320/2002 Sb.: Mění část
Zákon 119/2002 Sb.: § 27 ods. 3;                        

320/2002 Sb.: Doplňuje
Zákon 119/2002 Sb.: § 27a;                           

227/2003 Sb.: Mění část
Zákon 119/2002 Sb.: § 41 ods. 4;                        

228/2003 Sb.: Doplňuje
Zákon 119/2002 Sb.: § 1 ods. 2 písm. f/;§ 2 ods. 2 písm. f/;§ 16        
ods. 2 písm. f/;§ 21a;§ 22 ods. 3, dosavadní ods. 3 se označuje         
jako ods. 4;§ 23 ods. 2, dosavadní text se označuje jako ods. 1; §       
DE MODE M ODEMO DEMO DE MODE MOD EM ODEM O D EMO DE MODEM ODE M OD       
DEMO DEM OD EMOD E M ODE MO DEMO DEM OD EMOD E MODEM ODEM OD EMOD        
D EMODE MO D EMODEMODEM ODEM ODEMO DEM OD EMODEMODE MODE M OD EM        
DE MODEMODE MODE MODE M OD EMO DEM OD                      

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODE MO DEMO DEM OD EMOD E MODEM OD E        
DEMO DE MODE MOD EM ODEM ODE MO DEMODEM ODEM OD EM OD E M ODE MO        
ods. 1 až 3;§ 31;§ 32 ods. 1 písm. d/;§ 33 ods. 1 písm. a/;§ 68         
nadpis, ods. 2;§ 74 ods. 1 a 2;§ 75 ods. 1;§ 76 ods. 1 písm. a/ až       
c/;§ 79 ods. 2;                                 

537/2004 Sb.: Mění část
Zákon 119/2002 Sb.: § 22 ods. 1 písm. a/;§ 51 ods. 2;              

359/2005 Sb.: Doplňuje
Zákon 119/2002 Sb.: § 68 ods. 3, dosavadní ods. 3 se označuje jako       
DEMO DE                                     

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEMO DEMO DE MODE M ODEMO DEMO DE MODE         
DEMODEMODE                                   

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM OD EMOD EM                  

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
Zákon 119/2002 Sb.: § 22 ods. 4;                        

189/2008 Sb.: Mění část
Zákon 119/2002 Sb.: § 10 ods. 3;§ 12 ods. 4;§ 17 ods. 4; § 18 ods.       
3;§ 46 ods. 5 a 7;§ 49 ods. 1 a 2;§ 50 ods. 9; § 51 ods. 7 a 8;§        
73 ods. 4 písm. a/ až c/;§ 81 ods. 5;                      

189/2008 Sb.: Doplňuje
Zákon 119/2002 Sb.: § 21a ods. 9;§ 30 ods. 12;                 

274/2008 Sb.: Ruší část
Zákon 119/2002 Sb.: § 74 ods. 2 písm. b/, dosavadní písm. c/ se         
DEMODEMO DEMO DEMOD EMO DEMO DE MODEMODEM ODEM O D E MO DEMODEMO        
DEMO DEMO D E MO                                

