Mění část
Zákon 320/2001 Sb.: § 32 ods. 4;                        

Mění část
Zákon 218/2002 Sb.: § 2 ods. 1;§ 6 ods. 2 písm. e/, f/ a l/;§ 69        
ods. 3;§ 82;§ 112 ods. 2 písm. b/;§ 114 ods. 2;§ 133 ods. 2; §         
134;§ 135 vč. nadpisu;§ 138;§ 141 vč. nadpisu;§ 142 vč. nadpisu; §       
143 ods. 2;§ 144 ods. 1 a 2;§ 145;§ 146 vč. nadpisu;§ 154 ods. 1;§       
155;§ 157;§ 158 ods. 1;§ 160;§ 161 vč. nadpisu;§ 162 vč. nadpisu;§       
163 ods. 2;§ 164;§ 165 vč. nadpisu;§ 169;§ 181 vč. nadpisu;§ 184;§       
DEM ODEM ODE MOD EMOD EMO DEMOD EMO DEMO DE M ODEMODEMODE MO DE         

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODE MOD EMO DEMODEMOD EMO DEMO D E MO       
DEMODEMOD EMOD E M O DE MODEMODE MODE MODE M O D E MODE MO DEMO         
DEMO DEM ODE MODE MO DEMODEMOD EMOD E MO DEMODEMO DEMO DEMO D E         
DEMO DE MODE MODEMO DEM ODEM O D EMODEMO DE MODEMODE MODE MO D         
DEMOD EMO D EMO DEM ODEMODEMO DEM ODEM O DE MO DEMODEM OD EMODEMOD       
ods. 4 a mění se jeho text;§ 173 ods. 1 až 6, zrušuje se označení        
ods. 7 a mění se jeho text;§ 176 až 180 vč. nadpisů;§ 182 a 183         
vč. nadpisů;§ 185 až 189;§ 195 ods. 4 a 5, dosavadní ods. 6 se         
označuje jako ods. 4;§ 245;§ 247;příloha č. 3;                 

Doplňuje
Zákon 218/2002 Sb.: § 133 ods. 3;§ 141a vč. nadpisu;§ 144a vč.         
nadpisu;§ 159 ods. 2 písm. c/, dosavadní písm. c/ až f/ se           
DEMODEMO DEMO DEMOD EM OD EMOD EMOD EMO DEMODEMOD EMOD EMO           
DEMODEMO                                    

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODE                         

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMO DE MODE MO D EMO