413/2005 Sb.: Mění část
Zákon 499/2004 Sb.: § 13 ods. 1;§ 53 ods. 3 a 5;§ 68 ods. 2;          

444/2005 Sb.: Mění část
Zákon 499/2004 Sb.: § 76 ods. 2;                        

112/2006 Sb.: Mění část
Zákon 499/2004 Sb.: příloha č. 2;                        

181/2007 Sb.: Mění část
Zákon 499/2004 Sb.: § 18 ods. 3;§ 25 ods. 1 písm. b/;§ 28 ods. 2        
až 5;§ 31 ods. 1 a 3;§ 32 ods. 1 písm. b/, ods 3 až 5; § 37 ods.        
6;§ 43 písm. b/;§ 44 písm. c/ až e/ a q/;§ 46 ods. 1 písm. m/,         
DEMO D EMODE MODE MO DEMO DEM OD EMOD EMO DE MODE M ODEMO DEMO DE        
DEMO DEM OD EMOD E MODEM OD E MODE MO DEMOD EM O DEMO DE MODE M O        
DEM OD EMOD EMODEMODE MO DE                           

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MOD EMODEMODE MODEM OD EM OD       
DE MODEMODE MODE MODEM OD EM ODEM OD EMOD E MODEM ODE              

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
Zákon 499/2004 Sb.: část šestá vč. nadpisu;                   

32/2008 Sb.: Doplňuje
Zákon 499/2004 Sb.: § 64a vč. nadpisu;                     

190/2009 Sb.: Ruší část
Zákon 499/2004 Sb.: § 8 ods. 4;§ 23 ods. 4;§ 49 ods. 1 písm. b/ a        
c/, dosavadní písm. d/ až s/ se označují jako písm. b/ až q/ a         
mění se text písm. b/, c/, e/ a f/, doplňují se písm. g/ a h/,         
dosavadní písm. g/ až q/ se označují jako písm. i/ až s/ a mění se       
DEMO DEMOD EMO DE M ODEM OD EMOD EM ODEMODEMO DEMO D E M OD           
DEMODEMO DEMO DEMO D E M O DEMO DE MODE MODE MOD EMOD EM ODEM OD        
DEMODEMOD EMOD E MO DEMODEMO DEMO DEMO DE                    

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEMO DE M ODEM O DEMO D E MOD E MODE M         
DEM ODEMO DEM ODEM ODE M ODEM ODE M ODEM O DE MO D E MODE M ODE         
DEMOD EMOD EM ODEM O DE MOD EM ODEM O DEMOD EM O DEM ODEM ODE MO        
ods. 1 a 4;§ 13 ods. 1;§ 15 ods. 1;§ 16 ods. 1 až 6;§ 17 ods. 1 a        
2;§ 18 ods. 2 vč. písm. a/;§ 20 ods. 4;§ 21 ods. 2 písm. a/, ods.        
5 písm. a/ a b/;§ 24 ods. 4;§ 25 ods. 1 písm. b/;§ 26 ods. 1;§ 27        
ods. 1; § 29 ods. 3;§ 30 ods. 3 a 4;§ 31 ods. 3;§ 37 ods. 1;§ 38        
ods. 4 a 5;§ 40 ods. 1;§ 43 písm. c/;§ 44 písm. o/;§ 46 ods. 1         
písm. a/ až c/ a e/, ods. 2 písm. a/;§ 49 ods. 1 písm. a/, ods. 2        
DEMOD EM O DEMO DE MOD EMODE MO D EMOD EM ODEM ODE MO DEMOD EMO DE       
D EMOD EM ODEM O DE MOD EM ODEM O DEMOD EM O DEMO DE MODE M O DEM        
DE MODEM ODE MO D EMOD EM ODEM OD E MO DEMO D EMODE MOD EMOD E         
DEMOD EMOD EM ODEM ODE MO D EMO D EM O DE MOD EMODEMODE MODE MO         
DEMO DE M O DEM OD EMOD EM ODEM O DEMOD EMO DEMO DEM ODEM OD EMOD        
D E MOD EM OD EM ODE MODEMODEM OD EMOD E MODEM ODEM ODEM            
DEMODEMODE MO DE M O D EMO DEMODEMODEMODEM OD EM                

