127/2005 Sb.: Ruší část
Zákon 436/2003 Sb.: část čtvrtá;                        

413/2005 Sb.: Ruší část
Zákon 436/2003 Sb.: část šestá vč. nadpisu;                   

274/2008 Sb.: Ruší část
Zákon 436/2003 Sb.: část třetí vč. nadpisu;