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODE MO DEMO DEM OD EMOD E MODEM ODEM        
DE MODE MOD EM ODEM OD                             

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODE M ODEM O DEMOD EMOD E MODEM OD E        
DEMO D EMODE MODE M ODEMO DEMO D EMOD E M ODE MO DEMO D E MOD EM        
ods. 1 písm. b/, ods. 3;§ 12 ods. 3 písm. b/; § 13 ods. 1 a 3;§ 15       
ods. 2, 3, ods. 5 písm. a/ a b/;§ 18 ods. 1 písm. e/, ods. 3;§ 22        
a 23 vč. nadpisů;§ 24 ods. 1 a 3;§ 26 vč. nadpisu;§ 27 ods. 1          
písm. d/;§ 28 ods. 2 písm. b/ a c/, ods. 3 vč. písm. a/ a b/, ods.       
4 písm. a/ až c/, ods. 5;§ 29 ods. 1 písm. b/, e/, i/ až l/, ods.        
3 písm. b/; ods. 4 a 6;§ 30 ods. 2 písm. d/, ods. 3;§ 32 ods. 1         
DEMOD EMO DEMO DEM OD EMOD E MODEM ODEM OD EMO DEMODEMOD EM ODEM O       
DEMOD EMO DEMO D EMODE MOD EMOD EM ODEM O DEMOD EM O DEM ODEM O         
DEMOD EM O DEM ODEM O DEMOD EM O DEM ODEM OD EMOD E MODEM ODEM OD        
DEMO D EMO DEMOD EM OD EMO DE M ODEM OD EMOD E MODEM ODEM OD EMOD        
D E MOD EM ODEM O D EMO DE MODE MOD EM ODEM ODE MO DEMO DE M O DEM       
DE MODE MO DEMO D EMODE MO DE MOD EMOD EM OD E M ODE MO DEMO D         
písm. c/ a f/; § 57 ods. 1;§ 58 ods. 1;§ 63 ods. 1;§ 68 ods. 1 až        
3;§ 70 ods. 1; § 72 ods. 2;§ 73 ods. 1 a 4;§ 74 ods. 1, ods. 2         
písm. a/, ods. 3 písm. a/ a d/, ods. 4 vč. písm. b/;hlava XII vč.        
nadpisů; § 78;§ 79 ods. 2;příloha;                       

484/2008 Sb.: Ruší část
Zákon 119/2002 Sb.: § 9 ods. 4;§ 17 ods. 2 písm. d/;§ 30 ods. 8         
písm. c/;§ 72 ods. 3, dosavadní ods. 4 se označuje jako ods. 3;         

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O D EMO D EMODE MOD EMODEMODE MODEM        
DE MO DEMODEMO DEMO DEMOD EMOD EM ODEM OD EMODEMODE MODE M OD E MO       
DEMODEMO DEMO DEMO D EM O D EMOD EM ODEM ODEM OD E MO DEMO DE          
DEMODEMOD EMOD E MO DEMODEMO DEMO DEMO D E MODE MO DEMO DEMODE MO        
DEMO D EMODE MODE MO DEMO DE MODEMODEM ODEM O DE MO DE MODEMODE         
DEMO DEMO DE MO DEM ODEMODEM OD EMOD EM O DEMODEMOD EMOD EM OD EM        
se označují jako ods. 12 až 14; § 30a vč. nadpisu;§ 38 ods. 8          
písm. c/;§ 41 ods. 5;§ 44 ods. 7;§ 45 ods. 7;§ 49 ods. 8,            
dosavadní ods. 8 se označuje jako ods. 9;§ 50a vč. nadpisu;§ 63         
ods. 5, dosavadní ods. 5 až 7 se označují jako ods. 6 až 8 a mění        
se jejich text;§ 71 ods. 3, dosavadní ods. 3 a 4 se označují jako        
ods. 4 a 5;§ 73 ods. 5; § 74 ods. 3 písm. b/, dosavadní písm. b/        
až d/ se označují jako písm. c/ až e/, ods. 4 písm. d/ a e/, ods.        
DEM ODEM                                    

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MO D EMO DEMO DE             

DEMODEM ODEM ODEMO DEMOD
DEMOD EMODEMOD EMO                               

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MOD                    

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

148/2010 Sb.: Mění část
Zákon 119/2002 Sb.: § 39 ods. 5 a 6;§ 41 ods. 4;§ 76a              
ods. 3, ods. 15 písm. a/ a c/;§ 76d ods. 1 písm. g/ až j/,           
l/ až n/, ods. 10 písm. b/;                           

148/2010 Sb.: Doplňuje
Zákon 119/2002 Sb.: § 29 ods. 1 písm. f/, dosavadní písm.            
f/ až m/ se označují jako písm. g/ až n/;§ 39 ods. 1 písm.           
DEM ODEMODEMO DEMOD EM OD EM OD EMODEMOD EMOD EMODE MO DE MOD          
D EMO DEMO D EMODE MOD EMODEMODE MODEM OD EM OD EM ODEMODEM           
DEMO DEMOD EM OD EM O DEMO DE MODE MODEM OD E MOD                
D EMO DEMO D EMODE MO D EMO                           

