Doplňuje
Zákon 140/1961 Sb.: § 202a; - s působností pro ČR                

Mění část
Zákon 2/1969 Sb.: § 14 ods. 1;                         

Ruší část
Vyhláška 19/1988 Sb.: § 9 a 10;§ 12 ods. 2;§ 13 až 29;             

Mění část
Zákon 455/1991 Sb.: příloha č. 3 skupina 314; - s působností pro        
ČR                                       

Doplňuje
Zákon 455/1991 Sb.: § 3 ods. 3 písm. ad/; - s působností pro ČR         

DEMODEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EMO