE MODE M O DEM OD        
DEMO D E MO DEMODEMOD EMOD E MO DE MO DEMODEMO DEMO DEMO D EM OD E       
DEMO DE MODE MODE MOD E MO DEMO DE MO DEMO DE MODE MO D EMOD EM         
DEMO DE MODEMODEM ODEM O DE MODEMODE MODE MODE M O DEMO DE MODE         
DEMOD E MO DEMO D EMODE h/, ods. 5;§ 50 písm. h/;§ 51 ods. 1 písm.       
d/;§ 55 ods. 2, dosavadní ods. 2 a 3 se označují jako ods. 3 a 4 a       
mění se text ods. 3;§ 59 ods. 1 písm. k/, ods. 3 a 4, dosavadní         
ods. 3 a 4 se označují jako ods. 5 a 6; § 62 ods. 4 písm. d/;§ 64a       
vč. nadpisu;§ 66 ods. 8; § 102 ods. 1 písm. p/;§ 104 ods. 9;§ 107        
ods. 2, dosavadní text se označuje jako ods. 1;§ 114a;§ 115 ods.        
19;§ 115a vč. nadpisu;§ 126 ods. 8;                       

DEMODEMO DEMO DEMOD EMODE
DEMOD EMODEMOD EMOD                               

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EM                        

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEM ODEMODEMO DEM ODEM OD               

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EM ODEMODEMO DEMO D E M OD            
DEMODEMO DEMO DEMO D E MOD EMOD                         

85/2012 Sb.: Mění část
Zákon 254/2001 Sb.: § 29 ods. 1;                        

85/2012 Sb.: Doplňuje
Zákon 254/2001 Sb.: § 17 ods. 1 písm. h/;§ 28 ods. 2 písm. h/;§ 39       
ods. 12;                                    

350/2012 Sb.: Mění část
Zákon 254/2001 Sb.: § 5 ods. 3;§ 15 ods. 9;§ 15a ods. 3;§ 30 ods.        
7;§ 38 ods. 5 a 7;§ 104 ods. 9;§ 107 ods. 1 písm. t/;§ 115 ods. 6        
a 7;                                      

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EM                        

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM                        

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODE MO DEMO DE                   

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD E M O DEMOD EMO                 

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
Zákon 254/2001 Sb.: § 59a vč. nadpisu;§ 104 ods. 5 písm. e/,          
dosavadní písm. e/ a f/ se označují jako písm. f/ a g/;             

61/2014 Sb.: Ruší část
Zákon 254/2001 Sb.: § 39 ods. 10, dosavadní ods. 11 až 13 se          
označují jako ods. 10 až 12;§ 122 ods. 5, dosavadní ods. 6 a 7 se        
označují jako ods. 5 a 6 a mění se text ods. 5 písm. c/;§ 125g         
ods. 5, dosavadní ods. 6 a 7 se označují jako ods. 5 a 6 a mění se       
DEMO DEMO D EMODE MOD                              

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD                         

DEMODEM ODEM ODEMODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E MODEM                           

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EM O D EMO DEM ODEM O D EMO DEM         
DEMO D EMODE MOD EM O DEMO DEM ODE MODEMODE                   

187/2014 Sb.: Ruší část
Zákon 254/2001 Sb.: § 117 ods. 1 písm. c/ a d/;                 

187/2014 Sb.: Doplňuje
Zákon 254/2001 Sb.: § 117 ods. 2, dosavadní ods. 2 se označuje         
jako ods. 3, mění se text ods. 3 vč. písm. a/ až c/ a doplňuje se        
písm. d/;                                    

187/2014 Sb.: Mění část
Zákon 254/2001 Sb.: § 117 ods. 1 písm. a/;§ 125l ods. 7;            

DEMODEM ODEM ODEMODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EM ODEMODEMO DEMO D EM OD EM           
DEMODEMO DEMO DEMO DE MO DEM                          

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD E M OD                      

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODEM                         

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MODE MODE MO DE MO D E MOD EMODEMODE MODE MO       
5 až 8 a 10 se označují jako ods. 1 až 6 a mění se text ods. 1, 2,       
4 a 6;                                     

