Doplňuje
Zákon 99/1963 Sb.: § 200l ods. 4 až 6, dosavadní ods. 4 se           
označuje jako ods. 7; - s působností pro ČR                   

Mění část
Zákon 99/1963 Sb.: § 200l ods. 3; - s působností pro ČR             

Ruší část
Zákon 152/1994 Sb.: část první, čtvrtá, pátá, šestá; příloha;          

Ruší část
Zákon 247/1995 Sb.: část třetí;                         

Mění část
Zákon 328/1999 Sb.: § 24 ods. 2;                        

DEMO
DEMOD EMODE MODEMOD EMO