Mění část
Zákon 100/1988 Sb.: § 80 ods. 2;§ 81 ods. 2;§ 82 ods. 1 písm. c/,        
ods. 2 písm. a/;§ 83 ods. 1, ods. 2 písm. a/ a b/; § 84 - s           
působností pro ČR;                               

Doplňuje
Zákon 100/1988 Sb.: § 89a - s působností pro ČR;                

Mění část
Zákon 463/1991 Sb.: § 6 ods. 2 - s působností pro ČR;              

Doplňuje
Zákon 117/1995 Sb.: část třetí hlava osmá, dosavadní hlavy osmá         
DEMODE MO DEMODEMO DEMO DEMOD EMODEM O DEMODEM                 

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEMO DEMO D EMOD EMO D EMOD EMO DE MODE M       
D EMO DE MODE M O DEM OD EMOD EMO DE MODE M ODEMO DEM