183/2017 Sb.: Mění část
Zákon 254/2001 Sb.: § 9 ods. 6;část první nadpis hlavy XII;část         
první hlava XII nadpis dílu prvního až třetího;§ 117 ods. 3 písm.        
d/;§ 125a ods. 1, ods. 2 vč. písm. a/ až e/, ods. 3 až 6;§ 125b         
ods. 1 a 2, ods. 3 vč. písm. a/ až c/;§ 125c ods. 1 a 2, ods. 3         
DEM ODEMO DE MO DEM ODEM O DE MOD EMOD EMOD E MO DE MODE M ODE         
DEMOD EM OD EMOD EMOD EMOD E MO D E M OD EM ODEM O DEM ODEMO DE MO       
DEMO DEMO DEMO D EM OD EMOD E MOD EMODE MO D EMOD EMOD EMOD E MO        
DE MODE M ODE MODEM OD EM ODE MODE MOD EMOD EMOD E M OD EMOD E MOD       
DEMOD EM OD EMOD EMOD EMOD E MO DE MODE M ODE MODEM OD EM ODEM         
DEMO DEMO D E MOD EMOD EMOD EM ODEM O DEM ODEMO DE M ODEM ODEM         
ods. 5, 6 a 10;                                 

225/2017 Sb.: Mění část
Zákon 254/2001 Sb.: § 9 ods. 5;§ 15 ods. 3;§ 115 ods. 2;§ 119 ods.       
4 písm. h/;§ 125d ods. 4 písm. h/;§ 126 ods. 5;                 

225/2017 Sb.: Mění část
Zákon 254/2001 Sb.: § 9 ods. 10;§ 15 ods. 4, dosavadní ods. 4 až        
10 se označují jako ods. 5 až 11, za ods. 5 se vkládá ods. 6,          
dosavadní ods. 6 až 11 se označují jako ods. 7 až 12;§ 108 ods.         
DEM ODE MODE MO                                 

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODE M ODEM O D EMO D EMOD E MODEM         
DEMO D EMOD EMO DE MODE MOD EM ODE MODEMODEM OD EMOD EMO DE MODE        
DEM ODE MODE MOD EM ODEM O DEM ODEMO DEMO DE MODE M O DEMO DE MODE       
DEM OD EMOD EM ODEM O DEMOD EMO DE M ODEM OD EMOD E M ODE MO DEMO        
D E MOD EM ODEM O DEMOD EM O DEM ODE MODE MOD EMO DEMO DEM ODE         
ods. 2;§ 107 ods. 1 písm. f/ a l/;§ 108 ods. 3 písm. a/, q/ a r/,        
ods. 5;§ 112 ods. 1 písm. a/ a d/;§ 115 ods. 2;§ 115a ods. 3;§ 116       
ods. 1 písm. d/;§ 116 ods. 2 písm. a/, b/ a d/, ods. 5;§ 118 ods.        
1 písm. c/;§ 118 ods. 4 písm. b/;§ 122 ods. 1 písm. a/ a b/, ods.        
5 písm. a/;§ 125 vč. nadpisu;§ 125a ods. 1 písm. d/ a k/, ods. 2        
písm. a/ až d, ods. 6/;§ 125b ods. 2;§ 125c ods. 1 písm. c/;§ 125d       
DEMO DEM ODEM ODEM O DEM ODEMO DEMO DEMO DEM ODEMODEMO DEM ODEM O        
D EM ODEMODEMODEM OD E M OD                           

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM ODE MOD EMOD EM        
DEMODEMOD EMOD E MO DEMODEMO DEMO DEMO DE M ODEM OD EMOD EMODEM OD       
DEMO D E MO DEMODEMOD EMOD E MO DE MO DEMODEMO DEMO DEMO D EM OD E       
DEMO DE MODE MODE M OD EMO DE M ODEMODE MODEM ODEMO D EMOD E MO D        
DEM ODEMODEMO DEM ODEM O DEMOD EMODEMOD EMO DEM ODEMODEM ODEMODEMO       
hlavy XII až XIV se označují jako hlavy XIII až XV;§ 112 ods. 1         
písm. h/, dosavadní písm. h/ se označuje jako písm. i/;§ 115 ods.        
21;§ 116 ods. 1 písm. k/, dosavadní písm. k/ až q/ se označují         
jako písm. l/ až r/, vkládá se písm. m, dosavadní písm. m/ až r/        
se označují jako písm. n/ až s/;§ 118 ods. 3, dosavadní ods. 3 až        
5 se označují jako ods. 4 až 6;§ 122 ods. 5 a 6, dosavadní ods. 5        
D E MO DEMODEMO DEMO DEMO D E MO DEMO D EM ODEMODEM ODEMO DE M ODE       
DEMODEMOD EMODE MO DE MO DE MODEMODE MODE MODEM OD EM ODEM ODEM         
DEMO D EMODE MOD EMODEMODE MODEM OD EM OD EM ODEMODEM ODEM ODEMO        
DE MO DEMO DEMO DEMO D E MO DEMODEMOD EMOD E MO D EM ODEMODEM ODEM       
DEMO D EM O D EMOD EM ODEM ODEM O DEMOD EMOD EMOD EMOD EM            
DEMODEMOD EMOD E MO D EM ODEMODEM ODEM ODEM O DE M O DEMO DE MODE        
ods. 8 písm. a/ až d/;§ 125g ods. 5 a 6, dosavadní ods. 5 a 6 se        
označují jako ods. 7 a 8, v ods. 7 se vkládají nová písm. a/ a b/,       
dosavadní písm. a/ až d/ se označují jako písm. c/ až f/;            

