Ruší část
Zákon 54/1956 Sb.: § 2 ods. 1 písm. k/, dosavadní písm. l/ až n/        
se označují jako písm. k/ až m/ - s působností pro ČR;             

Mění část
Zákon 99/1963 Sb.: § 299 ods. 1 - s působností pro ČR;             

Doplňuje
Zákon 65/1965 Sb.: § 18 ods. 3, dosavadní ods. 3 se označuje jako        
ods. 4;§ 30 ods. 6;§ 38a a 38b vč. nadpisu - s působností pro ČR;        

Mění část
Zákon 65/1965 Sb.: § 11 ods. 2;§ 18b ods. 3 písm. f/;§ 39 nadpis;§       
DE MODEMODE MO DEMODEMO DE MODE MOD EM ODEM O DEMOD EMO D EM ODEM        
DEM ODE MODE MOD EMO DEMO DEM ODEM ODEM O D EM O DEM ODEM ODE MOD        
DEMO D EM ODE MOD EMOD EMO DEMOD EMO DEMO D E M ODEMODEMOD EMO DEM       

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM ODE MO DEMO D E M ODEMODEMOD EMO DEM        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODE M O D EMODEMODEM ODE MOD              

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EM O DE M O DEMODEMODE MOD         
ČR;                                       

Mění část
Zákon 76/1978 Sb.: § 31b ods. 1;                        

Mění část
Zákon 29/1984 Sb.: § 9 ods. 4 - s působností pro ČR;              

Mění část
Zákon 100/1988 Sb.: § 106 ods. 4;§ 124 písm. b/ - s působností pro       
ČR;                                       

Mění část
Zákon 200/1990 Sb.: § 28 ods. 2;                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MO D EMO                 

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EM O D EMODEMODEM ODE MOD         

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMO DEMODEMOD EMODE MO DE         
DEMODEMO DEMO DEMOD EMO                             

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O D EMO D EMOD EM                 

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD                         

Ruší část
Zákon 578/1991 Sb.: část desátá - s působností pro ČR;             

Doplňuje
Zákon 582/1991 Sb.: § 3a;                            

Ruší část
Zákon 582/1991 Sb.: § 18 ods. 1 písm. l/, dosavadní písm. m/ až t/       
se označují jako písm. l/ až s/;§ 61 ods. 1 písm. d/, dosavadní         
písm. e/ se označuje jako písm. d/;                       

Mění část
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD E MODE MOD E MODE MO DEMO D EMODE MO D        
DEMO D EMODE MODE M ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM ODE MO DEMOD EMO D        
DE MODE M ODEMO DEMO DE MODEM ODEM OD EMOD EMO DE MODE MOD EMOD         

DEMO DEMO
DEMOD EMODEM ODEM O DE MODE M O D EMODEMODEM ODE MOD              

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM O D E MODEMODEMO DEM ODE              

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EMODEM ODEM OD                  

Ruší část
Zákon 231/1992 Sb.: Čl. II - s působností pro ČR;                

Mění část
Zákon 337/1992 Sb.: § 24 ods. 6 písm. d/;§ 34 ods. 9;              

Mění část
Zákon 368/1992 Sb.: příloha položka 22 písm. i/ až n/;             

Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 24 ods. 2 písm. zm/;§ 35 ods. 1 písm. a/ až        
c/, ods. 2 a 4;§ 39 písm. c/;                          

Mění část
Zákon 589/1992 Sb.: § 3 ods. 1 písm. c/;                    

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO DEM ODEM                           

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMO DE                           

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO DEM ODE                           

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM ODE MO DEMO D         
DEMOD EM O DEM ODEM ODE MO DEMO D EMODE MO D EMOD EM ODEM O DEMOD        
b/;§ 16 ods. 2;§ 63 ods. 6;                           

Ruší část
Zákon 118/1995 Sb.: Čl. XXV;                          

Mění část
Zákon 155/1995 Sb.: § 5 ods. 1 písm. n/ a o/;§ 6 ods. 1 písm. a/;§       
16 ods. 4 písm. h/;§ 20 ods. 4, ods. 5 písm. b/;§ 21 ods. 1 písm.        
a/ a b/, ods. 2;§ 22 ods. 2 písm. c/;§ 23 ods. 2 písm. b/;§ 37         
ods. 2;                                     

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMO D E MOD EMO                       

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODEM ODEM OD EMOD EM                  

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMO DEM                           

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE MODEMODEM ODEM O D E MO DEMODEMO        
DEMO DEMO D E MO                                

Ruší část
Zákon 167/1999 Sb.: Čl. I;Čl. II;Čl. V;                     

Mění část
Zákon 222/1999 Sb.: § 19 ods. 1;                        

Mění část
Zákon 326/1999 Sb.: § 106 ods. 1;                        

Doplňuje
Zákon 326/1999 Sb.: § 167 ods. 2, dosavadní text se označuje jako        
ods. 1;                                     

Doplňuje
Zákon 359/1999 Sb.: § 51 ods. 5 písm. d/;                    

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MOD                    

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO DEMO DEMODE                         

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODEM ODE                        

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD                         

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODEMOD EMODEM                   

Ruší část
Zákon 155/2000 Sb.: části druhá a třetí;                    

Mění část
Zákon 218/2000 Sb.: § 7 ods. 1 písm. b/;                    

Ruší část
Zákon 271/2001 Sb.: část třetí;                         

Ruší část
Zákon 453/2001 Sb.: část třetí;                         

Ruší část
Zákon 2/2002 Sb.: část druhá;                          

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODEMOD                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODEMO                        

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MODE MO DEMO DE              

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODEM                         

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODEM                         

Ruší část
Zákon 320/2002 Sb.: část dvacátá sedmá;                     

Mění část
Zákon 361/2003 Sb.: § 43 ods. 2 písm. e/;§ 103 ods. 1 a 2; § 130        
ods. 1 písm. g/;                                

Ruší část
Zákon 453/2003 Sb.: část druhá;                         

Ruší část
Zákon 19/2004 Sb.: část čtvrtá;                         

Mění část
DEMOD EMODEMO DEMO D EM                             

DEMO
DEMOD EMODE MODEMOD EMO                             

DEMO
DEMOD EMODE MODEMODE MOD                            

DEMO
DEMOD EMODE MODEMODE MOD