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

420/2011 Sb.: Mění část
Zákon 119/2002 Sb.: § 33 ods. 2 a 3;§ 36 ods. 1 písm. c/;            

167/2012 Sb.: Mění část
Zákon 119/2002 Sb.: § 42 ods. 3;                        

170/2013 Sb.: Doplňuje
Zákon 119/2002 Sb.: § 9 ods. 2 písm. f/, ods. 3, dosavadní ods. 3        
se označuje jako ods. 4;§ 10 ods. 1 písm. b/, dosavadní písm. b/        
až f/ se označují jako písm. c/ až g/ a mění se text písm. g/;§ 15       
DEMO D EMODE MODE MO DEMO DE MODEMODEM ODEM O D E MO DEMODEMO DEMO       
DEMO D E MOD EM ODEM O DEMOD EMOD EMO DEM ODEMODEMO DE MODE MOD EM       
DEMO DE MODEMODEM ODEM O DE MODEMODE MODE MODE MO DEMO DE MODE         
DEMO D EMODEMOD EM ODEM ODE MO DEMO D EMODE MOD EMODEMODE MODEM OD       
DE MO DE MODEMODE MODE MODEM OD EM ODEM ODE MOD EMODEMODE MO DEMO        
D EMODE MO D EMO DEMO D EM ODE MO DEMO DE MODEMODEM ODEM O D E MO        
DEMODEMO DEMO DEMO D E MOD EMO DEM ODEMODEMO DE MODE M ODEMO DEM        
dosavadní písm. c/ až j/ se označují jako písm. d/ až k/ a mění se       
text písm. d/ a h/;§ 73a a 73b vč. nadpisů;§ 76 ods. 1 písm. i/,        
dosavadní písm. i/ a j/ se označují jako písm. j/ a k/;§ 76a ods.        
1 písm. f/;§ 76b ods. 2, dosavadní ods. 2 až 6 se označují jako         
ods. 3 až 7 a mění se text ods. 3 a 7;§ 76c ods. 2, dosavadní ods.       
2 a 3 se označují jako ods. 3 a 4, zrušuje se ods. 3 písm. d/,         
DEMODEMOD EMODE MO D EM OD EMODEMOD EMOD EMODE MO D EMO DEMODEM OD       
DEMO D EMODE MOD EMODEMOD EM ODEM OD EMODEMODE MODE M OD EMODEMOD        
DEMO DEMO D E MODE MO DEMO DEMODE MOD EMOD E MODEM OD E MO           
DEMODEMOD EMODE MO DE MO DE MODEMODE MODE MODEM OD EM ODE MODE MO        
DEMO DEMOD EMO DEMODEMO DE MODEM ODE MODEMODEM ODEMO DE MO DE MO        
DEMODEMO DEMO DEMOD EM OD EM O DEMO DE MODE MODEM ODE MOD EMO DEM        
t/ a u/;                                    

