Ruší část
Zákon 406/2000 Sb.: § 2 písm. b/, dosavadní písm. c/ až f/ se          
označují jako písm. b/ až e/;                          

Doplňuje
Zákon 86/2002 Sb.: § 2 ods. 1 písm. v/ až x/;§ 3 ods. 11 až 13,         
dosavadní ods. 11 se označuje jako ods. 14;§ 37 ods. 3 a 4; § 40        
ods. 13 až 15, dosavadní ods. 13 až 17 se označují jako ods. 16 až       
20;§ 45a;                                    

Mění část
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODE MODE MO DEMO D E MO