190/2009 Sb.: Doplňuje
Zákon 499/2004 Sb.: § 2 písm. i/, dosavadní písm. i/ až l/ se          
označují jako písm. j/ až m/, zrušuje se písm. k/, dosavadní písm.       
l/ a m/ se označují jako písm. k/ a l/, mění se text písm. k/,         
doplňují se písm. l/ až r/ a dosavadní písm. l/ se označuje jako        
písm. s/;§ 5 ods. 1 písm. d/ a e/;§ 7 ods. 2, dosavadní ods. 2 a 3       
se označují jako ods. 3 a 4 a mění se jejich text; § 10 ods. 4;§        
DE MODE MOD EM ODEM O D EMO DE MODE MO DEMODEMOD EMOD E M O DE         
DEMODEMO DEMO DEMO D E MO DEMODEM OD EMOD EM ODEMODEMO DEMO D EM        
DEMODEMO DEMO DEMO D E MODE MO DEMO DEMODE MO DEMO D EM ODE MODEM        
DE MODEM ODEM OD EMOD E M ODE MO DEMOD EMO DEMODEMOD EMODE MO DE        
DE MO DEMODEMO DEMO DEMOD EM OD EM O DEMO DE MODE MODEM ODEM OD         
DEMO DE MODEMODEM ODEM O DE M OD EMODEMOD EMOD EMOD E MO DE MODE        
se text ods. 3 a 5 a doplňuje se ods. 9;§ 38 ods. 1 písm. c/,          
dosavadní písm. c/ a d/ se označují jako písm. d/ a e/;§ 44 písm.        
q/ až u/, dosavadní písm. q/ se označuje jako písm. v/;§ 46 ods. 1       
písm. f/, dosavadní písm. f/ až n/ se označují jako písm. g/ až         
o/, mění se text písm. g/ a h/, zrušuje se písm. n/ a dosavadní         
písm. o/ se označuje jako písm. n/; § 46 ods. 3;§ 52 písm. p/;§ 53       
DEMO DEM ODE MOD EMODEMOD E MO DEMO D EMODE MO DE MODE MOD EMO         
DEMODEMO                                    

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EM OD EMODEMODE MODE M OD E MO         
DEMODEMO DEMO DEMO DE MO DEM                          

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MODE MO DEMO D E MO            

DEMODEMO DEMO DEMOD EMODE
DEMOD EMODEMOD EMOD                               

243/2010 Sb.: Úplné znění
Zákon 499/2004 Sb.:                               

424/2010 Sb.: Mění část
Zákon 499/2004 Sb.: § 37 ods. 5;§ 63 ods. 2 a 3;§ 68 ods. 1;§ 68a        
ods. 5;                                     

424/2010 Sb.: Doplňuje
Zákon 499/2004 Sb.: § 64 ods. 4 až 7, dosavadní ods. 4 se označuje       
jako ods. 8;§ 70 ods. 1 písm. c/, dosavadní písm. c/ až l/ se          
DEMODEMO DEMO DEMOD EM OD EMO                          

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODE                         

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMOD E MODE M ODEMO DEMO DE        
DEMO D EMODE MOD EMODEMODE MODEM OD E MO DE MODEMODE MODE MODEM OD       
D EM O DEMO DE MODEMO DEMODE MO DEMO DE MODEMODEM ODEM O DE           
DEMODEMO DEMO DEMO DEM ODEM OD EMOD EM ODEMODEMO DEMO D EM O DE         
označují jako ods. 2 až 4 a mění se jejich text;§ 35 písm. e/ a         
f/;§ 38 ods. 5 písm. b/ a zároveň se ruší označení písm. a/;§ 44        
písm. r/, dosavadní písm. s/ až v/ se označují jako písm. r/ až         
u/;§ 48 ods. 2, dosavadní ods. 3 se označuje jako ods. 2;§ 69 ods.       
3 písm. e/;§ 69a ods. 1 až 3, dosavadní ods. 4 až 8 se označují         
jako ods. 1 až 5 a mění se jejich text;§ 71 ods. 2, dosavadní ods.       
D EM ODEMODEM ODEM ODEM ODEMODEMO DE MO DEMODEMOD EMODEMO DE M OD        
DEMODEMO DEMO DEMODEM OD E M ODEM OD EMOD EMODE                 

