444/2005 Sb.: Mění část
Zákon 99/2004 Sb.: § 31 ods. 7;                         

267/2006 Sb.: Mění část
Zákon 99/2004 Sb.: § 18 ods. 3;                         

124/2008 Sb.: Doplňuje
Zákon 99/2004 Sb.: § 8 ods. 2, dosavadní ods. 2 až 6 se označují        
jako ods. 3 až 7 a mění se text ods. 6 písm. c/;                

124/2008 Sb.: Mění část
Zákon 99/2004 Sb.: § 8 ods. 1 písm. g/;§ 14 ods. 7;               

41/2009 Sb.: Mění část
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM OD                         

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM O DE MO DEMODEMOD EMOD EM ODEMODEM         
DEMO DEMO DE                                  

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODE M ODEMO DEM                     

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM OD                         

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
Zákon 99/2004 Sb.: § 22 ods. 3 písm. h/;§ 31 ods. 9;              

104/2011 Sb.: Mění část
Zákon 99/2004 Sb.: § 13 ods. 8;§ 22 ods. 8;§ 27 ods. 1; § 28 ods.        
1;§ 30 ods. 5 písm. a/, ods. 6 a 7;§ 31 ods. 4 písm. a/, ods. 6;        

104/2011 Sb.: Ruší část
Zákon 99/2004 Sb.: § 26;§ 27 ods. 2, zrušuje se označení ods. 1;§        
29 ods. 2, dosavadní ods. 3 a 4 se označují jako ods. 2 a 3 a mění       
se jejich text;§ 30 ods. 5 písm. b/, dosavadní písm. c/ a d/ se         
DEMODEMO DEMO DEMOD EM O DEM ODEM OD EMODEM ODEM O DEMODEMO DE         
DEMOD EMO DEMO DEM OD EMOD E MODEM ODE MODEMODEM ODEMO DE M OD EM        
DEMODEMO DEMO DEMOD EM O DEM ODEM OD EMODEM ODEM O DEMODEMO DE         
DEMOD EMO                                    

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM O D EM                       

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM ODE MO DEMO D E        
3;                                       

237/2012 Sb.: Mění část
Zákon 99/2004 Sb.: § 30 ods. 6;§ 31 ods. 8;                   

237/2012 Sb.: Doplňuje
Zákon 99/2004 Sb.: § 20 ods. 3;§ 30 ods. 1 písm. i/;              

237/2012 Sb.: Ruší část
Zákon 99/2004 Sb.: § 21 ods. 2 písm. g/, dosavadní písm. h/ se         
označuje jako písm. g/;                             

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM OD                         

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM O D EM                       

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM OD                         

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM O DEMOD EMO DEMODEMOD EMODE MO D EM        
DE MODEMODE MODE MODEM OD E MO D EMOD EM ODEM ODEM ODEM OD EMOD EM       
dosavadní ods. 8 a 9 se označují jako ods. 7 a 8 a mění se text         
ods. 8;§ 31 ods. 5 a 9, dosavadní ods. 6 až 8 se označují jako         
ods. 5 až 7 a mění se text ods. 5 a 7;                     

183/2017 Sb.: Mění část
Zákon 99/2004 Sb.: § 1 ods. 1 písm. f/;§ 14 ods. 7;§ 16 písm. e/;§       
20 ods. 3;§ 21 ods. 4;§ 23 ods. 2 písm. b/;§ 24 ods. 3 písm.          
h/;část první nadpis hlavy VII;§ 30 nadpis, ods. 6;§ 31 nadpis,         
DEMO D EM OD                                  

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM                             

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM O DE M O DEMODEM OD EMODEMOD EMOD EM        

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM ODE MO DEMO DEM OD EMOD E MODEM ODEM        
DE MODE M ODEMO DEM ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM       
D EMODE MODE MO DEMO D EMODE MO D EMO DEM ODE MODE MOD             

364/2021 Sb.: Ruší část
Zákon 99/2004 Sb.: § 2 písm. s/, dosavadní písm. t/ a u/ se           
označují jako písm. s/ a t/;                          

364/2021 Sb.: Doplňuje
Zákon 99/2004 Sb.: § 8 ods. 6, dosavadní ods. 6 a 7 se označují         
jako ods. 7 a 8;§ 9 ods. 9, dosavadní ods. 9 až 15 se označují         
jako ods. 10 až 16 a mění se text ods. 11, 14, 16;§ 13 ods. 2          
DEMOD EM O DEMO DE MODE MO DEMODEMOD EMOD E MO DE MO DEMODEMO DEMO       
DEMO D EM OD E MODE MO DEMO DEMO DE MO DE MODE MO DEMO D EMODE MOD       
DEMO DE MODEMODEM ODEM O DE MODEMODE MODE MODE MOD EM ODEM O DEMOD       
DEMO DE MODE MO DEMODEMOD EMOD E MO DE MO DEMODEMO DEMO DEMO D EM        
DEM ODEMODEM OD EMOD E MO DEM ODEMODEMO DEMO D EM OD EM ODEMODEM        
DEMO DEMO DE MO DEMO DE MODE M ODEMO DEMO DE MODE M ODEMO DEM