113/2018 Sb.: Ruší část
Zákon 254/2001 Sb.: část první hlava X díly 1 a 3 vč. nadpisů;§         
125c ods. 1 písm. d/;                              

312/2019 Sb.: Mění část
Zákon 254/2001 Sb.: § 55 ods. 3;§ 75 ods. 3;§ 126 ods. 8;            

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD E MO DE MODEMODEM ODEM O D E MO         
DEMODEMO DEMO DEMO D E MO DEMO DE MODE MODE M O DEMODEMO DE MODE M       
D EMO DEM ODE MODEMODEM OD EMOD EMO DE MODE MO DEMODEMOD EMOD E MO       
D EM ODEMODEM ODEM ODEM O DE MOD EM ODEM OD EMODEMODE MODE M OD EM       
DE MODEMODE MODE MODE M OD EMO                         

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EM                        

544/2020 Sb.: Mění část
Zákon 254/2001 Sb.: § 1 ods. 1;§ 5 ods. 3;§ 7 ods. 5;§ 8 ods. 3         
písm. g/;§ 9 ods. 2, 3, 8;§ 10 ods. 1;§ 15 ods. 8 vč. písm. c/;§        
15a ods. 4 písm. b/ a c/;§ 16 ods. 5;§ 17 ods. 1 písm. g/;§ 21         
ods. 2 písm. c/, ods. 7;§ 22 ods. 2, ods. 3 písm. a/, e/, ods. 4        
písm. a/, ods. 6;§ 23a ods. 1 písm. b/, ods. 8, 9;§ 36 ods. 1, 2;§       
38 ods. 1, 9;§ 39 ods. 3, ods. 4 vč. písm. d/, 6, 7, 12;§ 40 ods.        
DEM OD EMOD EMO DE MODE MOD EM ODEM O DEMOD EMOD EMOD EM ODEM ODE        
DE MODE MOD EM ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM OD EM ODE MO DEMO DEM OD        
DEMO DEM OD EMOD EMO DEM ODEM O DEMOD EMOD EMO DEMO DEM ODE MODE        
DE MOD EMO DEMO DEM ODE MODE M ODEMO DEM ODE MOD EMO DEM ODE MODE        
D EMODE MOD EMOD EMO DEM ODEM ODE MODE MODE MOD EMODEMODE MOD EMOD       
D EMODE MODE MOD EMOD E MODEM ODE b/;§ 118 ods. 1 písm. b/;§ 119        
ods. 2;§ 122 ods. 1 vč. písm. a/, b/, c/ ods. 3 a 4;§ 125a ods. 1        
písm. d/;§ 125c ods. 1 písm. b/;§ 125d ods. 3;§ 125g ods. 1 vč.         
písm. a/, ods. 3 a 4;§ 125l ods. 1, 4, 5, 8;§ 126 ods. 8;§           
126a;příloha č. 1;                               

544/2020 Sb.: Doplňuje
Zákon 254/2001 Sb.: § 2 ods. 13 až 16;§ 5a;§ 15c vč. nadpisu;§ 17        
ods. 2, dosavadní ods. 2 až 5 se označují jako ods. 3 až 6 a mění        
DE MODE MODE MOD EM ODEM O DEMOD EMO DEMODEMOD EMODE MO DE MO DE        
DEMODEMO DEMO DEMOD EM OD EMOD EMO DEMO DEM ODEMODEMO DEMO DE MO        
DEMODEMO DEMO DEMO DEMO DE MODE M O DE MODEMODEM ODEM O DE MO DE        
DEMODEMO DEMO DEMO D EM OD E MODE MO DEMO DEMO DEM OD EMOD EM          
DEMODEMOD EMOD E MO DEMODEMO DEMO DEMO D E MODE MO DEMO DEMODEMODE       
D EMO DEMODEMOD EMO DEMO D EMODE MODE MOD EMOD E MODEM ODE           
dosavadní písm. q/ až w/ se označují jako písm. r/ až x/ a mění se       
text písm. r/, s/;§ 110 ods. 3, dosavadní ods. 3 a 4 se označují        
jako ods. 4 a 5;§ 116 ods. 1 písm. r/ a s/, dosavadní písm. r/ a        
s/ se označují jako písm. t/ a u/ a mění se text písm. u/;§ 120         
ods. 8, dosavadní ods. 8 se označuje jako ods. 9 a mění se jeho         
text;§ 125a ods. 1 písm. s/ a t/, dosavadní písm. s/ až u/ se          
označují jako písm. u/ až w/, ods. 2 písm. b/, dosavadní písm. b/        
DE MO DE MODEMODE MODE MODEM OD EM OD E MODE MO DEMO DEMOD EM OD        
DEMO DEMO DEMO DE MODEMODEM ODEM O DE MODEMODE MODE MODE M O DEMO        
DE MODE MODE M ODEMO DEM ODE                          

