Doplňuje
Zákon 114/1988 Sb.: § 3 ods. 2 písm. c/;                    

Mění část
Zákon 114/1988 Sb.: § 15 ods. 1 písm. a/ bod 3;§ 32 ods. 1 písm.        
e/;§ 37 ods. 1 písm. e/;§ 46 ods. 1;§ 51;                    

Doplňuje
Zákon 582/1991 Sb.: § 89 ods. 1, dosavadní ods. 1 až 3 se označují       
jako ods. 2 až 4 a mění se text ods. 4;§ 126a;                 

Ruší část
Zákon 359/1999 Sb.: § 61 ods. 3 písm. c/, dosavadní písm. d/ se         
DEMODEMO DEMO DEMOD EMO                             

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM OD EMOD EMO DE MODE MOD EM ODEM        
D EMODE MODE MOD EMOD EMO DEM ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM ODE MO         
DEMO D EMODE MOD EMO DEM OD E MODE MO DEMO D E MOD EM ODEM OD EMOD       
D EMODE MOD EMOD EMO DE MODE MOD EM ODEM ODE MO DEMO D EMODE MOD E       
DE MODE MOD EM ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM OD EMOD E MO DEMO DE MODE       
1, ods. 4;§ 51 ods. 1;§ 59 ods. 2 až 4;§ 61 ods. 1;§ 63;            

Doplňuje
Zákon 359/1999 Sb.: § 4 ods. 2 písm. c/, dosavadní písm. c/ se         
označuje jako písm. d/;§ 61 ods. 5;                       

Mění část
Zákon 320/2002 Sb.: čl. CXVII bod 14;                      

Doplňuje
Zákon 320/2002 Sb.: čl. CXVII bod 22;