Mění část
Zákon 140/1961 Sb.: část druhá hlava jedenáctá nadpis - s            
působností pro ČR;                               

Ruší část
Zákon 140/1961 Sb.: část druhá hlava jedenáctá oddíl druhý vč.         
nadpisu - s působností pro ČR;                         

Mění část
Zákon 141/1961 Sb.: § 328 nadpis, ods. 1 a 2;§ 340 nadpis, ods. 1        
- s působností pro ČR;                             

DEMO DEMO
DEMOD EMODEM ODEM O DE                             

DEMO
DEMOD EMODEMO DEM                                

DEMO DEM OD
DEMOD EMODEMO DEM                                

DEMO
DEMODEMO DEMODEMO DEM                              

DEMO
DEMODEMO DEMODEM ODE                              

DEMO
DEMOD EMODEMOD EMO                               

Ruší
Nařízení 167/1994 Sb.                              

Ruší část
Zákon 118/1995 Sb.: Čl. XVIII;                         

Ruší část
Zákon 223/1999 Sb.: Čl. III;                          

Ruší část
Zákon 132/2000 Sb.: Čl. XIV;                          

Ruší část
Zákon 259/2002 Sb.: Čl. II;                           

Ruší část
Zákon 320/2002 Sb.: Čl. XLVII;                         

DEMO
DEMODEMO DEMODEMO DEM