170/2013 Sb.: Mění část
Zákon 119/2002 Sb.: název zákona;§ 2 ods. 2 písm. d/ a f/;§ 7          
písm. f/;§ 9 ods. 2 vč. písm. d/;§ 10 ods. 1 vč. písm. a/, ods.         
3;§ 11 ods. 1 písm. b/;§ 15 ods. 3, ods. 5 písm. a/;§ 16 ods. 1;§        
17 ods. 2 písm. c/;§ 18 ods. 1 písm. f/ a g/;§ 19 ods. 1;§ 20 ods.       
2;§ 21 ods. 3, 6, 8 a 9;§ 21a ods. 5;§ 23 ods. 1 písm. c/;§ 24         
DEMO D E MOD EM ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM O DEMOD EMO DEMO D EMODE       
DEM ODEM ODE MO DEMO D EMODE MODE MO DEMO DE MODE M ODEMO DEM ODEM       
D EMODE MOD EMOD E M ODE MO DEMO D EMODE MO DE MOD EMODE MOD EMOD        
DE MODE MO DEMO D EMODE MO D EMOD EM ODEM OD EMOD EM ODEMO DEMO DE       
DEMO DEM OD EMOD E MODEM ODE MODE M OD EMO DE MODE M ODEMO DEMO DE       
DEMO D EMODE MODE MO DEMO D EMODE MO D EMOD EM ODEM ODE MO DEMO D        
D EMO DE MODE MOD EM ods. 3 a 6;§ 49 ods. 3, ods. 6 písm. c/, ods.       
8;§ 50 a 50a vč. nadpisů;§ 52 ods. 3 písm. b/, ods. 4 písm. b/;§        
54 ods. 2;§ 57 ods. 1;§ 59 ods. 1 písm. a/;§ 61 a 62 vč. nadpisu;§       
64 ods. 1 a 2;část první hlava X nadpis;§ 71 nadpis;§ 72 ods. 2 a        
3;§ 74 ods. 4 písm. d/ a e/;§ 75;§ 76 ods. 1 písm. b/, ods. 3          
písm. b/ a d/;§ 76a ods. 1 písm. d/, ods. 2, ods. 5 písm. a/, ods.       
8, ods. 11 písm. a/, ods. 14 písm. i/;§ 76c ods. 2 písm. e/;§ 76d        
DEMO D EMODE MOD EM OD EM O DEM ODEM O DE MODE MO DEMO DEM OD EMOD       
D E MODEMODEMO                                 

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM OD EMOD EM ODEMODEMO DEMO D EM O       
DE MODEMODE MODE MODE M OD E M ODEM OD EMOD EMOD EMO DE MODE M         
DEMOD EMOD EM ODEM OD EMODEMODE MODE M O D EM ODEMODEM ODEM ODEM O       
D E M ODEM OD EMODEM ODEMOD EM ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM OD           
dosavadní ods. 6 až 8 se označují jako ods. 5 až 7 a mění se text        
ods. 5 a ods. 6 písm. j/;§ 42 ods. 3, dosavadní ods. 4 se označuje       
jako ods. 3;§ 51 ods. 3, dosavadní ods. 4 až 8 se označují jako         
ods. 3 až 7;§ 52 ods. 4 písm. c/, dosavadní písm. d/ se označuje        
jako písm. c/ a doplňuje se písm. d/;§ 75a;§ 76 ods. 2 písm. d/,        
dosavadní písm. e/ a f/ se označují jako písm. d/ a e/, mění se         
DEMO DEMOD EM O DEMODEM OD EMODE MODE MOD EMOD EMO DEMODEMOD EMOD        
DE MO DE MO DEMODEMO DEMO DEMO DE MO DE M ODEM OD EMOD EMOD EMO         
DEMO DE MODEM OD EM ODE                             

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EM ODEMODEMO DEMO DE MODEMODE MODE        
DEMO DE                                     

204/2015 Sb.: Mění část
Zákon 119/2002 Sb.: § 9 ods. 3;§ 17 ods. 3;§ 23 ods. 1 písm. c/,        
ods. 2 a 3;§ 24 ods. 2;§ 33 ods. 3;                       

206/2015 Sb.: Doplňuje
Zákon 119/2002 Sb.: § 29 ods. 3 písm. e/ a f/;§ 76a ods. 8 písm.        
i/;                                       

206/2015 Sb.: Mění část
Zákon 119/2002 Sb.: § 29 ods. 3 písm. c/;§ 63 ods. 7;§ 76a ods. 8        
písm. g/, ods. 14 písm. a/;                           

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEM ODEMODEMODE M O DE MODEMO DEMODEMO         
DEMO DEMOD E M OD EMODEM ODEMODEM ODEM ODEMO D EM OD EMODEM           
DEMODEMO DEMO DEM ODEMODE M OD EM ODEMOD EMODEMOD EMOD EMO DE MODE       
D EMODE MODEMO D EM OD EMODEM ODEMODEM ODEM ODE MODEMOD E MO DE         
DEMODE MODEMODE MODE MOD EMO DEM ODEMODEMODE M OD EM ODEMOD           
DEMODEMO DEMO DEMOD E MO DE MODEMO DEMODEMO DEMO DEM ODE MOD          
nadpisu;část první hlava III;nad § 71 se vkládá označení dílu 1;§        
71 ods. 3, dosavadní ods. 3 až 5 se označují jako ods. 4 až 6 a         
mění se text ods. 5 a 6;nad § 74 se vkládá označení dílu 2;§ 74         
ods. 4, dosavadní ods. 4 až 7 se označují jako ods. 5 až 8 a mění        
se text ods. 5 písm. e/ a ods. 7;§ 75 nadpis;§ 75a až 75c vč.          
nadpisů;§ 76 ods. 1 písm. f/ a g/, dosavadní písm. f/ až k/ se         
DEMODEMO DEMO DEMOD EM OD EM O DEMODE MO DEMOD EMO DEMODEMOD EMODE       
DE MO DE MO DEMODEMO DEMO DEMOD EM OD EM O DEMO DE MODE MODEM OD E       
DEMODEMO DE MODEM OD EM ODEM ODE MODE M ODEMO DE MO DEM ODEMODEMO        
DEMOD EM OD EMODEMOD EMOD EMO DEMODEMO DE MODEM ODE MODEMODEM          
DEMOD EM OD EMODEMOD EMOD EMODE MO D EMODEMOD EM ODEMO DE MO DEMO        
DEM ODEM ODE MOD EMOD E MODEM ODEM ODE MODEM ODEMOD E MOD EM          
vkládá označení dílu 2;nad § 77 se vkládá označení dílu 3;§ 77b         
včetně nadpisu;díl 4 včetně nadpisu;příloha č. 2;                

229/2016 Sb.: Mění část
Zákon 119/2002 Sb.: část první nadpis;§ 1 ods. 1, ods. 2 písm. a/,       
b/, e/ a f/, ods. 3 a 4;§ 2 ods. 1;část první nadpis hlavy II;§ 4        
písm. a/ až c/;§ 16 ods. 1, ods. 2 písm. f/;§ 17 ods. 2;§ 18 ods.        
1 písm. d/, e/;§ 19 ods. 1;§ 20 vč. nadpisu;§ 21a vč. nadpisu;§ 23       
DEMO D EMODE MODE MO DEMO DEM OD EMOD E MODEM ODE MODEMODEM ODEMO        
DE MO DEMODEMO DEMO DEMOD EMOD EM ODEM ODE MO DEMO D EMODE MODE MO       
DEMO D EMODE MO DE MO D EMOD EM ODEM ODE MODE MO DEMO D EMODE MO D       
DEM ODEM ODE MO DEMO D EMODE MODE MO DEMO DEM OD EMOD E MODEM ODE        
DE MO DEM ODEM OD EMOD EMO DE MODE MOD EM ODEM ODE MO DEMO DEM OD        
DEMO D E MOD EMO DEMO DEM OD EMOD E MODEM ODEM OD EMO DEMODEMODE        
DEM ODEMODEMO DE MODE MOD EM ODEM ODE MO DEM ODEMODEMOD EMO           
nadpisu;část první nadpis hlavy IV;§ 71 ods. 2;§ 73 ods. 3, ods. 4       
písm. a/;§ 73a ods. 1, 2 , 4 až 10;§ 74 ods. 1 až 3;§ 75;§ 76 ods.       
1 písm. e/ a ods. 3;§ 76a ods. 2, 7, ods. 8 písm. a/, ods. 14          
písm. a/ až c/;§ 76b ods. 4 a 5;§ 76c nadpis, ods. 2 písm. c/;§         
76c ods. 6 písm. a/;§ 76d ods. 1 c/, d/, f/, g/, ods. 8 písm. c/ a       
d/, ods. 9 písm. c/, ods. 10 písm. a/;§ 76e a 76f vč. nadpisů;§ 77       
D EMO DEM ODEMODEMO DE MOD EMODEMODEMODEMO DE MODEMODE MODE           
DEMODEM OD EM                                  

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMODEMODEMO DEMO DEM OD EM O        
DE MO DEM ODEMODE MODEMOD E MODEMODEM ODEMO D E MOD EM ODE MO          
DEMODEMO DEMO DEMOD EMO DE MODE MO DEMO D EMODE MODE MO DEMO DE         
DEMODEMOD EMOD E MO DEMODEMO DEMO DEMO DEM OD EMOD EM ODEMODEMO         
ods. 3 se označuje jako ods. 2;§ 27 ods. 1 písm. e/;§ 27a;§ 28         
ods. 6;§ 29 ods. 4, 5, 7 a 8, dosavadní ods. 6 se označuje jako         
ods. 4;§ 31 písm. k/;§ 38 ods. 9;§ 39 ods. 6 a 7;§ 50 ods. 9,          
dosavadní ods. 10 až 13 se označují jako ods. 9 až 12;§ 50a ods.        
3, dosavadní ods. 4 až 6 se označují jako ods. 3 až 5;§ 70;§ 71         
ods. 2 písm. k/;§ 76a ods. 1 písm. e/, dosavadní písm. f/ se          
DEMODEMO DEMO DEMOD EMODEMODE MOD E MOD                     

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMOD E MO DEM OD EMOD EM                

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MOD                    

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MODE MO DEMO DEM ODE MODE M        
DEMOD EMODEMO DEMOD EMODEM ODEMO DEMODE MODEM ODEMO D EMODEM ODEM        
DEM OD EMODEMOD EMO DEMODEM ODEM O DE MO DEMO D EMO DEMOD EM O         
b/;§ 76d ods. 1 až 9, ods. 10 vč. písm. a/ a b/;část první hlava V       
nadpis dílu 2;§ 76e nadpis;§ 76f nadpis, ods. 1 až 5, ods. 6 vč.        
písm.ch a/ až c/;§ 77 vč. nadpisu;§ 77a vč. nadpisu;              

183/2017 Sb.: Ruší část
Zákon 119/2002 Sb.: část první hlava V označení dílu 4 vč.           
nadpisu;§ 77c až 77e;                              

222/2017 Sb.: Mění část
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MOD                    

DEMODEM ODEM ODEMODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD EMODEMODE MODE M OD E MO DEMODEMO        
DEMO DEMO D EM O D EMOD EM ODEM ODEM O D EMO D EMOD E MODEM OD E        
DEMO DE MOD EMODEMODEM O DEMOD EMOD EM ODE MODEMODEM O DEMO DEM         
DEM OD EMODE MODEM ODEMO DE MODE MOD EMODE MODEM ODE MODE MO          
DEMODEMOD EMOD EM ODEMODEM ODEM ODEM ODE MOD EMO DEMODEMOD EM ODEM       
9;§ 58 ods. 9;§ 63a vč. nadpisu;§ 64 ods. 1 písm. d/, ods. 6;§ 72        
ods. 4 a 5;§ 73 ods. 6;§ 73b ods. 1 písm. g/, ods. 4, dosavadní         
ods. 4 se označuje jako ods. 5;§ 73c vč. nadpisu;§ 76a ods. 1          
písm. f/;příloha č. 3;                             

13/2021 Sb.: Mění část
Zákon 119/2002 Sb.: § 2 ods. 1, ods. 2 písm. c/;§ 3 vč. nadpisu;§        
4 písm. a/, b/;§ 6 písm. b/;§ 7 vč. nadpisu;;§ 9 ods. 1, ods. 2         
DEM ODEMO DEM ODEM ODE MO DEMO DEM OD EMOD EMO DE MODE M ODEMO DEM       
DEMO DEM OD EMOD E MO DE MODE M ODEMO DEM ODEM OD EMOD EMO DE MODE       
D EMODE MODE MO DEMO D EMODE MOD EMO DEMO D EMODE MOD EMO DEMO D        
DEMOD EMO DEMO D EMODE MOD EMOD EMO DE MODE M ODEMO DEM ODE MOD         
DEM ODE MOD EMO DEMO DE MODE M ODEMO DEM ODE MOD EMOD EMO DE MODEM       
DEMO DE MODE M ODEMO DEM ODEM ODE MO DEMO D EMODE MODE MO DEM          
DEMODEMOD EM ODEM O DEMOD EMO DEMO DE MODE M ODEMO DEM ODEM O          
písm. a/, ods. 6 písm. a/, c/, ods. 7, ods. 8 písm. a/, c/;§ 39         
ods. 1 písm. l/, m/, p/, ods. 2 písm. a/, ods. 3;§ 39a ods. 1,         
ods. 2;§ 41 ods. 1, ods. 3 až 5;§ 42 ods. 1;§ 42 ods. 2, § 42 ods.       
3 vč. 3 písm. b/;§ 42a;§ 44 ods. 1 až 3, ods. 4 písm. a/, b/, c/,        
d/, h/ a j/, ods. 5 a 6;§ 45 ods. 1 až 6;§ 46 ods. 1, 5, 6;§ 49         
ods. 2;§ 50 ods. 1, 2, ods. 4 písm. d/, ods. 5, 6, ods. 7 vč.          
DEMOD EM O DEM ODEM O DE MODE MOD EMOD E MOD EMODE MO D EMO DEMO D       
DEMO DEMODE M O DEM ODEMO DE MODE M OD EMO DE MODE MO DE MO DEM OD       
DEMO D E MOD EM ODEM OD EMOD E MOD EMODE MOD EMOD EM ODE MO DEMO D       
DEM ODEMO DEM ODEM OD EM OD EMO DE MODE MO DE MO DEM OD EMOD E MO        
DEM OD EMOD EM ODEM O DEMOD EM OD EMO DEMO DE MOD EMOD EM ODEMODE        
DEMO DE MODE M ODE MODEM ODE MOD EMOD E MO DEM OD EMOD E MODEM ODE       
b/ a c/, ods. 2 až 4;§ 65 ods. 1, 2;§ 66 ods. 1;§ 67 vč. nadpisu;§       
68 ods. 2 až 4;§ 69 ods. 5;§ 71 ods. 2 písm. d/, e/, i/;§ 72 ods.        
2 a 3;§ 73a ods. 8 písm. a/, ods. 10 písm. b/ a c/;§ 75a ods. 3         
písm. a/ a d/;§ 75c písm. b/;§ 76 ods. 1 písm. b/ až f/, j/, k/,        
l/, n/, ods. 2 písm. a/ až d/, f/, ods. 3 písm. a/, b/;§ 76a ods.        
1 vč. písm. a/ až c/, e/, ods. 2 písm. b/, ods. 3, ods. 4 písm.         
b/, e/, ods. 6 písm. d/, ods. 7, ods. 8 písm. a/, b/, d/, f/ až         
DEM ODEM OD EMOD EM ODEMO DEM ODEM OD EMODE MOD EMOD EM ODEMO DEMO       
DEM ODEM O DEMOD EMO DEM ODE MOD EMOD E MODEM OD EM ODEM ODE MODE        
D EMODE MOD EMO DEM ODE MOD EMOD E MODEM ODE MODE MO DEMO D EMO         
DEMOD EMO DE M ODE MODE M ODE MODEM OD E MOD EMOD EM ODEMO DEM         
DEMO DE MODE MOD EM ODEM O DEMOD EMO DEM ODEM O DEMOD EMO DEMO         
DEMODEMOD EM OD EM                               

13/2021 Sb.: Ruší část
Zákon 119/2002 Sb.: § 4 písm. c/;§ 9 ods. 2 písm. f/;§ 10 ods. 1        
písm. e/, dosavadní písm. f/ a g/ se označují jako písm. e/ a f/;§       
52 ods. 4 písm. a/, dosavadní písm. b/ až d/ se označují jako          
písm. a/ až c/ a mění se text písm. a/;§ 73 ods. 4 písm. c/;§ 76c        
ods. 2 písm. b/, dosavadní písm. c/ až k/ se označují jako písm.        
b/ až j/ a mění se text písm. b/;                        

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD E M OD                      

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEMO DEM ODEMODEMO DEMOD EM O DE MO          
DEMODEMO DEMO DEMOD EM O DEMO DEM ODE MODEMODE