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEMO DEMO D EMOD E MODEM ODEM O DEMO DEM        
D EMOD E M ODE M ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM O D EMO DE MODE MO D E        
DEM OD EMOD E M ODE MO DEMO DE M O D EM ODE MO DEMO D E MOD EM         
DEMO D EM ODE MO DEMO DEM OD EMOD E MODEM ODEM ODEMODEM ODEMO          
hlava II nadpis dílu 2;§ 21 ods. 2 písm. a/, ods. 3 písm. d/ a         
e/;§ 24 ods. 2 a 4;§ 25 ods. 1 písm. a/, ods. 2;§ 26 ods. 1;§ 27;§       
28 ods. 4;§ 30 ods. 3 a 4;§ 31 ods. 1 a 3;§ 32 ods. 1 vč. písm.         
b/;§ 34 ods. 1, 3 a 5;§ 35 písm. b/ až d/;§ 36 písm. b/;§ 37 ods.        
2, 3 a 11 až 13;§ 38 ods. 1 písm. c/;§ 39 ods. 3;§ 40 ods. 1 až         
3;§ 41;§ 44 písm. q/;§ 46 ods. 1 písm. a/, e/, g/, h/, i/, j/ a         
DEM ODEM O DEM ODEMO DEM ODEM ODE MO DEMO D EMODE MOD EMO DEM ODE        
DEM ODE MOD EMO DEM OD E MOD EMOD E MODEM ODE MO D EMOD EM ODEMO        
DE M ODEM OD EMOD EMO DE MODEMODE MOD EMO DEM OD E MODE MO DEMO D        
DEMOD EMO DEMO D EMODE MOD EMOD E M ODE MO DEMO D EMODE MOD EMO DE       
D EMOD EM ODEMO DE M OD EM ODEM OD EMOD EMO DE MODE MO D E MOD EM        
DEMO D E MOD EM ODEM O DEMOD EM OD EMO DEMO D EMODE MODE MO DEMO        
DE MODE M ODEMO DEMO DE MODE M ODEMO DEM ODEM O DE MOD EM ODEM ODE       
65 ods. 5 a 7;§ 66 nadpis, ods. 2;§ 67;§ 68 ods. 1, 3, ods. 4          
písm. a/ až e/;§ 68a vč. nadpisu;§ 69 ods. 3 písm. a/ a b/;§ 70         
ods. 2;§ 71 ods. 1 písm. b/ a c/;§ 73 ods. 4 písm. b/, ods. 5,         
ods. 7 písm. a/ a b/;§ 74 ods. 1, ods. 3 vč. písm. b/ a ods. 4;§        
78 ods. 3;§ 79 ods. 2 písm. a/;§ 80 ods. 4;§ 83 ods. 3;§            
86;příloha č. 1 vč. nadpisu;                          

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEMO DEM ODEMODEMO DEMOD EM OD EM OD          
DEMODEMO DEMO DEMOD EM OD EM O DEMO DE MODE MODEM ODE MO D EMOD E        
DEMO D EMODE MOD EMOD E M OD EMODEMODE MODE M OD EMODEMOD EMOD         
DEMO DEM OD EMOD E MODEM ODE MODEMODEM ODEMO DE MO DEMODEMO DEMO        
DEMOD EMOD EM ODEM OD EMODEMODE MODE M OD EMODEMOD EMOD EMOD E M        
DEMO DE MODE MODEMO DE MODE M ODEMO DEMO DEM O DEM ODE MODEMODEM        
19 písm. f/ a g/;§ 22a;§ 25 ods. 1 písm. b/, dosavadní písm. b/ se       
označuje jako písm. c/;§ 34 ods. 6;§ 35 ods. 2 a 3, dosavadní text       
se označuje jako ods. 1;§ 38a;§ 40 ods. 4, dosavadní ods. 4 se         
označuje jako ods. 5, mění se jeho text a doplňují se ods. 6 a 7;§       
41 ods. 2, dosavadní text se označuje jako ods. 1;§ 58 ods. 2,         
dosavadní ods. 2 až 6 se označují jako ods. 3 až 7 a mění se text        
DEMO D EMO DEMOD EM O DE M ODEM ODE MO DEMO DEM ODE MO DEM ODE         
DEMODEMO D EM ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM OD EMODEMODE MODE M OD E        
DE MODEMODE MODE MODE M OD EM ODEM OD EMOD E M ODEMODEMO DEMO D EM       
D EM ODEMODEM ODEM ODEM O DE MOD EM ODEM ODE MO DEMO DE MODEMODEM        
DEMO D EM ODEMODEM ODEM ODEM OD EMOD EM ODEM ODEM O DEMODEMO DE         
DEMO DEM OD EMOD E MODEM ODE MODEMODEM ODEMO DE MO DE MO DEMODEMO        
DEMO DEMOD EM OD EM O DEplňují se písm. o/ a p/, ods. 3;§ 73 ods.        
1 písm. b/, dosavadní písm. b/ se označuje jako písm. c/;§ 74 ods.       
7, dosavadní ods. 7 až 9 se označují jako ods. 8 až 10 a mění se        
text ods. 8 a ods. 10 písm. a/ až c/;§ 78a a 78b;                

329/2012 Sb.: Úplné znění
Zákon 499/2004 Sb.                               

303/2013 Sb.: Mění část
Zákon 499/2004 Sb.: § 3 ods. 2 písm. b/;§ 46 ods. 1 písm. c/;§ 49        
DEMO D EMODE MODEMODEMO DE MO                          

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE MODEMODEM ODEM O DE MODEMODE MODE       
DEMO D E MODE MO DEMO DEMOD                           

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EMO DE MODE M ODEMO DE MO DEMO DE        
DEMO D EMODE MO DE MO D EMOD EMO DEMO DEM ODEM OD EMOD E MO DEM OD       
DEMO DEM ODEMODEMOD EM OD                            

56/2014 Sb.: Doplňuje
Zákon 499/2004 Sb.: § 3 ods. 4, dosavadní ods. 4 a 5 se označují        
jako ods. 5 a 6;§ 48 ods. 2 písm. d/;§ 49 ods. 1 písm. s/,           
dosavadní písm. s/ se označuje jako písm. t/;§ 57a;§ 68a ods. 8;§        
74 ods. 8, dosavadní ods. 8 až 10 se označují jako ods. 9 až 11 a        
mění se text ods. 9 a ods. 11 písm. b/;                     

250/2014 Sb.: Mění část
Zákon 499/2004 Sb.: § 45 ods. 3;§ 47 ods. 4 a 6;                

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE MODEMODEM ODEM O DE MODEMODE MODE       
DEMO DE                                     

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EM                        

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MODE MO DEMO D EMODE MO D         
DEMO DE MODE M O DEM ODE MODE M O DEM OD EMOD E MODEM ODE            

183/2017 Sb.: Mění část
Zákon 499/2004 Sb.: § 1 písm. k/;§ 46 ods. 1 písm. h/ a m/;§ 49         
ods. 1 písm. m/;část první nadpis hlavy V;§ 73 nadpis;§ 74 nadpis,       
ods. 1 až 11;§ 75;                               

205/2017 Sb.: Mění část
Zákon 499/2004 Sb.: § 53 ods. 1;                        

111/2019 Sb.: Doplňuje
Zákon 499/2004 Sb.: § 78 ods. 4 a 5;                      

111/2019 Sb.: Mění část
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM OD EMOD E MO DEM OD EMOD EM          

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEMO DEMO DE MODEM OD EM ODEM OD EMOD E        
DEMOD EMOD EMO DE MOD EMO DEMODEMOD EM ODEM ODE MODEMODEM ODEM OD        
DE MODEMODE MODE MODE MOD E MODE MO DE MODEMO DEMOD EMO DEMODEMOD        
DEMOD EM OD EM OD EMODEMOD EMOD EMODE MO DE MODE MODE              

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MODE MO DEMO DEM OD EMOD EM        
4;§ 64 ods. 4 až 7;§ 65 ods. 8;§ 78 ods. 3;příloha č. 2;            

261/2021 Sb.: Ruší část
Zákon 499/2004 Sb.: § 37 ods. 4 až 9 , dosavadní ods. 10 až 13 se        
označují jako ods. 4 až 7;§ 38a;§ 64 ods. 8;                  

284/2021 Sb.: Mění část
Zákon 499/2004 Sb.: § 63 ods. 1 písm. d/, e/;                  

326/2021 Sb.: Mění část
Zákon 499/2004 Sb.: § 63 ods. 1 písm. a/;                    

326/2021 Sb.: Doplňuje
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD                         

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MODE MO DEMO D EMODE           
DEMODEMODE MO DE