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD E MODEM ODE MODEMODEM ODEMO DE M OD       
DE MODEMODE MODE MODEM OD E MODE MO DEMO DEM ODEMODEMO DEMO DE MO        
DE MO DEMODEMO DEMO DEMO DE MO DE M ODEM OD EMODEMOD EM O DEM          
vkládají se ods. 12 a 13, dosavadní ods. 12 se označuje jako ods.        
14, mění se jeho text a doplňují se ods. 15 a 16;                

261/2021 Sb.: Ruší část
Zákon 254/2001 Sb.: § 104 ods. 3 až 8, dosavadní ods. 9 se           
označuje jako ods. 3;                              

284/2021 Sb.: Mění část
Zákon 254/2001 Sb.: § 17 ods. 4;§ 18 ods. 1;§ 23 ods. 2;§ 28a ods.       
DE MOD EM ODEM ODE MODEM OD EMOD EMO DE MODE MO DE MODE MO DEMO         
DEM ODE MODE MOD EMO DEMO DEM ODE MODE MOD EMO DEMO DE M OD EMO         
DEM ODEM O DEMOD EMOD EMOD EMOD E MODEM ODE MOD                 

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE MODEMODEM ODEM O D E MO DEMODEMO        
DEMO DEMO D E MOD EMO D EMO DEM ODEMODEMO DEM ODEM O DEMOD EMO         
DEMODEMOD EMODE MO DE MODEMODE MODE MODEM OD E MODEMODE MO DEMOD        
g/;§ 104 ods. 4;§ 107a a 107b vč. nadpisů;§ 125j ods. 1;§ 126 ods.       
5;                                       

284/2021 Sb.: Ruší část
Zákon 254/2001 Sb.: § 9 ods. 5, dosavadní ods. 6 až 10 se označují       
jako ods. 5 až 9 a mění se text ods. 9 a doplňuje se ods. 10;§ 15        
až 15c vč. nadpisů;§ 38 ods. 7, dosavadní ods. 8 až 15 se označují       
jako ods. 7 až 14;§ 59 ods. 1 písm. k/;§ 59 ods. 2, dosavadní ods.       
D EM O DE MODEMODE MODE MODE M OD EM ODEM OD EMODEMODE MODE M OD E       
DE MODEMODE MODE MODE M OD E M ODEM OD EMOD EMOD EMO DEM ODEM O         
DEMOD EM O DEM ODEMODEMO DEMOD EM OD EM OD EMODEMOD EMOD EMODE MO        
DE MOD EMODE MO DE MODEMODE MODEMODEM ODEMO DE MO DE MO DEMODEMO        
DEMO DEMOD EM OD EM O DEMO DE MODE MODEM ODE MOD EMODE MO DE          
DEMODEMO DEMODEMOD EMODE MO D EM OD EMODEMOD EMOD EMODE MO D EMOD        
DEM ODEM ODE MOD EMOD EMO DEMODEMOD EMOD EM OD EM OD EMODEMOD EMOD       
ods. 12 až 20 a mění se text ods. 15, 18, 20 a doplňuje se ods.         
21;§ 119 ods. 4 písm. g/, dosavadní písm. h/ a i/ se označují jako       
písm. g/ a h/;§ 125d ods. 5 písm. g/, dosavadní písm. h/ a i/ se        
označují jako písm. g/ a h/;§ 126 ods. 9;                    

364/2021 Sb.: Mění část
Zákon 254/2001 Sb.: § 35 ods. 3;§ 116 ods. 1 písm. j/;§ 125a ods.        
1 písm. j/;