Ruší část
Zákon 218/1949 Sb.: § 5 - s působností pro ČR;                 

Mění část
Zákon 65/1965 Sb.: § 206 - s působností pro ČR;                 

Doplňuje
Zákon 143/1992 Sb.: § 1 ods. 1 písm. e/ - s působností pro ČR;         

Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 4 ods. 1 písm. k/;§ 18 ods. 8;              

Ruší část
Zákon 331/1993 Sb.: část šestá;                         

Doplňuje
Zákon 89/1995 Sb.: § 22 ods. 1 písm. e/, dosavadní písm. e/ se         
DEMODEMO DEMO DEMOD EMO                             

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM OD                         

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MO D EMO DEMO D E MO D EM         
DEMO DEM OD EMOD EM ODEM O DEMOD EMOD EMOD EM ODEM OD              

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM OD EMOD E MODEM OD E MOD EMOD E        
D EM                                      

Mění část
Zákon 111/1998 Sb.: § 49 ods. 3;                        

Mění část
Zákon 306/1999 Sb.: § 1 až 5;§ 6 vč. nadpisu;                  

Doplňuje
Zákon 306/1999 Sb.: § 7a;                            

Ruší část
Zákon 132/2000 Sb.: části dvacátá pátá, dvacátá šestá a dvacátá         
sedmá;                                     

Mění část
Zákon 250/2000 Sb.: § 1 ods. 2;§ 28 ods. 6;                   

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MODE MODE                 

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODEMODEM                       

DEMO DEMO
DEMOD EMODEM ODEM ODEM ODEMOD                          

DEMODEMO
DEMOD EMODEM ODEM O DE MODE MOD                         

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODEM