186/2004 Sb.: Ruší část
Zákon 281/2002 Sb.: § 6 ods. 1 písm. d/;§ 10 ods. 2 písm. e/,          
dosavadní písm. f/ a g/ se označují jako e/ a f/;§ 13 písm. f/,         
dosavadní písm. g/ se označuje jako písm. f/;§ 15;               

186/2004 Sb.: Mění část
Zákon 281/2002 Sb.: § 2 písm. l/;§ 21 ods. 1 písm. d/;             

186/2004 Sb.: Doplňuje
Zákon 281/2002 Sb.: § 13a;§ 14 ods. 5;§ 17 ods. 8;§ 19 ods. 3;         

413/2005 Sb.: Mění část
Zákon 281/2002 Sb.: § 18 ods. 8;                        

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MODE MO DEMOD EMO             

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MOD EMODEMODE MODEM OD EM OD       
DE MODEMODE MODE MODEM OD EM OD E MODEMODE MO DEMOD EMO             

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD                         

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MODE MO DEMO D EMODE MOD         

223/2009 Sb.: Mění část
Zákon 281/2002 Sb.: § 2 písm. l/;§ 7 ods. 1 písm. b/ a d/; § 11         
ods. 2;                                     

227/2009 Sb.: Mění část
Zákon 281/2002 Sb.: § 10 ods. 1 písm. a/;                    

64/2014 Sb.: Ruší část
Zákon 281/2002 Sb.: § 18 ods. 4 až 9;§ 19 ods. 2, dosavadní ods. 3       
se označuje jako ods. 2;§ 20 ods. 2, zrušuje se označení ods. 1;        

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM OD EMOD EM                  

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D E MO                      

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEM ODEMODEM                      

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE MODEMODEM ODEM O DE MODEMODE MODE       
DEMO D E MODE MO DEMO DEMODE MO DEMOD EM O DEM ODEMODEMO DEMOD EM        
až f/ se označují jako písm. b/ až d/, mění se text písm. b/ a         
doplňují se písm. e/ až l/;                           

253/2017 Sb.: Mění část
Zákon 281/2002 Sb.: § 2 vč. nadpisu;§ 3 ods. 2 písm. d/ a e/;§ 4;§       
5 ods. 1 a 3;§ 6 ods. 3;§ 7 vč. nadpisu;§ 8 ods. 2 písm. a/ a b/,        
8 ods. 3;§ 9 vč. nadpisu;§ 10 ods. 1, ods. 2 písm. a/, b/ a d/;§        
11 ods. 3 písm. a/ a b/;§ 12 vč. nadpisu;§ 13a vč. nadpisu;           

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMO DEMO DEM O DEMO D E MOD E       
DEMO D E MOD EM ODEM OD                             

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMO DEMODEMO