309/2002 Sb.: Mění část
Zákon 320/2001 Sb.: § 29 ods. 2;                        

320/2002 Sb.: Ruší část
Zákon 320/2001 Sb.: nadpis pod § 10;§ 10 ods. 1, zároveň se ruší        
označení ods. 2 a mění se jeho text;                      

123/2003 Sb.: Mění část
Zákon 320/2001 Sb.: § 1 ods. 3;§ 2 písm. a/ a písm. d/;§ 4 ods. 2;       
§ 27 ods. 2;§ 29 ods. 2;                            

123/2003 Sb.: Doplňuje
Zákon 320/2001 Sb.: § 7 ods. 3;§ 9a;§ 11 ods. 5;§ 25 ods. 6; § 29        
DEMO DE MODEMODEM ODEM OD E M O DE MODEMODE MODE MODE MO D E M O        
DEMO DE MODE MODE M O DEM OD EMOD EMO DEMO                   

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMO                    

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD                         

626/2004 Sb.: Mění část
Zákon 320/2001 Sb.: § 32 ods. 4;                        

377/2005 Sb.: Mění část
Zákon 320/2001 Sb.: § 2 písm. j/;§ 15 písm. a/;§ 24 ods. 3;           

377/2005 Sb.: Doplňuje
Zákon 320/2001 Sb.: § 2 písm. p/;§ 8a;                     

138/2006 Sb.: Mění část
Zákon 320/2001 Sb.: § 7 ods. 2 písm. a/;                    

342/2006 Sb.: Doplňuje
Zákon 320/2001 Sb.: § 23a;                           

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEMO DEMO D EMOD E MODEM ODE              

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD EMODEMODE MODE M O D EM ODEMODEM        
DEMO DEMO D E MOD EM ODEM ODE MOD EMO DEMODEMO                 

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEMO DE M ODEM O DEMO DEM O DEMO D EMODE        
DEMO DE MOD EMODEMODE MO DEMO DE                        

227/2009 Sb.: Mění část
Zákon 320/2001 Sb.: § 23a;                           

281/2009 Sb.: Mění část
Zákon 320/2001 Sb.: § 21 ods. 1;                        

281/2009 Sb.: Ruší část
Zákon 320/2001 Sb.: část dvanáctá;                       

457/2011 Sb.: Mění část
Zákon 320/2001 Sb.: § 7 ods. 2;                         

239/2012 Sb.: Doplňuje
Zákon 320/2001 Sb.: § 13 ods. 5;                        

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEMODE MODE MOD EM ODEM O DE MO            

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD                         

DEMODEM ODEM ODEMODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMO DEMODEMOD EM ODEM O DEMOD EMO           
DEMODEMOD EMODE MO DE MODEMODE MODE MODEM ODE                  

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD EMODEMODE MODE M OD EMODEMOD EMOD        
ods. 4;§ 12 vč. nadpisu;§ 14 až 17 vč. nadpisů;§ 19 ods. 2,           
dosavadní ods. 3 se označuje jako ods. 2;§ 23 ods. 2, dosavadní         
ods. 3 se označuje jako ods. 2 a mění se jeho text;               

64/2014 Sb.: Mění část
Zákon 320/2001 Sb.: § 13 ods. 1 a 2;§ 13a ods. 1;§ 20 vč.            
nadpisu;§ 21 vč. nadpisu;§ 25 ods. 5;                      

183/2017 Sb.: Ruší část
Zákon 320/2001 Sb.: § 20 až 21 vč. nadpisů;                   

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD EMODEMODE MODE MO DEMODEMO DEMO         
DEMO DEM OD EMOD E MO DE                            

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE MODEMODEM ODEM O DE M OD EMODEMOD       
DEMO DEMO D EM OD                                

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODE M ODEMO DEMO DE MOD EMODEMODE MO        
ods. 2;§ 29 ods. 2 písm. d/, ods. 5 a 6;                    

251/2021 Sb.: Mění část
Zákon 320/2001 Sb.: § 7 ods. 2 písm. a/;                    

261/2021 Sb.: Ruší část
Zákon 320/2001 Sb.: § 23a;