Mění část
Zákon 140/1961 Sb.: § 17 ods. 3 - s působností pro ČR;