320/2002 Sb.: Mění část
Zákon 449/2001 Sb.: § 35 ods. 2;§ 40;§ 42 ods. 1;§ 45 ods. 1 písm.       
v/;§ 57 ods. 3 až 5;§ 60;§ 61 ods. 2;§ 69 ods. 6;                

59/2003 Sb.: Doplňuje
Zákon 449/2001 Sb.: § 2 písm. n/ a o/;§ 17 ods. 3, dosavadní ods.        
3 až 6 se označují jako ods. 4 až 7 a mění se text ods. 4 a 6; §        
25 ods. 1 písm. d/;§ 36 ods. 6;                         

59/2003 Sb.: Ruší část
Zákon 449/2001 Sb.: § 59 ods. 2 písm. g/;                    

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEMO DE M ODEM O DEMO DEM O DEMO DEM OD        
DEMO DEM OD EMOD EMO DE MODE M O DEM OD EMOD EMO DE MODE MOD EM         
DEMO DEM OD EMOD E MODEM ODEM OD EMOD E M ODE MO DEMO DEM OD EMOD        
D EMODE MOD EMO DEMO D EMODE MOD EMOD E M ODE MO DEMO DEM OD EMOD        
D E MOD EM ODEM O DEMOD EMO DEMO D EMODE MO D EMO DEMO DE M OD         
DEMO D E MOD EM ODEM ODE MO DEMO DEM ODE                    

444/2005 Sb.: Mění část
Zákon 449/2001 Sb.: § 64 ods. 9;                        

267/2006 Sb.: Mění část
Zákon 449/2001 Sb.: § 16 ods. 1;                        

296/2007 Sb.: Doplňuje
Zákon 449/2001 Sb.: § 25 ods. 1 písm. e/;                    

296/2007 Sb.: Mění část
Zákon 449/2001 Sb.: § 25 ods. 2;§ 28 ods. 3 písm. h/;              

124/2008 Sb.: Doplňuje
Zákon 449/2001 Sb.: § 35 ods. 2, dosavadní ods. 2 až 7 se označují       
DEMO DEMO D EM ODE MO DEMO DE MODEMODEM ODEM O D E MO DEMODEMO         
DEMO DEMO D E MO                                

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM OD EMOD E MODEM ODEM OD EMOD E        
DEMOD EMO                                    

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MOD EMOD EM                

281/2009 Sb.: Mění část
Zákon 449/2001 Sb.: § 64 ods. 9;                        

18/2012 Sb.: Mění část
Zákon 449/2001 Sb.: § 6 ods. 3;                         

501/2012 Sb.: Mění část
Zákon 449/2001 Sb.: § 62 ods. 2;                        

170/2013 Sb.: Mění část
Zákon 449/2001 Sb.: § 45 ods. 1 písm. g/ a w/;                 

344/2013 Sb.: Mění část
Zákon 449/2001 Sb.: § 27 ods. 2 písm. b/;                    

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MOD EMOD E MODEM ODEM OD         
DEMO D E MO DEMODEMOD EMOD E MO DEMODEMO DEMO DEMO DE              

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MOD                    

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D E MO                      

243/2016 Sb.: Mění část
Zákon 449/2001 Sb.: § 6 ods. 3;                         

183/2017 Sb.: Doplňuje
Zákon 449/2001 Sb.: § 48a vč. nadpisu;§ 64a vč. nadpisu;            

183/2017 Sb.: Mění část
Zákon 449/2001 Sb.: § 1 ods. 1 písm. m/;§ 14 ods. 1 písm. i/;§ 35        
ods. 2;§ 47 ods. 4;část osmá nadpis;§ 63 a 64 vč. nadpisů;           

193/2017 Sb.: Mění část
Zákon 449/2001 Sb.: § 2 písm. e/;§ 41 ods. 1;                  

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MOD                    

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEMO DEM                        

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O D EMO DE MOD EMODEMODE MO DEM          
DEMODEMOD EM ODEM O DEMOD EM O DEMO DEM                     

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O D EMO DE MOD EMODEMODE MO DEM          
DEMODEMOD EM ODEM O DEMOD EM O DEMO DEM                     

314/2019 Sb.: Doplňuje
Zákon 449/2001 Sb.: § 62 ods. 1 písm. i/;                    

261/2021 Sb.: Ruší část
Zákon 449/2001 Sb.: § 60a;                           

284/2021 Sb.: Ruší část
Zákon 449/2001 Sb.: § 58 ods. 2 písm. o/;                    

284/2021 Sb.: Mění část
Zákon 449/2001 Sb.: § 9 ods. 2;                         

364/2021 Sb.: Mění část
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMOD E MODEM ODE MODE M ODEM        
DE MOD E MODE MOD EM ODEMODEM OD EMOD E MODEM ODEM OD EMOD E MODEM       
DEMO DE MOD EMODEMODE MO DEM ODEMODEMO DE MODEMOD EMOD EMO DE MODE       
DEM OD EMOD EMO DE MODE M ODEMO DEMO DE MODE MOD EM ODEM O DEMOD        
DEM ODEM ODE                                  

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MOD                    

364/2021 Sb.: Doplňuje
Zákon 449/2001 Sb.: § 2 písm. p/;§ 11 ods. 7;§ 41 ods. 2,            
dosavadní ods. 2 se označuje jako ods. 3;§ 45 ods. 1 písm. t/,         
dosavadní písm. t/ až v/ se označují jako písm. u/ až w/;§ 46 ods.       
3;;§ 59 ods. 3;§ 62 ods. 1 písm. i/;